Menu

Ledamot av ECB:s direktion

Utbildning

1996
Doktorsexamen i ekonomi och finans, London Business School
1984
Magisterexamen i monetär ekonomi, London School of Economics
1982
Ekonomiexamen med högsta betyg, LUISS-universitetet, Rom

Karriär

Sedan 2020
Ledamot i Europeiska centralbankens direktion
2019
Första vice chef för Banca d’Italia
Chef för den italienska försäkringstillsynsmyndigheten
Ledamot av Europeiska systemrisknämndens styrelse
Italiens suppleant i G7-gruppen och G20-gruppen
Ledamot i styrelsen för International Center for Monetary and Banking Studies i Genève och i det styrande rådet för Einaudi-institutet för ekonomi och finans
2014–2019
Ledamot i OECD:s arbetsgrupp nr 3
2013 och 2015–2018
Ledamot i styrelsen för Banken för internationell betalningsutjämning
2014–2019
Ledamot i SSM:s tillsynsnämnd vid Europeiska centralbanken
Sedan 2013
Ledamot i det gemensamma direktoratet för försäkringstillsynsmyndigheten (Ivass)
2003–2019
Ledamot i kommittén för det globala finansiella systemet vid Banken för internationell betalningsutjämning
2012–2019
Ledamot i styrelsen och vice chef för Italiens centralbank (Banca d’Italia)
2011
Verkställande direktör för Eurosystemet och finansiell stabilitet, Banca d’Italia
2007–2011
Chef för avdelningen för ekonomiska prognoser och penningpolitik, Banca d’Italia
2004–2017
Bisittare och suppleant för Banca d’Italia i ECB-rådet
2000–2007
Penga- och finansavdelningen, Banca d’Italia

Relevant yrkesverksamhet

 • Ordförande för arbetsgruppen om statsrisk och bankutlåningsvillkor som rapporterar till kommittén för det globala finansiella systemet av Banken för internationell betalningsutjämning, 2010–2011
 • Ledamot i styrelsen för International Journal of Central Banking, 2005–2011
 • Ordförande för studiegruppen om volatilitet på den finansiella marknaden som rapporterar till kommittén för det globala finansiella systemet vid Banken för internationell betalningsutjämning, 2005–2006
 • Ordförande för arbetsgruppen om effektivitet, konkurrens och kreditflöde inom ramen för den undersökning som lyfts fram av finansministrarna och centralbankscheferna inom G10-gruppen, om konsolideringsprocessen för bank- och finanssektorn, 2000–2001
 • Ledamot i OECD:s högnivågrupp av monetära experter (Paris), 1999–2002
 • Ledamot i arbetsgruppen om aktiemarknader, som inrättats av centralbankscheferna i G10-länderna, 1998–2000

Särskilda utmärkelser, priser och stipendier

 • Storkorsriddare av Republiken Italiens förtjänstorden, 2019
 • Kommendör av Republiken Italiens förtjänstorden, 2019
 • Årets alumn, LUISS-universitetet, Rom, 2019
 • Tilldelades ”Premio Giornalistico Internazionale Santa Margherita Ligure per l’Economia” som bästa ekonomiförfattare, 2006
 • Tilldelades ett stipendium från utbildningsministeriet för utlandsstudier inom politisk ekonomi, 1983
 • Tilldelades stipendiet ”Paolo Andreini” av Italiens centralbank för utlandsstudier inom ekonomi, 1985

Akademisk profil

Talare om ekonomi- och finansämnen vid:

 

American Economic Association, Styrelsen i det amerikanska centralbankssystemet, Federal Reserve Bank of Chicago, Banken för internationell betalningsutjämning, De Nederlandsche Bank, Federal Deposit Insurance Commission, Borsa di Milano, Associazione Bancaria Italiana, det italienska ekonomi- och finansministeriet, Consob, Europeiska universitetsinstitutet (Florens), London Business School, London School of Economics, Università Bocconi, Bank of Canada, Sapienza-universitetet, Tor Vergata-universitetet, Center for International Studies, Istituto per la Ricerca sociale, Centre for Economic Policy Research (CEPR), Monte Titoli S.p.A., Università di Pavia, Bank of England, Associazione per gli Studi di Banca e Borsa, LUISS-universitetet, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), Università di Ancona, Università di Sassari, Università di Verona, Autorità Garante per la Concorrenza, Associazione Prometeia, Frankfurt Institute for Law and Finance, Banque Centrale du Luxembourg.

Publikationer i:

The American Economic Review; Journal of Money, Credit and Banking; Journal of Finance; European Economy; Journal of Banking and Finance; Economic Notes; Economic Perspectives; European Economic Review; Revue d’économie financière; Giornale degli economisti e annali di economia; Financial Times; Banche e Banchieri; Bancaria, Banca Impresa Società; Finanza, Imprese e Mercati; Il Risparmio; Economia, società e istituzioni m.fl., och har även varit författare och medförfattare till flera arbetsrapporter.

Expertgranskare för:

American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of Money, Credit and Banking, Review of Economics and Statistics, Journal of Financial Intermediation, Journal of Banking and Finance, Journal of Development Economics, Journal of the European Economic Association, Open Economies Review, International Review of Economics and Finance, Economic Modelling, Economic Notes, Rivista di Politica Economica, Moneta e Credito och Politica Economica.