Menu

President tal-Bank Ċentrali Ewropew

Ritratt ta’ Mario Draghi, President tal-Bank Ċentrali Ewropew

Mario Draghi

Data tat-twelid: 3 ta’ Settembru 1947

Post tat-twelid: Ruma, l-Italja

Edukazzjoni

1977
Dottorat fl-Ekonomija, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
1970
Gradwat fl-Ekonomija, Università La Sapienza, Ruma

Karriera professjonali

Minn Ġunju 2013
President, Grupp tal-Gvernaturi u l-Kapijiet tas-Superviżjoni, Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali (BIS)
Minn Novembru 2011
President, Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku
Minn Novembru 2011
President, Bank Ċentrali Ewropew
Mill-2006
Membru tal-Bord tad-Diretturi, Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali (BIS)
Membru tal-G7
Membru tal-G20
2006-Ottubru 2011
President, Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja (li qabel kien il-Forum għall-Istabbiltà Finanzjarja)
2006-Ottubru 2011
Gvernatur, Banca d’Italia
2002-2005
Viċi President u Direttur Amministrattiv, Goldman Sachs International
1991-2001
Direttur Ġenerali, Teżor Taljan
1984-1990
Direttur Eżekuttiv, Bank Dinji
1981-1991
Professur tal-Ekonomija u l-Politika Monetarja, Università ta’ Firenze
1975-1981
Professur tal-Ekonomija, universitajiet ta’ Trento, Padova u Venezja

Karigi oħra

Mill-2009
Membru tal-Bord tal-Amministraturi, Princeton Institute for Advanced Study
Mill-2006
Membru tal-Grupp tat-Tletin
2000-2001
President, Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju Ewropew
1999-2001
President, Grupp ta’ Ħidma Nru 3, Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (OECD)
1997-1998
President tal-Kumitat imwaqqaf biex jirrevedi l-leġiżlazzjoni korporattiva u finanzjarja Taljana u jabbozza l-liġi li tirregola s-swieq finanzjarji Taljani (il-“Liġi Draghi”)
1993-2001
President, Kumitat Taljan għall-Privatizzazzjonijiet

Ġieħ u unuri

2019
Dottorat honoris causa fil-Liġi mill-Università ta' Bologna
2018
Dottorat honoris causa fl-Ekonomija mill-Università ta' Sant'Anna f'Pisa
2013
Dottorat honoris causa fix-Xjenza Politika mill-Università LUISS Guido Carli ta’ Ruma
2009
Dottorat honoris causa fl-Istatistika mill-Università ta’ Padova

Pubblikazzjonijiet

Awtur ta’ bosta artikli fuq temi ta’ natura monetarja u finanzjarja internazzjonali u Ewropej