Menu

Ledamot av ECB:s direktion

Foto av Yves Mersch, Ledamot av Europeiska centralbankens direktion

Yves Mersch

Födelsedatum: 1 oktober 1949

Födelseort: Luxemburg

Utbildning

1975
Examen på avancerad nivå i statsvetenskap, Universitetet Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1974
Examen på avancerad nivå i internationell rätt, Master i statsvetenskap, Universitetet Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1973
Master i juridik, Universitetet Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Yrkeskarriär

Sedan oktober 2019
Vice ordförande för tillsynsnämnden, Europeiska centralbanken
Sedan december 2012
Ledamot av Europeiska centralbankens direktion
1998-2012
Chef för Banque centrale du Luxembourg (BCL)
1989-1998
Chef för finansministeriet
Finansministerns personliga företrädare vid förhandlingarna om Maastrichtfördraget
1985-1989
Regeringens ombud för Luxemburgs fondbörs (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten)
1983-1998
Ledamot av styrelsen för Luxemburgs monetära institut (tillsynsmyndigheten)
1981
Rådgivare avseende internationella finansiella och monetära relationer vid finansministeriet
1980-1981
Finansiell rådgivare vid Luxemburgs ständiga representation vid Förenta nationerna, New York
1978-1979
Rådgivare vid finansministeriet
1976-1978
Utstationerad till Internationella valutafonden (IMF), Washington D.C.
1975
Tjänsteman vid finansministeriet
1974
Medlem i Luxemburgs advokatsamfund

Andra poster och mandat

 • Vald till medordförande för den regionala samrådsgruppen för Europa inom forumet för finansiell stabilitet (2011-2012)
 • Ordförande för ”Fondation de la Banque centrale du Luxembourg” (Luxemburgs centralbanks stiftelse) som främjar forskning och högre utbildning inom Luxemburgs centralbanks verksamhetsområde (2011-2012)
 • Vice styrelseordförande för ”International Islamic Liquidity Management Corporation” (IILM) (2010-2012)
 • Ledamot av styrelsen för stiftelsen ”Luxembourg School of Finance” (LSF) (2006-2012)
 • Ordförande för den ideella organisationen ”The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l” som grundades 2000 i samarbete med dem av EU:s institutioner och organ som har sitt säte i Luxemburg (2000-2012)
 • Företrädare för Luxemburg inom Internationella valutafonden (IMF) (biträdande chef) (1998-2012)

Andra officiella uppdrag

 • Europeiska gemenskapernas monetära kommitté: suppleant från 1982 till 1985, fullvärdig medlem från 1989 till 1998
 • Världsbanken: biträdande chef
 • Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling: biträdande chef
 • Europeiska investeringsbanken (EIB): styrelseledamot
 • Ordförande för byrån för exportkreditförsäkringar (Office du Ducroire)
 • Vice ordförande för banken ”Société nationale de crédit et d’investissement”
 • Handläggare som företrädare för staten i styrelserna för följande organ:
  • ARBED S.A. (stål)
  • Société européenne de satellites (SES) (satellittjänster)
  • Post- och telekommunikationsbolaget (Entreprise des Postes et Télécommunications)
  • Nationella samfundet för lågkostnadsbostäder (Société Nationale des Habitations à Bon Marché)
  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (statens sparbank)

Utmärkelser

 • 2019 erhöll Yves Mersch Lámfalussy-priset från Magyar Nemzeti Bank (Ungern).
 • 2014 utsågs Yves Mersch till hedersprofessor vid universitetet i Luxemburg.
 • 2013 tilldelades Yves Mersch ett hedersdoktorat i juridik av Miami University.