Menu

Nedrivning og bortskaffelse

Omhyggelig demontering

Nedrivning af anneksbygningen mod vest

Nedrivning af anneksbygningen mod vest

© Robert Metsch

Som forberedelse til selve byggearbejdet gennemførtes de indledende byggearbejder på den tidligere Grossmarkthalle-grund, hvor Den Europæiske Centralbank (ECB) opfører sit nye hovedsæde, i sommerhalvåret 2008. Den ubenyttede jernbaneperron og de to fireetagers anneksbygninger blev revet ned. Dele af anneksbygningerne blev omhyggeligt demonteret med håndkraft, så murstenene kan anvendes til renoveringen af facaden på den tidligere Grossmarkthalle. Årsagen hertil var, at farven på de nye mursten ellers ikke ville passe til de gamle mursten på grund af forskellige fremstillingsteknikker og materialer.

Indledende bygningsarbejder

Anneksbygningen mod vest. Mursten fjernes med håndkraft, og bygningen rives ned.

Anneksbygningen mod vest. Mursten fjernes med håndkraft, og bygningen rives ned.

© Robert Metsch

Inden grunden blev overdraget til ECB, ryddede bystyret i Frankfurt den og forberedte den til overdragelse. Dette arbejde foregik i sommerhalvåret 2004 og omfattede nedrivningen af bygninger, som ikke var værd at bevare. Der var tale om "blaue Halle", "Importhalle", der primært blev brugt til opbevaring af tropiske frugter, og "Ami-Halle" (der blev anvendt af det amerikanske militær) syd for Grossmarkthalle. Nord for Grossmarkthalle blev de mindre "Hallenhütten" mellem markedshallen og Sonnemannstrasse også revet ned.

Genbrug

Byggeaffaldet fra nedrivningsarbejdet, fx træ, mursten, glas og tagmaterialer, blev omhyggeligt sorteret, opbevaret og herefter enten genanvendt eller bortskaffet.