Menu

Członek Zarządu EBC

Wykształcenie

1996
Doktorat z ekonomii i finansów, London Business School
1984
Magisterium z ekonomii monetarnej, London School of Economics
1982
Dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie ekonomii, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS), Rzym

Kariera zawodowa

od 2020
Członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
2019
Pierwszy wiceprezes banku centralnego Włoch (Banca d’Italia)
Prezes włoskiego urzędu nadzoru ubezpieczeń (IVAAS)
Członek Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
Zastępca członka reprezentującego Włochy w grupach G‑7 i G‑20
Członek zarządu International Centre for Monetary and Banking Studies w Genewie oraz rady zarządzającej Einaudi Institute for Economics and Finance
2014–2019
Członek 3. grupy roboczej OECD
2013 i 2015–2018
Członek Rady Zarządzającej Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)
2014–2019
Członek Rady ds. Nadzoru SSM w Europejskim Banku Centralnym
od 2013
Członek rady zarządzającej IVASS
2003–2019
Członek Komitetu ds. Globalnego Systemu Finansowego BIS
2012–2019
Członek zarządu i zastępca prezesa Banca d’Italia
2011
Dyrektor zarządzający ds. Eurosystemu i stabilności finansowej, Banca d’Italia
2007–2011
Szef departamentu prognoz gospodarczych i polityki pieniężnej, Banca d’Italia
2004–2017
Osoba towarzysząca prezesowi i zastępca prezesa Banca d’Italia w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego
2000–2007
Wydział ds. monetarnych i finansowych, Banca d’Italia

Wybrane funkcje zawodowe

 • Przewodniczący grupy roboczej ds. ryzyka niewypłacalności państwa oraz pozyskiwania finansowania przez banki, podlegającej Komitetowi ds. Globalnego Systemu Finansowego BIS, 2010–2011
 • Członek zarządu International Journal of Central Banking, 2005–2011
 • Przewodniczący grupy badawczej ds. zmienności rynków finansowych, podlegającej Komitetowi ds. Globalnego Systemu Finansowego BIS, 2005–2006
 • Przewodniczący grupy roboczej ds. efektywności, konkurencyjności i przepływów kredytowych, pod egidą ministrów finansów i prezesów banków centralnych grupy G‑10, na potrzeby badania dotyczącego procesu konsolidacji w sektorze bankowym i finansowym, 2000–2001
 • Członek grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. monetarnych w OECD (Paryż), 1999–2002
 • Członek grupy roboczej ds. rynków akcji, powołanej przez prezesów banków centralnych grupy G-10, 1998–2000

Wybrane odznaczenia, nagrody i stypendia

 • Kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Republiki Włoskiej, 2019
 • Wielki Oficer Orderu Zasługi Republiki Włoskiej, 2019
 • Absolwent roku, Uniwersytet LUISS, Rzym, 2019
 • Nagroda „Premio Giornalistico Internazionale Santa Margherita Ligure per l’Economia” dla najlepszego autora w dziedzinie ekonomii, 2006
 • Stypendium ministerstwa edukacji na studia zagraniczne w dziedzinie ekonomii politycznej, 1983
 • Stypendium „Paolo Andreini” przyznawane przez Banca d'Italia na studia zagraniczne w dziedzinie ekonomii, 1985

Działalność naukowa

Przemówienia na tematy ekonomiczne i finansowe:

Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne (AEA), Rada Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej, Bank Rezerwy Federalnej w Chicaco, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, De Nederlandsche Bank, Federal Deposit Insurance Commission, Borsa di Milano, Associazione Bancaria Italiana, włoskie Ministerstwo Gospodarki i Finansów, Consob, Europejski Instytut Uniwersytecki (Florencja), London Business School, London School of Economics, Università Bocconi, Bank of Canada, Università La Sapienza, Università Tor Vergata, Center for International Studies, Istituto per la ricerca sociale, Center for Economic Policy Research (CEPR), Monte Titoli S.p.A., Università di Pavia, Bank of England, Associazione per gli Studi di Banca e Borsa, Università LUISS, Università Cattolica del Sacro Cuore (Mediolan), Università di Ancona, Università di Sassari, Università di Verona, Autorità Garante per la Concorrenza, Associazione Prometeia, Institute for Law and Finance (Frankfurt), Banque centrale du Luxembourg.

Publikacje:

American Economic Review; Journal of Money, Credit and Banking; Journal of Finance; European Economy; Journal of Banking and Finance; Economic Notes; Economic Perspectives; European Economic Review; Revue d’économie financière; Giornale degli economisti e annali di economia; Financial Times; Banche e Banchieri; Bancaria, Banca Impresa Società; Finanza, Imprese e Mercati; Il Risparmio; Economia, società e istituzioni i in.; także autor lub współautor licznych dokumentów roboczych.

Recenzje:

American Economic Review; Quarterly Journal of Economics; Journal of Money, Credit and Banking; Review of Economics and Statistics; Journal of Financial Intermediation; Journal of Banking and Finance; Journal of Development Economics; Journal of the European Economic Association; Open Economies Review; International Review of Economics and Finance; Economic Modelling; Economic Notes; Rivista di Politica Economica; Moneta e Credito; Politica Economica.