Menu

Euroopa Keskpanga juhatuse liige

Yves Mersch, Euroopa Keskpanga juhatuse liige

Yves Mersch

Sünniaeg: 1. oktoober 1949

Sünnikoht: Luksemburg

Haridus

1975
Politoloogia, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1974
Rahvusvaheline avalik õigus, politoloogia magister, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1973
Magistrikraad õigusteaduses, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Ametikäik

Oktoober 2019 –
Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees
Detsember 2012 –
Euroopa Keskpanga juhatuse liige
1998–2012
Luksemburgi keskpanga president
1989–1998
Rahandusministeeriumi juht
Rahandusministri isiklik esindaja Maastrichti lepingu läbirääkimiste ajal
1985–1989
Valitsuse volinik Luksemburgi väärtpaberibörsi juures (väärtpaberiturujärelevalve)
1983–1998
Luksemburgi Rahainstituudi nõukogu liige (pangandusjärelevalve)
1981
Rahandusministeeriumi nõunik rahvusvaheliste finants- ja rahandussuhete alal
1980–1981
Finantsnõunik, Luksemburgi alaline esindus ÜRO juures, New York
1978–1979
Rahandusministeeriumi atašee
1976–1978
Lähetus Rahvusvahelises Valuutafondis, Washington D.C.
1975
Assistent, rahandusministeerium
1974
Võeti Luksemburgi advokatuuri liikmeks

Muud ametikohad

 • Finantsstabiilsuse nõukogu Euroopa piirkondliku nõuanderühma valitud kaasesimees (2011–2012)
 • Keskpanga tegevusvaldkondades uurimistegevust ja kõrgharidust edendava Luksemburgi keskpanga fondi president (2011–2012)
 • Nõukogu aseesimees, International Islamic Liquidity Management Corporation (2010–2012)
 • Juhatuse liige, Luxembourg School of Finance Foundation (2006–2012)
 • Mittetulundusühingu president, The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l (2000–2012). Ühing asutati 2000. aastal Luksemburgis asuvate Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste osalusel.
 • Luksemburgi asendusliige Rahvusvahelise Valuutafondi nõukogus (1998–2012)

Muud olulised ametikohad

 • Euroopa ühenduste valuutakomitee asendusliige (1982–1985), täisliige (1989–1998)
 • Maailmapanga asejuhataja
 • Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asejuhataja
 • Euroopa Investeerimispanga juhatuse liige
 • President, Office du Ducroire (Luksemburgi ekspordikrediidi agentuur)
 • Asepresident, Société nationale de crédit et d’investissement
 • Riigi esindaja järgmiste organite juhatuses:
  • ARBED S.A.
  • Société européenne de satellites
  • Entreprise des Postes et Télécommunications
  • Société Nationale des Habitations à Bon Marché
  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat

Aunimetused

 • 2019. aastal andis Ungari keskpank Yves Merschile Lamfalussy auhinna.
 • 2014. aastal andis Luksemburgi Ülikool Yves Merschile auprofessori nimetuse.
 • 2013. aastal andis Miami Ülikool Yves Merschile õigusteaduse audoktori nimetuse.