Γενικός Διευθυντής Υπηρεσιών

Φωτογραφία του Michael Diemer, Γενικού Διευθυντή Υπηρεσιών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Michael Diemer

Ημερομηνία γέννησης: 3 Ιουλίου 1962

Τόπος γέννησης: Mannheim, Γερμανία

Τίτλοι σπουδών

1987
Σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και στην πληροφορική, Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Από τον Ιανουάριο 2016
Γενικός Διευθυντής Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
2012-2015
Ανεξάρτητος σύμβουλος διαχείρισης
2006-2011
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της IBM Deutschland GmbH, Γενικός διευθυντής της IBM Global Technology Services - Γερμανία
2003-2006
Αντιπρόεδρος της IBM και Διευθύνων Σύμβουλος της IBM Integrated Account Novartis
2000-2002
Αντιπρόεδρος της IBM Business Innovation Services (Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία)
1998-1999
Διευθυντής Στρατηγικής Εξωτερικής Ανάθεσης Δραστηριοτήτων της IBM (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη)
1996-1997
Εκτελεστικός βοηθός και Διευθυντής Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων του Γενικού Διευθυντή της IBM για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική
1987-1996
Διάφορες θέσεις στην IBM (μάρκετινγκ, πωλήσεις, υπηρεσίες)

Άλλες δραστηριότητες

Από το 2015
Αντιπρόεδρος της Εποπτικής Επιτροπής της ec4u expert consulting ag

2006-2011
Μέλος της παγκόσμιας “Integration and Values Team” της IBM (κορυφαίοι 300 ηγέτες)
2006-2007
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Walter TeleMedien-Gruppe
2003-2005
Μέλος της Εποπτικής Επιτροπής της IBM Deutschland GmbH