Menu

Išmontavimo darbai

Ardymas – po vieną plytą

Vakarinio priestato nugriovimas

Vakarinio priestato nugriovimas

© Robert Metsch

Nuo 2008 m. pavasario iki rudens Großmarkthalle pastato ir naujųjų ECB patalpų teritorijoje atlikti preliminarūs statybos darbai, ruošiantis pagrindiniams statybos darbams. Išardyta nebenaudojama geležinkelio platforma ir nugriauti du keturių aukštų priestatai. Kai kurios priestatų dalys išardytos rankomis – išsaugotas plytas ketinama panaudoti atnaujinant Großmarkthalle pastatą. Tai padaryti nuspręsta dėl to, kad naujų plytų spalva skiriasi nuo senųjų plytų spalvos, nes skiriasi medžiagos, iš kurių jos gaminamos, ir gaminimo technologijos.

Preliminarūs darbai statybvietėje

Plytinių konstrukcijų ardymas rankomis ir vakarinio priestato nugriovimas

Plytinių konstrukcijų ardymas rankomis ir vakarinio priestato nugriovimas

© Robert Metsch

Prieš perduodamas būsimų patalpų teritoriją ECB, Frankfurto prie Maino miestas turėjo ją išvalyti ir paruošti perdavimui. Šie darbai atlikti nuo 2004 m. pavasario iki rudens. Nugriauti šie išsaugoti neverti pastatai: Großmarkthalle pastato pietinėje pusėje buvusios trys salės: blaue Halle, Importhalle (jos daugiausia buvo naudojamos kaip atgabenamų tropinių vaisių sandėlys) ir Ami-Halle (amerikiečių naudota salė); taip pat pastato šiaurinėje pusėje tarp turgaus salės ir Sonnemannstrasse gatvės nugriauti kioskeliai (Hallenhütten).

Perdirbimas

Nuolaužos, likusios nugriovus pastatus, pavyzdžiui, medžio, plytų, stiklo ir stogo dangos liekanos, buvo išrūšiuotos, vėliau perdirbtos arba sunaikintos.