Menu

Medlem af ECB's direktion

Yves Mersch, Medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

Yves Mersch

Født: 1. oktober 1949

Fødested: Luxembourg

Uddannelse

1975
Ph.d. i statskundskab fra Universitetet Paris 1 Panthéon Sorbonne
1974
Ph.d. i international offentlig ret og kandidat i statskundskab fra Universitetet Paris 1 Panthéon Sorbonne
1973
Kandidat i jura fra Universitetet Paris 1 Panthéon Sorbonne

Erhvervskarriere

Siden oktober 2019
Næstformand i Tilsynsrådet, Den Europæiske Centralbank
Siden december 2012
Medlem af Direktionen, Den Europæiske Centralbank
1998 - 2012
Direktør for Banque centrale du Luxembourg (BCL)
1989 - 1998
Direktør i finansministeriet
Finansministerens personlige repræsentant under forhandlingerne om Maastrichttraktaten
1985 - 1989
Regeringens kommissær på Luxembourgs børs (værdipapirtilsynsmyndigheden)
1983 - 1998
Medlem af rådet ved Luxembourgs monetære institut (finanstilsynet)
1981
Rådgiver i internationale finansielle og monetære relationer, finansministeriet
1980 - 1981
Finansiel rådgiver, Luxembourgs permanente repræsentation ved De Forenede Nationer, New York
1978 - 1979
Attaché, finansministeriet
1976 - 1978
Udstationeret ved Den Internationale Valutafond (IMF), Washington D.C.
1975
Assistent, finansministeriet
1974
Optaget i advokatsamfundet i Luxembourg

Andre hverv

 • Valgt som næstformand i Financial Stability Board's regionale rådgivende gruppe for Europa (2011-2012)
 • Formand for "Fondation de la Banque centrale du Luxembourg", en fond, som støtter forskning og videregående uddannelse inden for den luxembourgske centralbanks aktivitetsområder (2011-2012)
 • Næstformand i bestyrelsen for International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) (2010-2012)
 • Medlem af bestyrelsen for stiftelsen "Luxembourg School of Finance" (LSF) (2006-2012)
 • Formand for den ikkeudbyttegivende forening "The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l", som blev stiftet i 2000 med deltagelse af Den Europæiske Unions institutioner og organer hjemmehørende i Luxembourg (2000-2012)
 • Stedfortrædende direktør for Luxembourg i Den Internationale Valutafonds (IMF's) bestyrelse (1998-2012)

Andre officielle poster

 • De Europæiske Fællesskabers Monetære Udvalg: stedfortræder fra 1982 til 1985, fuldgyldigt medlem fra 1989 til 1998
 • Verdensbanken: Stedfortrædende direktør
 • EBRD (Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling): Stedfortrædende direktør
 • Den Europæiske Investeringsbank (EIB): bestyrelsesmedlem
 • Formand for Luxembourgs eksportkreditforsikringskontor (Office du Ducroire)
 • Næstformand i Société nationale de crédit et d’investissement (Luxembourg National Development Bank)
 • Administrator som statens repræsentant i bestyrelserne for følgende organer:
  • ARBED S.A. (stål)
  • Société Européenne de Satellites (SES) (satellittjenester)
  • Entreprise des Postes et Télécommunications (post- og telekommunikationsvirksomhed)
  • Société Nationale des Habitations à Bon Marché (det nationale boligselskab)
  • Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

Ordener

 • I 2019 modtog Yves Mersch Magyar Nemzeti Banks (Ungarn) Lámfalussy-pris.
 • I 2014 blev Yves Mersch udnævnt til æresprofessor ved Université du Luxembourg.
 • I 2013 blev Yves Mersch tildelt en æresdoktorgrad (honorary Doctor of Laws degree) ved Miami University.