Członek Zarządu EBC

Zdjęcie Sabine Lautenschläger, członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Sabine Lautenschläger

Data urodzenia: 3 czerwca 1964

Miejsce urodzenia: Stuttgart, Niemcy

Wykształcenie

1994
Drugi egzamin państwowy z prawa
1990
Pierwszy egzamin państwowy z prawa

Kariera zawodowa

od stycznia 2014
Członek Zarządu, Europejski Bank Centralny
2014–2019
Wiceprzewodnicząca Rady ds. Nadzoru, Europejski Bank Centralny
2011–2014
Wiceprezes Deutsche Bundesbank
2008–2011
Członek Zarządu i dyrektor wykonawczy ds. nadzoru bankowego, Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin)
2005–2008
Szef Departamentu nadzoru nad dużymi bankami działającymi w skali międzynarodowej oraz jakościowych standardów nadzoru, Federalny Urząd Nadzoru Finansowego
2002–2004
Szef działu prasy i public relations oraz komunikacji wewnętrznej, Federalny Urząd Nadzoru Finansowego
1999–2002
Szef działu prasy i public relations, Federalny Urząd Nadzoru Kredytowego (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen)
1995–1998
Urzędnik w Federalnym Urzędzie Nadzoru Kredytowego

Inne funkcje

2015–2019
Członek Rady Stabilności Finansowej
2008–2019
Członek Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego
2015–2016
Obserwator przy Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
2011
Członek Zarządu i Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)
2007–2008
Członek Senior Supervisors Group
2005–2008
Członek grupy ds. wdrożenia umów Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego