Menu

Lammutustööd

Lammutamine – kivi kivi haaval

Läänepoolse lisahoone lammutustööd

Läänepoolse lisahoone lammutustööd

© Robert Metsch

2008. aasta kevadest sügiseni viidi endise Grossmarkthalle ja Euroopa Keskpanga uue hoonekompleksi krundil läbi ettevalmistavad ehitustööd üldehitustööde alustamiseks. Lammutati kasutuseta seisnud raudteeperroon ja kaks neljakorruselist lisahoonet. Osa lisahoonetest lammutati ettevaatlikult käsitsi, et telliskive saaks kasutada Grossmarkthalle fassaadi renoveerimisel. Uute telliskivide värv ei sulanduks vanadega, sest tootmistehnikad ja -materjalid on aja jooksul muutunud.

Ettevalmistustööd krundil

TTelliskivide käsitsi eemaldamine ja läänepoolse lisahoone lammutustööd

Telliskivide käsitsi eemaldamine ja läänepoolse lisahoone lammutustööd

© Robert Metsch

Enne üleandmist EKP-le kandis Frankfurdi linn hoolt krundi vabastamise ja üleandmiseks ettevalmistamise eest. Kõnealused tööd viidi läbi 2004. aasta kevadest sügiseni ning need hõlmasid mitte säilitamisväärsete hoonete lammutamist: nendeks olid Grossmarkthallest lõuna pool asunud Blaue Halle ja Importhalle, mida kasutati eelkõige imporditavate troopiliste puuviljade laona, ning Ami-Halle (turuhall, mida kasutasid USA sõjaväelased); samuti lammutati Grossmarkthallest põhja poole, turuhalli ja Sonnemannstrasse vahele jäänud väiksemad turukioskid.

Taaskasutus

Ehitustööde käigus tekkinud ehituspraht, näiteks puit, telliskivid ja katusematerjalid, sorteeriti hoolikalt ja säilitati, et osa sellest hiljem taaskasutada.