Menu

Prezident Európskej centrálnej banky

Mario Draghi, prezident Európskej centrálnej banky

Mario Draghi

Dátum narodenia: 3. septembra 1947

Miesto narodenia: Rím, Taliansko

Vzdelanie

1977
titul PhD v odbore ekonómie, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
1970
vysokoškolský titul v odbore ekonómie, univerzita La Sapienza v Ríme

Pracovné skúsenosti

od júna 2013
predseda skupiny guvernérov a riaditeľov orgánov dohľadu Banky pre medzinárodné zúčtovanie
od novembra 2011
predseda Európskeho výboru pre systémové riziká
od novembra 2011
prezident Európskej centrálnej banky
od roku 2006
člen predstavenstva Banky pre medzinárodné zúčtovanie
člen G7
člen G20
2006 – október 2011
predseda Rady pre finančnú stabilitu (pôvodne Fóra pre finančnú stabilitu)
2006 – október 2011
guvernér Banca d’Italia
2002 – 2005
podpredseda a generálny riaditeľ Goldman Sachs International
1991 – 2001
generálny riaditeľ talianskej štátnej pokladnice
1984 – 1990
výkonný riaditeľ Svetovej banky
1981 – 1991
profesor ekonómie a menovej politiky na univerzite vo Florencii
1975 – 1981
profesor ekonómie na univerzitách v Tridente, Padove a Benátkach

Ďalšie funkcie

od roku 2009
člen správnej rady Princeton Institute for Advanced Study
od roku 2006
člen G30
2000 – 2001
predseda Európskeho hospodárskeho a finančného výboru
1999 – 2001
predseda pracovnej skupiny OECD č. 3
1997 – 1998
predseda výboru povereného novelizáciou podnikovej a finančnej legislatívy v Taliansku a vypracovaním zákona o talianskych finančných trhoch (známeho aj ako tzv. Draghiho zákon)
1993 – 2001
predseda talianskeho výboru pre privatizáciu

Uznania a ocenenia

2019
Doctor honoris causa v odbore práva, Università di Bologna
2018
Doctor honoris causa v odbore ekonómie, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
2013
Doctor honoris causa v odbore politológie, LUISS Guido Carli, Rím
2009
Doctor honoris causa v odbore štatistiky, Università di Padova

Publikácie

Je autorom celého radu článkov o medzinárodných a európskych menových a finančných záležitostiach.