Menu

Člen Výkonné rady ECB

Fotografie Yvese Mersche, člena Výkonné rady Evropské centrální banky

Yves Mersch

Datum narození: 1. října 1949

Místo narození: Lucemburk

Vzdělání

1975
absolutorium postgraduálního studia v oboru politologie, Univerzita Paříž 1 Panthéon-Sorbonne
1974
absolutorium postgraduálního studia v oboru mezinárodního práva veřejného, magistr politologie, Univerzita Paříž 1 Panthéon-Sorbonne
1973
magistr práv, Univerzita Paříž 1 Panthéon-Sorbonne

Pracovní zkušenosti

od října 2019
místopředseda Rady dohledu, Evropská centrální banka
od prosince 2012
člen Výkonné rady, Evropská centrální banka
1998-2012
guvernér, Banque Centrale du Luxembourg (BCL)
1989-98
ředitel Ministerstva financí
zástupce Ministerstva financí během jednání o Maastrichtské smlouvě
1985-89
vládní komisař pro lucemburský akciový trh (orgán pro trh s cennými papíry)
1983-98
člen rady Lucemburského měnového institutu (orgán bankovního dohledu)
1981
poradce pro mezinárodní finanční a měnové vztahy, Ministerstvo financí
1980-81
finanční poradce ve stálém zastoupení Lucemburska při OSN, New York
1978-79
přidělenec Ministerstva financí
1976-78
vyslaný odborník v Mezinárodním měnovém fondu (MMF), Washington, D.C.
1975
asistent na Ministerstvu financí
1974
přijat do asociace právních zástupců Luxembourg Bar

Další funkce a mandáty

 • volený spolupředseda Regionální poradní skupiny pro Evropu v rámci Rady pro finanční stabilitu (2011–12)
 • předseda nadace „Fondation de la Banque centrale du Luxembourg“ (nadace lucemburské centrální banky), která podporuje výzkum a vysokoškolské vzdělávání v oblasti činností lucemburské centrální banky (2011–12)
 • místopředseda správní rady International Islamic Liquidity Management Corporation (Mezinárodní islámské společnosti pro řízení likvidity) (2010–12)
 • člen rady nadace Luxembourg School of Finance (LSF) (2006–2012)
 • předseda neziskové asociace The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l, založené v roce 2000 za účasti orgánů a institucí Evropské unie se sídlem v Lucemburku (2000–12)
 • alternát guvernéra zastupující Lucembursko v Radě guvernérů Mezinárodního měnového fondu (MMF) (1998–2012)

Hlavní funkce a mandáty v minulosti

 • Měnový výbor Evropských společenství: od roku 1982 do roku 1985 alternát, od roku 1989 do roku 1998 řádný člen
 • Světová banka: alternát guvernéra
 • Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD): alternát guvernéra
 • Evropská investiční banka (EIB): člen rady
 • předseda Office du Ducroire (lucemburské agentury pro pojištění exportních úvěrů)
 • místopředseda lucemburské banky pro národní rozvoj Société Nationale de Crédit et d’Investissement
 • Správce zastupující stát v radách následujících subjektů:
  • ARBED S.A. (výroba oceli)
  • Société européenne de satellites (SES) (evropská družicová společnost)
  • Entreprise des Postes et Télécommunications (poštovní a telekomunikační společnost)
  • Société Nationale des Habitations à Bon Marché (společnost zajišťující bytovou výstavbu)
  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (státní spořitelna)

Vyznamenání

 • V roce 2019 obdržel Yves Mersch od maďarské centrální banky Lámfalussyho cenu.
 • V roce 2014 byl Yves Mersch jmenován čestným profesorem na University of Luxembourg.
 • V roce 2013 udělila Miami University v Ohiu Y. Merschovi čestný doktorát práv.