Menu

ECB Valdes loceklis

Izglītība

1996
Doktora grāds ekonomikā un finansēs, Londonas Biznesa skola
1984
Monetārās ekonomikas zinātņu maģistra grāds, Londonas Ekonomikas augstskola
1982
Bakalaura grāds ar izcilību ekonomikā, LUISS universitāte, Roma

Profesionālā karjera

Kopš 2020. gada
Eiropas Centrālās bankas Valdes loceklis
2019
Banca d’Italia prezidenta pirmais vietnieks
Itālijas apdrošināšanas uzraudzības iestādes prezidents
Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Valdes loceklis
G7 un G20 Itālijas locekļa aizstājējs
Starptautiskā Monetāro un banku studiju centra Ženēvā Direktoru padomes loceklis un Einaudi Ekonomikas un finanšu institūtā Padomes loceklis
2014–2019
OECD 3. darba grupas loceklis
2013; 2015–2018
Starptautiskās norēķinu bankas Direktoru padomes loceklis
2014–2019
Eiropas Centrālās bankas VUM Uzraudzības valdes loceklis
Kopš 2013. gada
Apdrošināšanas uzraudzības iestādes (Ivass) Vispārējā direktorāta loceklis
2003–2019
Starptautiskās norēķinu bankas Globālo finanšu sistēmu komitejas loceklis
2012–2019
Banca d’Italia Valdes loceklis un prezidenta vietnieks
2011
Banca d’Italia Eurosistēmas un finanšu stabilitātes izpilddirektors
2007–2011
Banca d’Italia Ekonomiskās perspektīvas un monetārās politikas nodaļas vadītājs
2004–2017
Eiropas Centrālās bankas Padomes locekļa no Banca d’Italia puses aizstājējs un pavadošā persona
2000–2007
Banca d’Italia Monetārā un finanšu nodaļa

Svarīgākās profesionālās aktivitātes

 • Valsts riska un banku finansēšanas nosacījumu darba grupas priekšsēdētājs, kas ziņo Starptautiskās norēķinu bankas Globālo finanšu sistēmu komitejai (2010–2011)
 • International Journal of Central Banking Direktoru padomes loceklis (2005–2011)
 • Finanšu tirgus svārstīguma pētījumu grupas priekšsēdētājs, kas ziņo Starptautiskās norēķinu bankas Globālo finanšu sistēmu komitejai (2005–2006)
 • Efektivitātes, konkurences un kredītu plūsmu darba grupas priekšsēdētājs saistībā ar G10 valstu finanšu ministru un centrālo banku prezidentu ierosināto apsekojumu par banku un finanšu sektora konsolidācijas procesu (2000–2001)
 • OECD Augsta līmeņa ekspertu grupas loceklis (Parīze; 1999–2002)
 • G10 valstu centrālo banku prezidentu izveidotās Kapitāla tirgu darba grupas loceklis (1998–2000)

Svarīgākie goda nosaukumi un apbalvojumi

 • Itālijas Republikas Atzinības ordeņa Lielā Krusta Bruņinieka nosaukums (2019)
 • Itālijas Republikas Atzinības ordeņa Augstā virsnieka nosaukums (2019)
 • Gada absolvents, LUISS universitāte, Roma (2019)
 • Labākā autora par ekonomikas tēmām apbalvojums Premio Giornalistico Internazionale Santa Margherita Ligure per l'Economia (2006)
 • Izglītības ministrijas stipendija politekonomijas studijām ārzemēs (1983)
 • Bank of Italy piešķirta Paolo Andreini stipendija ekonomikas studijām ārzemēs (1985)

Akadēmiskais profils

Uzstāšanās par ekonomikas un finanšu tēmām:

Amerikas Ekonomikas asociācijā, Federālo rezervju sistēmas Valdē, Čikāgas Federālo rezervju bankā, Starptautisko norēķinu bankā, De Nederlandsche Bank, Federālajā noguldījumu apdrošināšanas komisijā, Borsa di Milano, Associazione Bancaria Italiana, Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijā, Consob, Eiropas Universitātes institūtā (Florencē), Londonas Biznesa skolā, Londonas Ekonomikas augstskolā, Università Bocconi, Kanādas Bankā, Sapienza Universitātē, Tor Vergata Universitātē, Starptautisko studiju centrā, Istituto per la Ricerca sociale, Ekonomiskās politikas pētniecības institūtā, Monte Titoli S.p.A., Università di Pavia, Bank of England, Associazione per gli Studi di Banca e Borsa, LUISS Universitātē, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)​, Università di Ancona, Università di Sassari, Università di Verona, Autorità Garante per la Concorrenza, Associazione Prometeia, Frankfurtes Tieslietu un finanšu institūtā, Banque centrale du Luxembourg.

Publikācijas šādos izdevumos:

The American Economic Review; Journal of Money, Credit and Banking; Journal of Finance; European Economy; Journal of Banking and Finance; Economic Notes; Economic Perspectives; European Economic Review; Revue d’économie financière; Giornale degli economisti e annali di economia; Financial Times; Banche e Banchieri; Bancaria, Banca Impresa Società; Finanza, Imprese e Mercati; Il Risparmio; Economia, società e istituzioni un citos, kā arī bijis daudzu pētījumu autors un līdzautors.

Referents šādos izdevumos:

American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of Money, Credit and Banking, Review of Economics and Statistics, Journal of Financial Intermediation, Journal of Banking and FinanceJournal of Development Economics, Journal of Development Economics, Journal of the European Economic Association, Open Economies Review, International Review of Economics and Finance, Economic Modelling, Economic Notes, Rivista di Politica Economica, Moneta e Credito un Politica Economica.