Menu

Członek Zarządu EBC

Zdjęcie Yves'a Merscha, członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Yves Mersch

Data urodzenia: 1 października 1949

Miejsce urodzenia: Luksemburg

Wykształcenie

1975
Dyplom ukończenia studiów III stopnia z nauk politycznych, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1974
Dyplom ukończenia studiów III stopnia z międzynarodowego prawa publicznego, magisterium z nauk politycznych, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1973
Magisterium z prawa, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Kariera zawodowa

od października 2019
Wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru, Europejski Bank Centralny
od grudnia 2012
Członek Zarządu, Europejski Bank Centralny
1998–2012
Prezes Banque centrale du Luxembourg
1989–1998
Dyrektor Skarbu Państwa
Osobisty przedstawiciel ministra finansów podczas negocjacji traktatu z Maastricht
1985–1989
Komisarz rządu ds. luksemburskiej giełdy papierów wartościowych (urząd nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych)
1983–1998
Członek rady zarządzającej Institut monétaire luxembourgeois (luksemburski urząd nadzoru bankowego)
1981
Doradca ds. międzynarodowych stosunków finansowych i walutowych, Ministerstwo Finansów
1980–1981
Doradca ds. finansów, stałe przedstawicielstwo Luksemburga przy ONZ, Nowy Jork
1978–1979
Attaché, Ministerstwo Finansów
1976–1978
Oddelegowanie do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Waszyngton
1975
Asystent, Ministerstwo Finansów
1974
Przyjęcie do luksemburskiej izby adwokackiej

Inne stanowiska i funkcje

 • Wybrany współprzewodniczącym regionalnej grupy konsultacyjnej ds. Europy w Radzie Stabilności Finansowej (2011–2012)
 • Przewodniczący Fondation de la Banque centrale du Luxembourg (fundacji luksemburskiego banku centralnego na rzecz badań naukowych i edukacji wyższej w dziedzinach, którymi zajmuje się ten bank) (2011–2012)
 • Wiceprezes zarządu International Islamic Liquidity Management Corporation (2010–2012)
 • Członek zarządu Luxembourg School of Finance Foundation (2006–2012)
 • Przewodniczący The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l, stowarzyszenia non-profit założonego w 2000 roku z udziałem instytucji i organów Unii Europejskiej mających siedzibę w Luksemburgu (2000–2012)
 • Zastępca gubernatora reprezentującego Luksemburg w Radzie Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (1998–2012)

Główne wcześniejsze stanowiska i funkcje

 • Komitet Walutowy Wspólnot Europejskich: członek zastępczy w latach 1982–1985, pełny członek w latach 1989–1998
 • Bank Światowy: zastępca gubernatora
 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju: zastępca gubernatora
 • Europejski Bank Inwestycyjny: członek Rady Dyrektorów
 • Prezes Office du Ducroire (luksemburska agencja kredytów eksportowych)
 • Wiceprezes Société nationale de crédit et d’investissement (luksemburski narodowy bank rozwoju)
 • Administrator reprezentujący państwo w zarządzie następujących podmiotów:
  • ARBED S.A. (spółka stalowa)
  • Société européenne de satellites (spółka satelitarna)
  • Entreprise des Postes et Télécommunications (spółka pocztowo-telekomunikacyjna)
  • Société Nationale des Habitations à Bon Marché (narodowe towarzystwo mieszkaniowe)
  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (państwowa kasa oszczędnościowa)

Wyróżnienia

 • W 2019 roku Yves Mersch otrzymał nagrodę im. Lamfalussy’ego przyznawaną przez Magyar Nemzeti Bank (bank centralny Węgier).
 • W 2014 roku Yves Mersch otrzymał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Luksemburskiego.
 • W 2013 roku Yves Mersch otrzymał tytuł doktora honoris causa nauk prawnych Uniwersytetu Miami.