Menu

Demoliční práce

Rozebírání zdiva – cihlu po cihle

Demolice západní přístavby

Demolice západní přístavby

© Robert Metsch

Od jara do podzimu 2008 probíhaly přípravné stavební práce v areálu bývalé tržnice Grossmarkthalle a nového sídla Evropské centrální banky (ECB), aby mohly být následně zahájeny hlavní stavební práce. Nepoužívaná železniční rampa a dvě čtyřpodlažní přístavby byly zbourány. Některé části přístaveb byly pečlivě rozebrány ručně, aby bylo možné cihly použít při renovaci fasády tržnice Grossmarkthalle. Nové cihly by totiž neměly v důsledku rozdílných výrobních postupů a materiálů stejnou barvu jako cihly staré.

Přípravné práce v areálu

Ruční odstraňování zdiva a demolice západní přístavby

Ruční odstraňování zdiva a demolice západní přístavby

© Robert Metsch

Před předáním areálu ECB bylo město Frankfurt nad Mohanem odpovědné za jeho vyčištění a přípravu na předání. V rámci těchto prací byly od jara do podzimu 2004 odstraňovány následující budovy, jež by nemělo cenu zachovat: „blaue Halle“, „Importhalle“ (sloužila především jako skladiště přivezeného tropického ovoce) a „Ami-Halle“ (tuto halu používala americká armáda), které se nacházely na jih od tržnice Grossmarkthalle, a menší „Hallenhütten“ na sever od ní, mezi tržnicí a ulicí Sonnemannstrasse.

Opětovné použití

Suť z těchto demoličních prací, např. různý materiál ze dřeva, cihly a skleněný a střešní materiál, byla pečlivě roztříděna, uložena a poté opětovně využita, případně zlikvidována.