Menu

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

Снимка на Ив Мерш, член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

Ив Мерш

Дата на раждане: 1 октомври 1949 г.

Място на раждане: Люксембург

Образование

1975
Следдипломна специализация по политически науки, университет Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1974
Следдипломна специализация по международно публично право, Магистър по политически науки, университет Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1973
Магистър по право, университет Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Професионален път

От октомври 2019 г.
Заместник-председател на Надзорния съвет, Европейска централна банка
От декември 2012 г.
Член на Изпълнителния съвет, Европейска централна банка
1998 – 2012
Управител на Banque centrale du Luxembourg, BCL
1989 – 1998
Директор на Държавната хазна
Личен представител на министъра на финансите по време на преговорите за Договора от Маастрихт
1985 – 1989
Комисар на правителството за Фондовата борса на Люксембург (Орган за пазара на ценни книжа)
1983 – 1998
Член на Съвета на Люксембургския паричен институт (банков надзорен орган)
1981
Съветник по международни финансови и парични отношения, Министерство на финансите
1980 – 1981
Финансов съветник, Постоянно представителство на Люксембург в Организацията на обединените нации, Ню Йорк
1978 – 1979
Аташе към Министерството на финансите
1976 – 1978
Командироване в Международния валутен фонд (МВФ), Вашингтон
1975
Сътрудник в Министерството на финансите
1974
Приет в адвокатската колегия на Люксембург

Други постове и мандати

 • Избран съпредседател на Регионалната консултативна група за Европа на Съвета за финансова стабилност (2011 – 2012)
 • Председател на Fondation de la Banque centrale du Luxembourg (Фондацията на централната банка на Люксембург – BCL), която насърчава научноизследователската дейност и висшето образование в областта на дейност на BCL (2011 – 2012)
 • Заместник-председател на Управителния съвет на International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) (2010 – 2012)
 • Член на Управителния съвет на Luxembourg School of Finance Foundation (FLSF) (2006 – 2012)
 • Председател на асоциацията с нестопанска цел The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l, основана през 2000 г. с участието на институции и органи на Европейския съюз, установени в Люксембург (2000 – 2012)
 • Заместник-управител за Люксембург в Съвета на управителите на Международния валутен фонд (МВФ) (1998 – 2012)

Основни предходни постове и мандати

 • Паричен комитет на Европейските общности – заместващ член от 1982 г. до 1985 г., пълноправен член от 1989 г. до 1998 г.
 • Световна банка – заместник-управител
 • Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) – заместник-управител
 • Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) – член на Съвета на директорите
 • Председател на Office du Ducroire (Люксембургска агенция за експортно кредитиране)
 • Заместник-председател на Société nationale de crédit et d’investissement (Люксембургска национална банка за развитие)
 • Администратор, представящ държавата в управителните съвети на следните органи:
  • ARBED S.A. (предприятие за производство на стомана)
  • Société européenne de satellites (SES) (европейско дружество за спътникови услуги)
  • Entreprise des Postes et Télécommunications (Пощи и далекосъобщения)
  • Société Nationale des Habitations à Bon Marché (Национална компания за жилищно строителство и настаняване)
  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (Държавна банка и спестовна каса)

Отличия

 • През 2019 г. Ив Мерш бе удостоен с наградата „Ламфалуси“ от Magyar Nemzeti Bank (Унгария).
 • През 2014 г. Ив Мерш бе назначен за почетен професор в Люксембургския университет.
 • През 2013 г. на Ив Мерш бе присъдена почетна степен „Доктор на юридическите науки“ от Университета „Маями“.