Menu

Prace rozbiórkowo-wyburzeniowe

Ręczna rozbiórka ścian ceglanych

Wyburzanie zachodniego aneksu

Wyburzanie zachodniego aneksu

© Robert Metsch

Od wiosny do jesieni 2008 r. na terenie Grossmarkthalle i przyszłej siedziby EBC trwały roboty przygotowawcze pod główne prace budowlane. Wyburzono nieużywany już peron kolejowy i dwa czterokondygnacyjne aneksy. Elementy aneksów zostały rozebrane ręcznie, tak by cegły z rozbiórki mogły zostać wykorzystane do renowacji elewacji Grossmarkthalle. Nie zdecydowano się na użycie cegieł nowych, gdyż z powodu różnic w materiałach i technikach produkcji nie odpowiadałyby kolorem cegłom starym.

Wstępne przygotowanie terenu

Ręczna rozbiórka ścian ceglanych i wyburzanie zachodniego aneksu

Ręczna rozbiórka ścian ceglanych i wyburzanie zachodniego aneksu

© Robert Metsch

Przed przekazaniem Europejskiemu Bankowi Centralnemu terenu pod budowę władze Frankfurtu nad Menem miały oczyścić i przygotować teren. W ramach tych prac, które trwały od wiosny do jesieni 2004 r., wyburzono budynki uznane za niewarte zachowania: na południe od Grossmarkthalle – blaue Halle, Importhalle (służącą głównie jako magazyn owoców tropikalnych) i Ami-Halle (używaną przez żołnierzy amerykańskich), zaś na północ od Grossmarkthalle, między halą a ulicą Sonnemannstrasse – mniejsze budynki, tzw. Hallenhütten.

Odpady z rozbiórki

Odpady z rozbiórki, np. drewno, cegły, szkło i materiały dachowe, po starannej segregacji i konserwacji zostały ponownie wykorzystane lub usunięte.