Menu

Vrchný riaditeľ pre oblasť služieb

Michael Diemer, vrchný riaditeľ pre oblasť služieb (podlieha Výkonnej rade Európskej centrálnej banky)

Michael Diemer

Dátum narodenia: 3. júla 1962

Miesto narodenia: Mannheim, Nemecko

Vzdelanie

1987
štúdium v odbore ekonómie a informačných technológií, Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

Pracovné skúsenosti

od januára 2016
vrchný riaditeľ pre oblasť služieb, Európska centrálna banka
2012 – 2015
nezávislý poradca manažmentu
2006 – 2011
člen správnej rady IBM Deutschland GmbH, generálny riaditeľ IBM Global Technology Services, Nemecko
2003 – 2006
viceprezident a výkonný riaditeľ IBM Integrated Account Novartis
2000 – 2002
viceprezident IBM Business Innovation Services, Nemecko/Rakúsko/Švajčiarsko
1998 – 1999
riaditeľ pre oblasť strategického externého obstarávania IBM, Nemecko/Rakúsko/Švajčiarsko/stredná a východná Európa
1996 – 1997
výkonný asistent a prevádzkový riaditeľ pre generálneho riaditeľa IBM pre oblasť EMEA
1987 – 1996
rôzne pozície v IBM (marketing, predaj, služby)

Ďalšie funkcie

od roku 2015
podpredseda dozornej rady ec4u
2006  – 2011
člen globálneho tímu IBM „Integrated Values Team“ (Top 300 Leaders)
2006  – 2007
člen poradného výboru Walter TeleMedien-Gruppe
2003  – 2005
člen dozornej rady IBM Deutschland GmbH