Menu

Het sloopwerk

Steen voor steen afgebroken

Sloop van het bijgebouw aan de westkant

Sloop van het bijgebouw aan de westkant

© Robert Metsch

Op het terrein van de voormalige groothandelsmarkt en het nieuwe ECB-gebouw zijn tussen voor- en najaar 2008 de voorbereidende bouwwerkzaamheden uitgevoerd en is de grond bouwrijp gemaakt. Het perron waar al lang geen treinen meer kwamen en de twee bijgebouwen, elk vier verdiepingen hoog, zijn gesloopt. Delen van de bijgebouwen zijn zorgvuldig met de hand gesloopt, zodat de bakstenen kunnen worden gebruikt bij de renovatie van de Großmarkthalle. Omdat voor nieuwe bakstenen andere materialen en productietechnieken worden gebruikt, zouden die qua kleur nooit helemaal passen bij de oude.

Voorbereidende werkzaamheden

De bakstenen worden met de hand verwijderd en het bijgebouw aan de westkant wordt gesloopt

De bakstenen worden met de hand verwijderd en het bijgebouw aan de westkant wordt gesloopt

© Robert Metsch

Voordat de gemeente Frankfurt het terrein aan de ECB kon overdragen, moest het eerst bouwrijp gemaakt worden. In dat kader zijn tussen het voorjaar en het najaar van 2004 de gebouwen gesloopt die het behouden niet waard waren. Ten zuiden van de Großmarkthalle waren dat de 'blauwe hal', de 'importhal' (waar vooral ingevoerd tropisch fruit werd opgeslagen) en de 'Ami-Halle' (de door het Amerikaanse leger gebruikte hal); ten noorden van de Großmarkthalle, tussen de hal en de Sonnemannstraße, zijn ook de kleinere 'Hallenhütten' afgebroken.

Hergebruik

Het bouwafval dat bij de sloop vrijkwam, waaronder bakstenen, glas en dakbedekkingsmateriaal, is zorgvuldig uitgesorteerd, bewaard en vervolgens hergebruikt of verwijderd.