Opinjonijiet tal-BĊE

 1. Opinjoni tal-BĊE dwar il-limitazzjoni tan-numru ta' unjonijiet ta' kreditu ċentrali (CON/2017/54), Il-Litwanja, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Opinjoni dwar tranżazzjonijiet ma' partijiet relatati (CON/2017/50), Il-Bulgarija, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Opinjoni dwar appoġġ lil persuni li jieħdu self fuq dar li jkunu jinsabu f'qagħda finanzjarja diffiċli u appoġġ għar-ristrutturar volontarju ta' selfiet fuq djar iddenominati jew indiċjati f'munita barranija (CON/2017/48), Il-Polonja, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Opinjoni dwar emendi għar-reġim superviżorju tas-suq finanzjarju (CON/2017/35), L-Awstrija, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Opinjoni dwar kategorija ġdida ta' strumenti ta' dejn, għodda makroprudenzjali ġdida, il-ħolqien ta' kategorija ġdida ta' istituzzjoni ta' saldu u l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija  (CON/2017/23), Il-Belġju, 8.6.2017.
 6. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva 2012/30/UE (CON/2017/22), ĠU C 236, 21.7.2017, pġ. 2.Aktar tagħrif
 7. Opinjoni dwar miżuri makroprudenzjali għal-limitazzjoni ta' riskji sistemiċi (CON/2017/21), L-Awstrija, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Opinjoni dwar il-Kummissjoni għall-monitoraġġ ta' proċeduri alternattivi għal soluzzjoni alternattiva għat-tilwim u fondi ta' riżerva ta' fondazzjonijiet bankarji. (CON/2017/19), Spanja, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Opinjoni dwar ċerti emendi għall-qafas legali tal-assi tat-taxxa differita fil-Greċja (CON/2017/7), Il-Greċja, 15.3.2017.
 10. Opinjoni dwar l-għoti ta’ setgħat lill-Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland għall-valutazzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq għal self ipotekarju u biex jingħataw struzzjonijiet lil mutwanti dwar rati ta’ mgħax varjabbli  (CON/2016/54), L-Irlanda, 17.11.2016.
 11. Opinjoni dwar l-immaniġġjar ta' proprjetà immobbli jew kapital azzjonarju akkwistati minn istituzzjoni ta' kreditu wara process ta' saldu ta' dejn  (CON/2016/48), Ċipru, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament (UE) Nru 806/2014 biex tiġi stabbilita Skema Ewropea għall-Assigurazzjoni tad-Depożiti  (CON/2016/26), 20.4.2016.
 13. Opinjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (CON/2016/23), Is-Slovenja, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Opinjoni dwar ir-riforma ta' banek kooperattivi, skema ta'garanzija għat-titolizzazzjonijiet ta' selfiet improduttivi u l-kapaċità ta' tislif ta' fondi ta' investiment alternattivi  (CON/2016/17), L-Italja, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Opinjoni dwar (a) proposta għal regolament li jistabbilixxi regoli komuni dwar it-titolizzazzjoni u li joħloq qafas Ewropew għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata u (b) proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar rekwiżiti prudenzjali għal istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment (CON/2016/11), ĠU C 219, 17.6.2016, pġ. 2.Aktar tagħrif
 16. Opinjoni dwar taxxa għal ċerti istituzzjonijiet finanzjarji (CON/2016/1), Il-Polonja, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Opinjoni dwar ċerti emendi lill-qafas istituzzjonali tal-Banka Slovenije (CON/2015/57), Is-Slovenja, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Opinjoni dwar il-ħlas ta' djun sostnuti minn ipoteki permezz ta' trasferiment ta' titolu fuq proprjetà immobbli (CON/2015/56), Ir-Rumanija, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Opinjoni dwar il-qafas legali għall-banek ta' tfaddil għad-djar (CON/2015/53), Il-Ġermanja, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u għal skemi ta' garanzija u kumpens għad-depożiti. (CON/2015/48), Il-Lussemburgu, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Opinjoni dwar ir-regolazzjoni tal-lokazzjoni finanzjarja u l-attivitajiet tal-kumpaniji tal-lokazzjoni finanzjarja (CON/2015/37), Ċipru, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Opinjoni dwar riżoluzzjoni ta' bank (CON/2015/31), Il-Ġermanja, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Opinjoni dwar abbozz ta’ liġi dwar termini speċifiċi għar-ristrutturar ta’ self għad-djar iddenominati f’munita barranija (CON/2015/26), Il-Polonja, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Opinjoni dwar qafas legali ġdid għal banek tat-tfaddil (CON/2015/23), Il-Portugall, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Opinjoni dwar reġistru tal-kreditu ċentrali (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/19), Spanja, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Opinjoni dwar emendi għall-qafas legali li jirregola l-Kumpanija Slovena għall-Ġestjoni tal-Assi tal-Banek  (CON/2015/16), Is-Slovenja, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Opinjoni dwar ir-regolazzjoni ta’ pożizzjonijiet miftuħa f’assi fuq il-karti tal-bilanċ ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2015/15), L-Ungerija, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Opinjoni dwar il-projbizzjoni tal-irkant ta’ residenzi prinċipali (CON/2015/14), Il-Greċja, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Opinjoni dwar ir-riforma ta’ banek kooperattivi (banche popolari) (CON/2015/13), L-Italja, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-missjoni u l-organizzazzjoni tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (CON/2015/4), ĠU C 192, 10.6.2015, pġ. 1.
 32. Opinjoni dwar l-irwol ta' Národná banka Slovenska fir-riżoluzzjoni fis-suq finanzjarju (CON/2015/3), Is-Slovakja, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Opinjoni dwar il-Kulleġġ ta' Riżoluzzjoni (CON/2015/2), Il-Belġju, 21.1.2015.
 34. Opinjoni dwar ir-rizoluzzjoni ta'istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta'investiment (CON/2014/80), L-Ungerija, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Opinjoni dwar ir-regolament bankarju (CON/2014/79), Is-Slovenja, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Opinjoni dwar it-trasparenza finanzjarja, is-servizzi ta'pagament u l-flus elettoniċi (CON/2014/74), Id-Danimarka, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva Ewropea dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (CON/2014/67), Il-Ġermanja, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Opinjoni dwar l-assi ta taxxa ddifferita (CON/2014/66), Il-Portugall, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Opinjoni dwar miżuri li jakkompanjaw ir-Regolament tal-MSU (CON/2014/43), L-Awstrija, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Opinjoni dwar l-organizzazzjoni, is-superviżjoni u s-solvenza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/40), Spanja, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language