Menu

Člen Výkonnej rady ECB

Vzdelanie

1996
titul PhD v odbore ekonómie a financií, London Business School
1984
magisterský titul v odbore menovej ekonomiky, London School of Economics
1982
titul s vyznamenaním v odbore ekonómie, LUISS University, Rím

Pracovné skúsenosti

od roku 2020
člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
2019
prvý viceguvernér Banca d’Italia
predseda talianskeho orgánu pre dohľad nad poisťovníctvom
člen generálnej rady Európskeho výboru pre systémové riziká
náhradník za Taliansko v skupinách G7 a G20
člen správnej rady Medzinárodného centra pre menové a bankové štúdie v Ženeve a riadiacej rady Einaudiho inštitútu pre hospodárstvo a financie
2014 – 2019
člen pracovnej skupiny OECD č. 3
2013 a 2015 – 2018
člen predstavenstva Banky pre medzinárodné zúčtovanie
2014 – 2019
člen Rady pre dohľad SSM Európskej centrálnej banky
od roku 2013
člen spoločného riaditeľstva talianskeho orgánu dohľadu nad poisťovníctvom (Ivass)
2003 – 2019
člen Výboru pre globálny finančný systém v Banke pre medzinárodné zúčtovanie
2012 – 2019
člen bankovej rady a viceguvernér Banca d’Italia
2011
generálny riaditeľ, Eurosystém a finančná stabilita, Banca d’Italia
2007 – 2011
vedúci oddelenia hospodárskych prognóz a menovej politiky, Banca d’Italia
2004 – 2017
sprevádzajúca osoba a náhradník za Banca d’Italia v Rade guvernérov Európskej centrálnej banky
2000 – 2007
menový a finančný odbor, Banca d’Italia

Vybrané odborné činnosti

 • predseda pracovnej skupiny pre riziko spojené so štátnym dlhom a podmienky bankového financovania, podliehajúcej Výboru pre globálny finančný systém v Banke pre medzinárodné zúčtovanie, 2010 – 2011
 • člen predstavenstva periodika International Journal of Central Banking, 2005 – 2011
 • predseda študijnej skupiny pre volatilitu finančného trhu, podliehajúcej Výboru pre globálny finančný systém v Banke pre medzinárodné zúčtovanie, 2005 – 2006
 • predseda pracovnej skupiny pre efektívnosť, hospodársku súťaž a úverové toky v súvislosti s prieskumom procesu konsolidácie bankového a finančného sektora podporovaným ministrami financií a guvernérmi centrálnych bánk krajín G10, 2000 – 2001
 • člen skupiny menových expertov OECD na vysokej úrovni (Paríž), 1999 – 2002
 • člen pracovnej skupiny pre akciové trhy zriadenej guvernérmi centrálnych bánk krajín G10, 1998 – 2000

Vybrané vyznamenania, ocenenia a granty

 • rytier Veľkého kríža Radu za zásluhy Talianskej republiky, 2019
 • vysoký dôstojník Radu za zásluhy Talianskej republiky, 2019
 • absolvent roka, LUISS University, Rím, 2019
 • ocenenie Premio Giornalistico Internazionale Santa Margherita Ligure per l’Economia pre najlepšieho autora v oblasti ekonómie, 2006
 • štipendium od ministerstva školstva na štúdium v zahraničí v odbore politickej ekonómie, 1983
 • štipendium Paolo Andreini od Banca d’Italia na štúdium v zahraničí v odbore ekonómie, 1985

Akademický profil

Rečnícke príspevky na témy z oblasti ekonomiky a financií:

American Economic Association, Rada guvernérov Federálneho rezervného systému, Federal Reserve Bank of Chicago, Banka pre medzinárodné zúčtovanie, De Nederlandsche Bank, Federal Deposit Insurance Commission, Borsa di Milano, Associazione Bancaria Italiana, talianske ministerstvo hospodárstva a financií, Consob, Európsky univerzitný inštitút (Florencia), London Business School, London School of Economics, Università Bocconi, Bank of Canada, Sapienza University, Tor Vergata University, Center for International Studies, Istituto per la Ricerca sociale, Centre for Economic Policy Research, Monte Titoli S.p.A., Università di Pavia, Bank of England, Associazione per gli Studi di Banca e Borsa, LUISS University, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), Università di Ancona, Università di Sassari, Università di Verona, Autorità Garante per la Concorrenza, Associazione Prometeia, Frankfurt Institute for Law and Finance, Banque centrale du Luxembourg

Publikoval v:

The American Economic Review; Journal of Money, Credit and Banking; Journal of Finance; European Economy; Journal of Banking and Finance; Economic Notes; Economic Perspectives; European Economic Review; Revue d’économie financière; Giornale degli economisti e annali di economia; Financial Times; Banche e Banchieri; Bancaria, Banca Impresa Società; Finanza, Imprese e Mercati; Il Risparmio; Economia, società e istituzioni atď. Okrem toho je autorom a spoluautorom mnohých pracovných štúdií.

Recenzent pre:

American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of Money, Credit and Banking, Review of Economics and Statistics, Journal of Financial Intermediation, Journal of Banking and Finance, Journal of Development Economics, Journal of the European Economic Association, Open Economies Review, International Review of Economics and Finance, Economic Modelling, Economic Notes, Rivista di Politica Economica, Moneta e CreditoPolitica Economica.