Menu

Europeiska centralbankens ordförande

Porträtt av Mario Draghi, Europeiska centralbankens ordförande

Mario Draghi

Födelsedatum: 3 september 1947

Födelseort: Rom, Italien

Utbildning

1977
Doktor i nationalekonomi, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
1970
Examen i nationalekonomi, Sapienza universitet i Rom

Yrkeskarriär

Sedan juni 2013
Ordförande för gruppen av centralbankschefer och chefer för tillsynsmyndigheter (GHOS) vid BIS
Sedan november 2011
Ordförande för Europeiska systemrisknämnden
Sedan november 2011
Europeiska centralbankens ordförande
Sedan 2006
Medlem av styrelsen för BIS
medlem av G7
Medlem av G20
2006–oktober 2011
Ordförande för Financial Stability Board (f.d. Financial Stability Forum)
2006–oktober 2011
Centralbankschef för Banca d’Italia
2002–2005
Vice ordförande och verkställande direktör vid Goldman Sachs International
1991–2001
Generaldirektör på det italienska finansdepartementet
1984–1990
Verkställande direktör för Världsbanken
1981–1991
Professor i nationalekonomi och penningpolitik på universitetet i Florens
1975–1981
Professor i nationalekonomi på universiteten i Trento, Padua och Venedig

Andra befattningar

Sedan 2009
Ledamot i förvaltningsstyrelsen för Princeton Institute for Advanced Study
Sedan 2006
Medlem av Trettiogruppen (Group of Thirty)
2000–2001
Ordförande för ekonomiska och finansiella kommittén
1999–2001
Ordförande för OECD:s arbetsgrupp nr 3
1997–1998
Ordförande för kommittén som tillsattes för att granska företags- och finanslagstiftningen i Italien och för att ta fram ett förslag till de lagar som styr de italienska finansmarknaderna (även känd som Draghis lag)
1993–2001
Ordförande för italienska privatiseringskommittén

Utmärkelser

2019
Hedersdoktor i juridik, universitetet i Bologna
2018
Hedersdoktor i ekonomi, universitetet Sant'Anna, Pisa
2013
Hedersdoktor i statsvetenskap, universitetet LUISS Guido Carli, Rom
2009
Hederstoktor i statistik, universitetet i Padua

Publikationer

Han har författat flera artiklar om frågor som rör internationell och europeisk penningpolitik och finansiella frågor.