Członek Zarządu EBC

Zdjęcie Yves'a Merscha, członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Yves Mersch

Data urodzenia: 1 października 1949

Miejsce urodzenia: Luksemburg

Wykształcenie

1975
Studia podyplomowe w zakresie nauk politycznych, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1974
Studia podyplomowe w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, magisterium z nauk politycznych, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1973
Magisterium z prawa, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Kariera zawodowa

od grudnia 2012
Członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
1998–2012
Prezes Banque centrale du Luxembourg
1989–1998
Dyrektor Skarbu Państwa
Osobisty przedstawiciel ministra finansów podczas negocjacji traktatu z Maastricht
1985–1989
Komisarz rządu ds. Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (urząd nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych)
1983–1998
Członek rady Luksemburskiego Instytutu Walutowego (urząd nadzoru bankowego)
1981
Doradca ds. międzynarodowych stosunków finansowo-walutowych, Ministerstwo Finansów
1980–1981
Doradca ds. finansów, Stałe Przedstawicielstwo Luksemburga przy ONZ, Nowy Jork
1978–1979
Attaché, Ministerstwo Finansów
1976–1978
Oddelegowanie do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Waszyngton
1975
Asystent, Ministerstwo Finansów
1974
Przyjęcie do luksemburskiej izby adwokackiej

Inne stanowiska i funkcje

 • Współprzewodniczący Regionalnej Grupy Konsultacyjnej ds. Europy w Radzie Stabilności Finansowej (2011–2012)
 • Przewodniczący Fondation de la Banque centrale du Luxembourg, fundacji na rzecz badań naukowych i edukacji wyższej w dziedzinach, którymi zajmuje się luksemburski bank centralny (2011–2012)
 • Wiceprezes zarządu International Islamic Liquidity Management Corporation (2010–2012)
 • Członek zarządu Luxembourg School of Finance Foundation (2006–2012)
 • Przewodniczący stowarzyszenia non-profit The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l., założonego w 2000 roku z udziałem instytucji i organów Unii Europejskiej mających siedzibę w Luksemburgu (2000–2012)
 • Zastępca gubernatora ds. Luksemburga w Radzie Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (1998–2012)

Główne wcześniejsze stanowiska i funkcje

 • Komitet Walutowy Wspólnot Europejskich: zastępca członka w latach 1982–1985, pełny członek w latach 1989–1998
 • Bank Światowy: zastępca gubernatora
 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju: zastępca gubernatora
 • Europejski Bank Inwestycyjny: członek Rady Dyrektorów
 • Prezes luksemburskiej agencji kredytów eksportowych Office du Ducroire
 • Wiceprezes luksemburskiego narodowego banku rozwoju Société nationale de crédit et d’investissement
 • Administrator reprezentujący państwo w zarządzie następujących podmiotów:
  • spółka stalowa ARBED S.A.
  • spółka satelitarna Société européenne de satellites
  • spółka pocztowo-telekomunikacyjna Entreprise des Postes et Télécommunications
  • narodowa spółka mieszkaniowa Société Nationale des Habitations à Bon Marché
  • państwowa kasa oszczędnościowa Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat

Odznaczenia

 • W 2019 roku Yves Mersch otrzymał Nagrodę im. Lamfalussy’ego przyznawaną przez Magyar Nemzeti Bank (Węgry).
 • W 2014 roku Yves Mersch otrzymał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Luksemburskiego.
 • W 2013 roku Yves Mersch otrzymał tytuł doktora honoris causa nauk prawnych Uniwersytetu Miami.