Menu

Člen Výkonnej rady ECB

Yves Mersch, člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Yves Mersch

Dátum narodenia: 1. októbra 1949

Miesto narodenia: Luxemburg

Vzdelanie

1975
titul z postgraduálneho štúdia v odbore politických vied, Univerzita Paríž 1 Panthéon Sorbonne
1974
titul z postgraduálneho štúdia v odbore medzinárodného verejného práva, magisterský titul v odbore politických vied, Univerzita Paríž 1 Panthéon Sorbonne
1973
titul magister práva, Univerzita Paríž 1 Panthéon Sorbonne

Pracovné skúsenosti

od októbra 2019
podpredseda Rady pre dohľad, Európska centrálna banka
od decembra 2012
člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
1998 – 2012
guvernér Banque centrale du Luxembourg
1989 – 1998
riaditeľ štátnej pokladnice
osobný zástupca ministra financií na rokovaniach o Maastrichtskej zmluve
1985 – 1989
vládny komisár pre luxemburskú burzu (orgán pre trhy s cennými papiermi)
1983 – 1998
člen Rady Luxemburského menového inštitútu (orgán bankového dohľadu)
1981
poradca, medzinárodné finančné a menové vzťahy, ministerstvo financií
1980 – 1981
finančný poradca, trvalé zastúpenie Luxemburska v OSN, New York
1978 – 1979
pridelenec, ministerstvo financií
1976 – 1978
pridelenie do Medzinárodného menového fondu (MMF), Washington D.C.
1975
asistent, ministerstvo financií
1974
prijatý do luxemburskej advokátskej komory Luxembourg Bar

Ďalšie funkcie

 • zvolený za spolupredsedu regionálnej konzultačnej skupiny pre Európu v rámci Rady pre finančnú stabilitu (2011 – 2012)
 • predseda nadácie Fondation de la Banque centrale du Luxembourg na podporu výskumu a vyššieho vzdelávania v oblastiach činnosti Banque centrale du Luxembourg (2011 – 2012)
 • zástupca predsedu správnej rady inštitúcie International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) (2010 – 2012)
 • člen rady nadácie Luxembourg School of Finance Foundation (FLSF) (2006 – 2012)
 • predseda neziskovej asociácie The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l. založenej v roku 2000 s účasťou inštitúcií a orgánov Európskej únie so sídlom v Luxemburgu (2000 – 2012)
 • zástupca guvernéra za Luxembursko v Rade guvernérov Medzinárodného menového fondu (MMF) (1998 – 2012)

Predchádzajúce významné funkcie a mandáty

 • Menový výbor Európskych spoločenstiev: náhradný člen od roku 1982 do roku 1985, plnohodnotný člen od roku 1989 do roku 1998
 • Svetová banka: zástupca člena Rady guvernérov
 • Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR): zástupca člena Rady guvernérov
 • Európska investičná banka (EIB): člen predstavenstva
 • predseda Office du Ducroire (luxemburského úradu pre poistenie exportných úverov)
 • viceprezident banky Société nationale de crédit et d’investissement
 • správca zastupujúci štát v radách týchto subjektov:
  • ARBED S.A. (oceliarska spoločnosť)
  • Société européenne de satellites (SES) (európska spoločnosť poskytujúca satelitné služby)
  • Entreprise des Postes et Télécommunications (poštová a telekomunikačná spoločnosť)
  • Société Nationale des Habitations à Bon Marché (štátna spoločnosť zabezpečujúca bytovú výstavbu)
  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (štátna sporiteľňa)

Vyznamenania

 • V roku 2019 Yves Mersch získal Lámfalussyho cenu od Magyar Nemzeti Bank (Maďarsko).
 • V roku 2014 bol Yvesovi Merschovi udelený čestný titul profesora University of Luxembourg.
 • V roku 2013 udelila Miami University Yvesovi Merschovi čestný doktorát práv.