Avize BCE relevante

 1. Aviz cu privire la cooperarea strânsă dintre Banca Centrală Europeană și Hrvatska narodna banka (HNB) în cadrul Mecanismului unic de supraveghere și cu privire la mandatul și instrumentele macroprudențiale ale HNB (CON/2020/10), Croația, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Aviz cu privire la prerogativele de sancționare ale BNB în cadrul cooperării strânse și cursul de schimb oficial al levei bulgare (CON/2020/5), Bulgaria, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Aviz cu privire la dreptul administratorilor judiciari și lichidatorilor judiciari ai instituțiilor de credit să dețină fonduri într-un cont deschis la Latvijas Banka (CON/2020/4), Letonia, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția contrapărților centrale  (CON/2020/3), Germania, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Aviz cu privire la o lege privind apărarea națională (CON/2020/2), Estonia, 7.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Aviz cu privire la normele de urmat de către întreprinderile financiare cu ocazia definirii politicilor de remunerare (CON/2019/32), Țările de Jos, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Aviz cu privire la libertatea de informare (CON/2019/31), Țările de Jos, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Aviz cu privire la plata de fonduri către deținătorii necalificați de obligațiuni subordonate și acționarii minoritari ai băncilor la care Republica Slovenia a avut o participație majoritară și care au fost afectate de măsurile excepționale ale Banka Slovenije (CON/2019/26), Slovenia, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Aviz cu privire la obiectivele și guvernanța Comisiei pentru piețe financiare și de capital din Letonia (CON/2019/22), Letonia, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Aviz cu privire la legislația națională care urmează a fi adoptată în scopul stabilirii unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Croația, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Aviz cu privire la revizuirea cadrului juridic al sistemului portughez de supraveghere financiară (CON/2019/19), Portugalia, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Aviz cu privire la securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (CON/2019/17), Cipru, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Aviz cu privire la participarea la mecanismul unic de rezoluție (CON/2019/16), Bulgaria, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Aviz cu privire la un proiect de lege pentru protecția locuințelor principale (CON/2019/9), Grecia, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Aviz cu privire la hotărârile judecătorești privind executarea ipotecară a reședințelor private principale (CON/2019/8), Irlanda, 18.2.2019.
 16. Aviz cu privire la supravegherea agențiilor de informații privind creditele și monitorizarea serviciilor de plată de către Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Aviz cu privire la o propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și a actelor juridice aferente (CON/2018/55), 7.12.2018.Informaţii suplimentare
 18. Aviz cu privire la o propunere de directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale (CON/2018/54), JO C 444, 20.11.2018, p. 15.Informaţii suplimentare
 19. Aviz cu privire la mandatul macroprudențial al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) și guvernanța instituțiilor de credit (CON/2018/52), Bulgaria, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Aviz cu privire la consolidarea supravegherii financiare și a protecției investitorilor (CON/2018/50), Polonia, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Aviz cu privire la legislația națională care urmează a fi adoptată în scopul stabilirii unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (CON/2018/49), Bulgaria, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Aviz cu privire la desemnarea serviciilor esențiale și a operatorilor de servicii esențiale în scopul securității rețelelor și a sistemelor informatice (CON/2018/47), Slovenia, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Aviz cu privire la revizuirea legii finlandeze privind obligațiile de pregătire aplicabile în sectorul financiar (CON/2018/46), Finlanda, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Aviz cu privire la regulile care trebuie urmate de instituțiile de credit relevante din punct de vedere sistemic la definirea politicilor de remunerație fixă (CON/2018/44), Țările de Jos, 23.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Aviz cu privire la modificările aduse reformei băncilor populare (banche popolari) și a cooperativelor de credit (CON/2018/42), Italia, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Aviz cu privire la transmiterea de date administrative in scopuri statistice (CON/2018/40), Germania, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Aviz cu privire la infrastrucurile critice, securitatea cibernetică și obligațiunile garantate (CON/2018/39), Slovacia, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE și cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate (CON/2018/37), JO C 382, 23.10.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 29. Aviz cu privire la revizuirea tratamentului prudențial al firmelor de investiții (CON/2018/36), JO C 378, 19.10.2018, p. 5.Informaţii suplimentare
 30. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (CON/2018/32), JO C 79, 4.3.2019, p. 1.Informaţii suplimentare
 31. Aviz cu privire la reglementarea activității titularilor de contracte de credit (CON/2018/31), Irlanda, 5.7.2018.
 32. Aviz cu privire la instituirea unui cadru privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice de interes general (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 33. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), precum și a actelor aferente, și cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (CON/2018/26), JO C 251, 18.7.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 34. Aviz cu privire la sancțiuni administrative și infracțiuni în legătură cu furnizarea către Central Bank of Ireland de informații false sau înșelătoare  (CON/2018/24), Irlanda, 11.5.2018.
