Directie

De Directie bestaat uit

  • de President,
  • de Vice-President en
  • vier andere leden.

Alle leden worden benoemd door de Europese Raad, bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Back row (left to right): Yves Mersch, Philip R. Lane, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Luis de Guindos (Vice-President), Mario Draghi (President), Sabine Lautenschläger.

Leden van de Directie

(juli 2019)

Verantwoordelijkheden

  • het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Bestuur;
  • het uitvoeren van het monetair beleid overeenkomstig de door de Raad van Bestuur gespecificeerde richtsnoeren en genomen besluiten. Daarbij geeft zij de nodige instructies aan de nationale centrale banken van het eurogebied;
  • het dragen van verantwoordelijkheid voor de lopende zaken van de ECB, met steun van de Chief Services Officer, Michael Diemer;
  • het uitoefenen van bepaalde bevoegdheden die de Raad van Bestuur aan haar heeft gedelegeerd, waaronder enkele van regelgevende aard.

Leden

Mario Draghi

Mario Draghi

President van de ECB

Curriculum vitae
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Vicepresident van de ECB

Curriculum vitae
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

Lid van de Directie van de ECB

Curriculum vitae
Yves Mersch

Yves Mersch

Lid van de Directie van de ECB

Curriculum vitae
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Lid van de Directie van de ECB

Curriculum vitae
Philip R. Lane

Philip R. Lane

Lid van de Directie van de ECB

Curriculum vitae

Zittingstermijnen

Alle leden van de Directie worden benoemd voor een periode van acht jaar, zonder de mogelijkheid van verlenging. Bij wijze van uitzondering liepen de zittingstermijnen van de in 1998 benoemde leden van de eerste Directie uiteen, om te voorkomen dat alle leden in hetzelfde jaar zouden moeten worden vervangen.

Tijdlijn: voormalige en huidige leden van de Directie