Menu

Prezident Evropské centrální banky

Portrét Maria Draghiho, prezidenta Evropské centrální banky

Mario Draghi

Datum narození: 3. září 1947

Místo narození: Řím, Itálie

Vzdělání

1977
titul Ph.D. v oboru ekonomie, Massachusettský technologický institut (MIT)
1970
absolutorium ekonomie, univerzita La Sapienza v Římě

Profesní dráha

od června 2013
předseda skupiny guvernérů a šéfů bankovního dohledu (GHOS) v Bance pro mezinárodní platby
od listopadu 2011
předseda Evropské rady pro systémová rizika
od listopadu 2011
prezident Evropské centrální banky
od roku 2006
člen představenstva Banky pro mezinárodní platby
člen skupiny G7
člen skupiny G20
2006 – říjen 2011
předseda Rady pro finanční stabilitu (původně Fórum pro finanční stabilitu)
2006 – říjen 2011
guvernér, Banca d'Italia
2002–2005
místopředseda představenstva a generální ředitel Goldman Sachs International
1991–2001
generální ředitel italské státní pokladny
1984–1990
výkonný ředitel Světové banky
1981–1991
profesor ekonomie a měnové politiky na univerzitě ve Florencii
1975–1981
profesor ekonomie na univerzitách v Tridentu, Padově a Benátkách

Další funkce

od roku 2009
člen správní rady, Princeton Institute for Advanced Study
od roku 2006
člen Skupiny třiceti
2000–2001
předseda Evropského hospodářského a finančního výboru
1999–2001
předseda pracovní skupiny OECD č. 3
1997–1998
předseda výboru zřízeného za účelem novelizace podnikových a finančních právních předpisů v Itálii a přípravy zákona o finančních trzích v Itálii (známý také jako tzv. Draghiho zákon)
1993–2001
předseda italského výboru pro privatizaci

Vyznamenání a ocenění

2019
doktor honoris causa v oboru práva, Boloňská univerzita
2018
doktor honoris causa v oboru ekonomie, univerzita Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
2013
doktor honoris causa v oboru politologie, univerzita LUISS Guido Carli, Řím
2009
doktor honoris causa v oboru statistiky, Padovská univerzita

Publikace

Je autorem řady článků o mezinárodních a evropských měnových a finančních otázkách.