Menu

Član Izvršilnega odbora ECB

Izobrazba

1996
Doktorat iz ekonomije in financ, London Business School
1984
Magisterij iz monetarne ekonomije, London School of Economics
1982
Diploma iz ekonomije z odliko, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali »Guido Carli«, Rim

Zaposlitve

Od leta 2020
Član Izvršilnega odbora, Evropska centralna banka
2019
Višji namestnik guvernerja, Banca d’Italia
Predsednik, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Član splošnega odbora, Evropski odbor za sistemska tveganja
Nadomestni član iz Italije, skupini G7 in G20
Član sveta direktorjev, International Center for Monetary and Banking Studies v Ženevi, in član upravnega odbora, Einaudi Institute for Economics and Finance
2014–2019
Član delovne skupine št. 3, OECD
2013 in 2015–2018
Član sveta direktorjev, Banka za mednarodne poravnave
2014–2019
Član Nadzornega odbora, Evropska centralna banka
Od leta 2013
Član skupnega direktorata, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
2003–2019
Član Odbora za globalni finančni sistem, Banka za mednarodne poravnave
2012–2019
Član sveta in namestnik guvernerja, Banca d’Italia
2011
Generalni direktor za Eurosistem in finančno stabilnost, Banca d’Italia
2007–2011
Vodja oddelka za ekonomske analize in denarno politiko, Banca d’Italia
2004–2017
Spremljevalec in nadomestni član iz centralne banke Banca d’Italia v Svetu Evropske centralne banke
2000–2007
Sektor za denarna in finančna gibanja, Banca d’Italia

Izbrane poklicne dejavnosti

 • Predsednik delovne skupine za državno tveganje in pogoje financiranja za banke, ki poroča Odboru za globalni finančni sistem, Banka za mednarodne poravnave, 2010–2011
 • Član sveta direktorjev, International Journal of Central Banking, 2005–2011
 • Predsednik študijske skupine za volatilnost na finančnih trgih, ki poroča Odboru za globalni finančni sistem, Banka za mednarodne poravnave, 2005–2006
 • Predsednik delovne skupine za učinkovitost, konkurenco in kreditne tokove v okviru ankete o procesu konsolidacije v bančnem in finančnem sektorju, za katero so dali pobudo finančni ministri in guvernerji centralnih bank skupine G10, 2000–2001
 • Član strokovne skupine na visoki ravni za denarno politiko, OECD (Pariz), 1999–2002
 • Član delovne skupine za trge lastniških instrumentov, ki so jo ustanovili guvernerji centralnih bank iz držav skupine G10, 1998–2000

Izbrana odlikovanja, nagrade in štipendije

 • Vitez velikega križa, red za zasluge Republike Italije, 2019
 • Visoki častnik, red za zasluge Republike Italije, 2019
 • Nagrada za diplomanta leta, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali »Guido Carli«, Rim, 2019
 • Nagrada za najboljšega pisca o ekonomiji Premio Giornalistico Internazionale Santa Margherita Ligure per l’Economia, 2006
 • Štipendija ministrstva za izobraževanje za študij politične ekonomije v tujini, 1983
 • Štipendija »Paolo Andreini«, ki jo Banca d’Italia podeljuje za študij ekonomije v tujini, 1985

Akademski profil

Govornik o temah s področja ekonomije in financ v:

American Economic Association, Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal Reserve Bank of Chicago, Bank for International Settlements, De Nederlandsche Bank, Federal Deposit Insurance Commission, Borsa di Milano, Associazione Bancaria Italiana, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consob, the European University Institute (Firence), London Business School, London School of Economics, Università Bocconi, Bank of Canada, Sapienza – Università di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Center for International Studies, Istituto per la Ricerca sociale, Centre for Economic Policy Research, Monte Titoli S.p.A., Università di Pavia, Bank of England, Associazione per gli Studi di Banca e Borsa, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali »Guido Carli«, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), Università di Ancona, Università di Sassari, Università di Verona, Autorità Garante per la Concorrenza, Associazione Prometeia, Institute for Law and Finance v Frankfurtu, Banque centrale du Luxembourg.

Strokovni prispevki objavljeni v:

The American Economic Review; Journal of Money, Credit and Banking; Journal of Finance; European Economy; Journal of Banking and Finance; Economic Notes; Economic Perspectives; European Economic Review; Revue d’économie financière; Giornale degli economisti e annali di economia; Financial Times; Banche e Banchieri; Bancaria, Banca Impresa Società; Finanza, Imprese e Mercati; Il Risparmio; Economia, società e istituzioni in še drugje. Prav tako je tudi avtor in soavtor več delovnih zvezkov.

Recenzent pri strokovnih revijah:

American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of Money, Credit and Banking, Review of Economics and Statistics, Journal of Financial Intermediation, Journal of Banking and Finance, Journal of Development Economics, Journal of the European Economic Association, Open Economies Review, International Review of Economics and Finance, Economic Modelling, Economic Notes, Rivista di Politica Economica, Moneta e Credito in Politica Economica.