Član Izvršilnega odbora ECB

Portrait of Peter Praet, Member of the Executive Board of the European Central Bank

Peter Praet

Datum rojstva: 20. januar 1949

Kraj rojstva: Herchen, Nemčija

Izobrazba

1980
Doktorat iz ekonomije, Université libre de Bruxelles
1972
Magisterij iz ekonomije, Université libre de Bruxelles
1971
Diploma iz ekonomije, Université libre de Bruxelles

Zaposlitve

Od junija 2011
Član Izvršilnega odbora, Evropska centralna banka
Nov. 2002–konec marca 2011
Član upravnega odbora, Komisija za bančništvo, finance in zavarovalništvo
Nov. 2000–konec maja 2011
Izvršni direktor, Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique
1999–2000
Vodja kabineta, belgijsko ministrstvo za finance
1987–1999
Glavni ekonomist, Générale de Banque, pozneje Fortis Bank
1980–1987
Profesor ekonomije, Université libre de Bruxelles, pri predmetih:
 • denarništvo in bančništvo
 • ekonomska in monetarna unija
 • usklajevanje makroekonomskih politik
1978–1980
Ekonomist, Mednarodni denarni sklad, Washington D.C.
1977–1978
Raziskovalni asistent, Inštitut za evropske študije, Université libre de Bruxelles
1976–1977
Služenje vojaškega roka
1973–1975
Raziskovalni asistent, Oddelek za uporabno ekonomijo in Inštitut za evropske študije, Université libre de Bruxelles

Druge zadolžitve

 • Član Odbora za sistemska tveganja in finančne institucije (CREFS) (2010–2011)
 • Član akademskega svetovalnega odbora Inštituta za finance v Bruslju (BFI) (2010–2011)
 • Predsednik Odbora za bančni nadzor (BSC) Evropskega sistema centralnih bank (2007–2011)
 • Član visokega sveta za finance Kraljevine Belgije (2006–2011)
 • Sopredsednik projektne raziskovalne skupine Baselskega odbora za bančni nadzor (marec 2005–2011)
 • Član sveta Evropskega in globalnega ekonomskega laboratorija v Bruslju (BRUEGEL) (2004–2011)
 • Član Odbora evropskih bančnih nadzornikov (CEBS), od januarja 2011 Evropskega bančnega organa (EBA) (2004–2011)
 • Član Baselskega odbora za bančni nadzor (BCBS) (2003–2011)
 • Nadomestni član v posvetovalnem odboru za gospodarstvo pri Banki za mednarodne poravnave (2000–2011)
 • Nadomestni član na srečanju Banke za mednarodne poravnave o svetovnem gospodarstvu (2000–2011)
 • Prvi namestnik v svetu direktorjev Banke za mednarodne poravnave (BIS) (2000–2011)
 • Član Odbora za plačilne in poravnalne sisteme (CPSS) (2000–2011)
 • Član Odbora za globalni finančni sistem (CGFS) (2000–2011)
 • Član Odbora na visoki ravni za novo finančno arhitekturo (2008–2009)
 • Član Mednarodnega denarnega in finančnega odbora (IMFC) (2001–2008)
 • Član sveta Evropskega političnega centra (EPC) (2004–2007)
 • Član delovne skupine št. 3, OECD (2000–2007)

Akademske funkcije

 • Usklajevanje makroekonomskih politik, Inštitut za evropske študije, Université libre de Bruxelles
 • Denarništvo in bančništvo, Poslovna šola Solvay za ekonomijo in management, Université libre de Bruxelles