Menu

Eiropas Centrālās bankas viceprezidents

Eiropas Centrālās bankas Valdes loceklis Vitors Konstansiu

Vitors Konstansiu (Vítor Constâncio)

Dzimšanas datums: 1943. gada 12. oktobris

Dzimšanas vieta: Lisabona, Portugāle

Izglītība

1973–1974
Pēcdiploma studijas Bristoles Universitātē, Lielbritānijā
1965
Grāds ekonomikā, Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras (tagadējais nosaukums – Instituto Superior de Economia e Gestão; ISEG), Universidade Técnica de Lisboa

Profesionālā karjera

2010
Eiropas Centrālās bankas viceprezidents
2000–2009
Banco de Portugal prezidents un ECB Padomes loceklis
Ekonomikas viesprofesors, ISEG
1995–1999
Ekonomikas viesprofesors, ISEG
Conselho de Estado (struktūra, kas konsultē Republikas prezidentu) loceklis
Valdes loceklis, izpilddirektors, Banco Português de Investimento, pēc tam EDP Valdes loceklis bez izpildfukcijām
1989–1994
Ekonomikas viesprofesors, ISEG
Vecākais konsultants, Banco de Portugal
1987–1988
Parlamenta loceklis
1985–1986
Prezidents, Banco de Portugal
1982–1984
Viesprofesors, Universidade Nova de Lisboa
1981–1984
Prezidenta vietnieks, Banco de Portugal
1980–1981
Profesors, Universidade Católica Portuguesa
Parlamenta loceklis un prezidents, Parlamenta komisija Eiropas jautājumos
Prezidents, Eiropas Kustība Portugālē
1979
Prezidenta vietnieks, Banco de Portugal
Prezidents, Eiropas Integrācijas komisija
1978
Finanšu ministrs
1977
Prezidenta vietnieks, Banco de Portugal
Prezidents, Eiropas Integrācijas komisija
1976
Valsts sekretārs budžeta un plānošanas jautājumos
1975
Pētniecības nodaļas vadītājs, Banco de Portugal
1974–1975
Valsts sekretārs plānošanas jautājumos 1. un 2. pagaidu valdībā
1972–1973
Ekonomisko modeļu un globālās programmēšanas nodaļas vadītājs, Plānošanas zinību centrs
Profesors, Instituto Superior do Serviço Social
1965–1973
Ekonomikas docents, ISEG