Menu

Euroopa Keskpanga juhatuse liige

Haridus

1996
Doktorikraad majanduse ja rahanduse erialal, London Business School
1984
Magistrikraad (M.Sc.) rahandusökonoomikas, London School of Economics
1982
Diplom kiitusega majandusteaduste erialal, LUISSi ülikool, Rooma

Ametikäik

2020 –
Euroopa Keskpanga juhatuse liige
2019
Itaalia keskpanga (Banca d’Italia) esimene asepresident
Itaalia kindlustusjärelevalve ameti (Ivass) president
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu haldusnõukogu liige
G7 ja G20 rühma Itaalia asendusliige
Rahvusvahelise Rahandus- ja Pangandusuuringute Keskuse (ICMB) juhatuse liige Genfis ning Einaudi Majandus- ja Rahandusinstituudi (EIEF) nõukogu liige
2014–2019
OECD 3. töörühma liige
2013 ja 2015–2018
Rahvusvaheliste Arvelduste Panga direktorite nõukogu liige
2014–2019
Euroopa Keskpanga ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu liige
2013 –
Itaalia kindlustusjärelevalveasutuse (Ivass) juhtkonna liige
2003–2019
Rahvusvaheliste Arvelduste Panga ülemaailmse finantssüsteemi komitee liige
2012–2019
Itaalia keskpanga juhatuse liige ja asepresident
2011
Itaalia keskpanga eurosüsteemi ja finantsstabiilsuse eest vastutava osakonna tegevdirektor
2007–2011
Itaalia keskpanga majandusväljavaadete ja rahapoliitika osakonna juht
2004–2017
Itaalia keskpanga presidenti saatev isik ja asendusliige Euroopa Keskpanga nõukogus
2000–2007
Itaalia keskpanga rahandus- ja finantsosakond

Valitud ametialane tegevus

 • Riigiriski ja pankade rahastamistingimuste töörühma esimees, kes annab aru Rahvusvaheliste Arvelduste Panga ülemaailmse finantssüsteemi komiteele (2010–2011)
 • Direktorite nõukogu liige, International Journal of Central Banking
 • Finantsturu volatiilsuse uurimisrühma esimees, kes annab aru Rahvusvaheliste Arvelduste Panga ülemaailmse finantssüsteemi komiteele (2005–2006)
 • Tõhususe, konkurentsi ja krediidivoogude töörühma esimees seoses G10 rahandusministrite ja keskpankade presidentide toetatud uuringuga pangandus- ja finantssektori konsolideerimisprotsessi kohta (2000–2001)
 • OECD kõrgetasemelise rahandusekspertide töörühma liige (Pariis, 1999–2002)
 • G10 riikide keskpankade presidentide asutatud aktsiaturgude töörühma liige (1998–2000)

Valitud autasud, auhinnad ja stipendiumid

 • Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana, 2019
 • Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana, 2019
 • Rooma LUISSi ülikooli aasta vilistlase tiitel, 2019
 • Premio Giornalistico Internazionale Santa Margherita Ligure per l’Economia, 2006
 • Haridusministeeriumi stipendium poliitökonoomia õpinguteks välismaal, 1983
 • Itaalia keskpanga Paolo Andreini nimeline stipendium majandusõpinguteks välismaal, 1985

Akadeemiline tegevus

Majandus- ja rahandusteemalised ettekanded järgmistes organisatsioonides:

American Economic Association, Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal Reserve Bank of Chicago, Rahvusvaheliste Arvelduste Pank, Madalmaade keskpank, Federal Deposit Insurance Commission, Borsa di Milano, Associazione Bancaria Italiana, Itaalia majandus- ja rahandusministeerium, Consob, Euroopa Ülikool-Instituut (Firenze), London Business School, London School of Economics, Università Bocconi, Kanada keskpank, Sapienza ülikool, Tor Vergata ülikool, Center for International Studies, Istituto per la Ricerca sociale, Centre for Economic Policy Research, Monte Titoli S.p.A., Università di Pavia, Inglise keskpank, Associazione per gli Studi di Banca e Borsa, LUISSi ülikool, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), Università di Ancona, Università di Sassari, Università di Verona, Autorità Garante per la Concorrenza, Associazione Prometeia, Frankfurt Institute for Law and Finance, Luksemburgi keskpank.

Avaldatud tööd järgmistes väljaannetes:

The American Economic Review; Journal of Money, Credit and Banking; Journal of Finance; European Economy; Journal of Banking and Finance; Economic Notes; Economic Perspectives; European Economic Review; Revue d’économie financière; Giornale degli economisti e annali di economia; Financial Times; Banche e Banchieri; Bancaria; Banca Impresa Società; Finanza, Imprese e Mercati; Il Risparmio; Economia, società e istituzioni jne; mitmete teadusartiklite autor ja kaasautor.

Järgmiste väljaannete retsensent:

American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of Money, Credit and Banking, Review of Economics and Statistics, Journal of Financial Intermediation, Journal of Banking and Finance, Journal of the European Economic Association, Open Economies Review, Journal of Development Economics, International Review of Economics and Finance, Economic Modelling, Economic Notes, Rivista di Politica Economica, Moneta e Credito, Politica Economica.