Ledamot av ECB:s direktion

Porträtt av Peter Praet, Ledamot i Europeiska centralbankens direktion

Peter Praet

Födelsedatum: 20 januari 1949

Födelseort: Herchen, Tyskland

Utbildning

1980
Doktor i nationalekonomi, Université libre de Bruxelles
1972
Masterexamen i nationalekonomi, Université libre de Bruxelles
1971
Ekonomie kandidat i nationalekonomi, Université libre de Bruxelles

Yrkeskarriär

Sedan juni 2011
Ledamot i Europeiska centralbankens direktion
Nov. 2002–sista mars 2011
Styrelseledamot vid Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA)
Nov. 2000–sista maj 2011
Verkställande direktör vid Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique
1999-2000
Stabschef till den belgiska finansministern
1987-1999
Chefekonom, Générale de Banque, senare Fortis Bank
1980–1987
Professor i nationalekonomi, ULB, undervisade i:
 • Penning- och bankväsende
 • Ekonomiska och monetära unionen
 • Samordning av makroekonomisk politik
1978–1980
Ekonom, Internationella valutafonden, Washington D.C.
1977–1978
Forskarassistent, Institute for European Studies, ULB
1976–1977
Militärtjänst
1973–1975
Forskarassistent vid Department of Applied Economics and Institute of European Studies, Université libre de Bruxelles (ULB)

Andra befattningar

 • Ledamot av Comité des risques et établissements financiers systémiques (CREFS) (2010–2011)
 • Ledamot av Academic Advisory Board of the Brussels Finance Institute - BFI (2010–2011)
 • Ordförande för Europeiska centralbankssystemets Banktillsynskommitté (BSC) (2007–2011)
 • Ledamot av Belgiens Conseil Supérieur des Finances (2006–2011)
 • Vice ordförande för Baselkommitténs Research Task Force (mars 2005–2011)
 • Styrelseledamot av Brussels European and Global Economic Laboratory (BRUEGEL) (2004–2011)
 • Ledamot av Kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter (CEBS), sedan januari 2011 Europeiska bankmyndigheten (EBA) (2004–2011)
 • Ledamot av Baselkommittén för banktillsyn (2003–2011)
 • Suppleant i Economic Consultative Committee vid BIS (2000–2011)
 • Suppleant i Global Economy meeting vid BIS (2000–2011)
 • Förste suppleant i styrelsen för BIS (2000–2011)
 • Ledamot av Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (2000–2011)
 • Ledamot av Kommittén för det globala finansiella systemet (2000–2011)
 • Ledamot av kommittén för en ny finansarkitektur (2008–2009)
 • Ledamot av Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC) (2001–2008)
 • Styrelseledamot av European Policy Centre (EPC) (2004–2007)
 • Ledamot av OECD:s arbetsgrupp nr 3 (2000–2007)

Akademiska funktioner

 • Samordning av makroekonomisk politik – Institute for European Studies, Université libre de Bruxelles
 • Penning- och bankväsen, Solvay Brussels School of Economics & Management, Université libre de Bruxelles