 35. Aviz cu privire la identificarea și supravegherea infrastructurii critice în scopul asigurării securității IT (CON/2018/22), Estonia, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Aviz cu privire la conversia împrumuturilor în franci elvețieni (CON/2018/21), Slovenia, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind înființarea Fondului Monetar European (CON/2018/20), JO C 220, 25.6.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 38. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și a actelor aferente (CON/2018/19), JO C 255, 20.7.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 39. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (CON/2018/12), JO C 120, 6.4.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 40. Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare pentru creanțe ipotecare rezidențiale (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Aviz cu privire la dependența instituțiilor de credit de fondurile provenite de la corporații financiare (CON/2018/7), Ungaria, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Aviz cu privire la sursele de finanțare și guvernanța Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
 43. Aviz cu privire la pieţele instrumentelor financiare (CON/2018/3), Slovenia, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Avizul BCE cu privire la limitarea numărului de case centrale ale cooperativelor de credit (CON/2017/54), Lituania, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Aviz cu privire la tranzacțiile cu părți afiliate (CON/2017/50), Bulgaria, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Aviz cu privire la sprijinirea debitorilor cu împrumuturi pentru locuință aflați într-o situație financiară dificilă și susținerea restructurării voluntare a împrumuturilor pentru locuință exprimate sau indexate într-o monedă străină (CON/2017/48), Polonia, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Aviz cu privire la revizuiri ale cadrului Uniunii de gestionare a crizelor (CON/2017/47), JO C 34, 31.1.2018, p. 17.Informaţii suplimentare
 48. Aviz cu privire la modificările aduse cadrului Uniunii privind cerințele de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (CON/2017/46), JO C 34, 31.1.2018, p. 5.Informaţii suplimentare
 49. Aviz cu privire la modificarea regimului de supraveghere a pieței financiare (CON/2017/35), Austria, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Aviz cu privire la o nouă categorie de instrumente de natura datoriei, un nou instrument macroprudențial, crearea unei noi categorii de instituții de decontare și excluderea drepturilor de compensare reciprocă (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
 51. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE (CON/2017/22), JO C 236, 21.7.2017, p. 2.Informaţii suplimentare
 52. Aviz cu privire la măsuri macroprudențiale pentru limitarea riscurilor sistemice (CON/2017/21), Austria, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Aviz cu privire la Comisia de monitorizare a procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor și fondurile de rezervă ale fundațiilor bancare (CON/2017/19), Spania, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Aviz cu privire la anumite modificări ale cadrului juridic aplicabil creanțelor privind impozitul amânat în Grecia (CON/2017/7), Grecia, 15.3.2017.
 55. Aviz cu privire la conferirea de competențe către Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pentru evaluarea concurenței pe piața creditelor ipotecare și pentru emiterea de orientări către creditori privind ratele variabile ale dobânzilor  (CON/2016/54), Irlanda, 17.11.2016.
 56. Aviz cu privire la tratarea bunurilor imobile sau a capitalului social dobândit de o instituție de credit după un proces de reglementare a datoriilor (CON/2016/48), Cipru, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor (CON/2016/26), JO C 252, 12.7.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
 58. Aviz cu privire la prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului (CON/2016/23), Slovenia, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit, o schemă de garantare pentru securitizările creditelor neperformante și capacitatea de creditare a fondurilor de investiții alternative (CON/2016/17), Italia, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Aviz cu privire la (a) o propunere de regulament de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și cu privire la (b) o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (CON/2016/11), JO C 219, 17.6.2016, p. 2.Informaţii suplimentare
 61. Aviz cu privire la o taxă pentru anumite instituții financiare (CON/2016/1), Polonia, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Aviz cu privire la anumite modificări ale cadrului instituțional al Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenia, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Aviz privind stingerea datoriilor garantate cu ipotecă prin transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil (CON/2015/56), România, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 64. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru casele de economii pentru achiziția de locuințe (CON/2015/53), Germania, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții, schemele de garantare a depozitelor și sistemele de compensare  (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Aviz cu privire la reglementarea leasingului financiar și a activității societăților de leasing financiar (CON/2015/37), Cipru, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Aviz cu privire la rezoluţia bancară (CON/2015/31), Germania, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Aviz cu privire la un proiect de lege privind condiţiile specifice ale restructurării creditelor pentru locuinţe exprimate în monedă străină (CON/2015/26), Polonia, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Aviz cu privire la un nou cadru legal privind băncile de economii (CON/2015/23), Portugalia, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și societăților de investiții (CON/2015/19), Spania, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic aplicabil Bank Asset Management Company (Societatea de administrare a activelor) din Slovenia (CON/2015/16), Slovenia, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Aviz cu privire la reglementarea pozițiilor deschise pe active din bilanțurile instituțiilor de credit  (CON/2015/15), Ungaria, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Aviz cu privire la interzicerea scoaterii la licitație a locuinței principale (CON/2015/14), Grecia, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit (banche popolari) (CON/2015/13), Italia, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Aviz cu privire la reexaminarea misiunii și a organizării Comitetului european pentru risc sistemic (CON/2015/4), JO C 192, 10.6.2015, p. 1.
 77. Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în procedurile de rezoluție pe piața financiară din Slovacia (CON/2015/3), Slovacia, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Aviz cu privire la Colegiul de rezoluție (CON/2015/2), Belgia, 21.1.2015.
 79. Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2014/80), Ungaria, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Aviz cu privire la reglementarea bancară (CON/2014/79), Slovenia, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Aviz cu privire la transparența financiară, serviciile de plată și moneda electronică  (CON/2014/74), Danemarca, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Aviz cu privire la punerea în aplicare a Directivei europene privind redresarea și rezoluția bancară (CON/2014/67), Germania, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Aviz cu privire la creanțele privind impozitul amânat (CON/2014/66), Portugalia, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Aviz cu privire la măsurile care însoţesc Regulamentul privind MUS (CON/2014/43), Austria, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Aviz cu privire la organizarea, supravegherea şi solvenţa instituţiilor de credit (CON/2014/40), Spania, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language