Povezana mišljenja ESB-a

 1. Mišljenje o bliskoj suradnji između ESB i Hrvatske narodne banke (HNB) u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma, te o makrobonitetnom mandatu i alatima HNB-a (CON/2020/10), Hrvatska, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Mišljenje o ovlastima BNB-a za izricanje sankcija unutar bliske suradnje i službenom deviznom tečaju za bugarski lev (CON/2020/5), Bugarska, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Mišljenje o pravu stečajnih upravitelja i likvidatora kreditnih institucija da drže sredstva na računu središnje banke Latvijas Banka (CON/2020/4), Latvija, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Mišljenje o oporavku i sanaciji središnjih drugih ugovornih strana (CON/2020/3), Njemačka, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Mišljenje o zakonu o nacionalnoj obrani (CON/2020/2), Estonija, 7.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Mišljenje o pravilima koja trebaju poštovati financijski subjekti kada utvrđuju politike nagrađivanja (CON/2019/32), Nizozemska, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Mišljenje o slobodi informiranja (CON/2019/31), Nizozemska, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Mišljenje o isplati sredstava nekvalificiranim imateljima podređenih obveznica i manjinskim dioničarima koji su imali dionice u bankama u kojima je Republika Slovenija imala većinski udio koje su bile predmet izvanrednih mjera Banke Slovenije (CON/2019/26), Slovenija, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Mišljenje o ciljevima i upravljanju latvijskog povjerenstva za financijska tržišta i tržišta kapitala (CON/2019/22), Latvija, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Mišljenje o nacionalnom zakonodavstvu koje se treba donijeti radi uspostavljanja bliske suradnje između ESB i Hrvatske narodne banke (CON/2019/25), Hrvatska, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Mišljenje o reviziji pravnog okvira portugalskog financijskog nadzornog sustava (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Mišljenje o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (CON/2019/17), Cipar, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Mišljenje o sudjelovanju u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu (CON/2019/16), Bugarska, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Mišljenje o prijedlogu zakona za zaštitu glavnog mjesta stanovanja (CON/2019/9), Grčka, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Mišljenje o sudskim nalozima za predaju u posjed stambenih nekretnina koje služe za trajno stanovanje (CON/2019/8), Irska, 18.2.2019.
 16. Mišljenje o nadzoru kreditnih ureda i platnih usluga koje obavlja središnja banka Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe (eu) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata (CON/2018/55), 7.12.2018.
 18. Mišljenje o Prijedlogu direktive o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala (CON/2018/54), SL C 444, 20.11.2018., str. 15.
 19. Mišljenje o makrobonitetnim ovlastima Българска народна банка (Bugarske narodne banke) i upravljanju kreditnim institucijama  (CON/2018/52), Bugarska, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Mišljenje o jačanju financijskog nadzora i zaštiti ulagatelja (CON/2018/50), Poljska, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Mišljenje o nacionalnom zakonodavstvu koje je potrebno donijeti radi uspostavljanja bliske suradnje između ESB i Българска народна банка (Bugarske središnje banke) (CON/2018/49), Bugarska, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Mišljenje o određivanju ključnih usluga i operatora ključnih usluga za potrebe sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (CON/2018/47), Slovenija, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Mišljenje o pregledu finskog zakonodavstva o obvezama pripravnosti primjenjivim u financijskom sektoru (CON/2018/46), Finska, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Mišljenje o pravilima koja trebaju poštovati sistemski važne kreditne institucije kada utvrđuju politike fiksnih primitaka (CON/2018/44), Nizozemska, 23.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Mišljenje o izmjenama reforme popolari banaka i zadružnih banaka (CON/2018/42), Italija, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Mišljenje o prijenosu administrativnih podataka za statističke potrebe (CON/2018/40), Njemačka, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Mišljenje o ključnim infrastrukturama, kibersigurnosti i pokrivenim obveznicama (CON/2018/39), Slovačka, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU; i o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (CON/2018/37), SL C 382, 23.10.2018., str. 2.
 29. Mišljenje o preispitivanju bonitetnog tretmana investicijskih društava (CON/2018/36), SL C 378, 19.10.2018., str. 5.
 30. Mišljenje o Prijedlogu uredbe o minimalnom pokriću gubitka za neprihodujuće izloženosti (CON/2018/32), SL C 79, 4.3.2019., str. 1.
 31. Mišljenje o reguliranju poslova posjedovanja ugovora o kreditu (CON/2018/31), Irska, 5.7.2018.
 32. Mišljenje o uspostavljanju okvira za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava od općeg interesa (CON/2018/27), Belgija, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 33. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i povezanih pravnih akata te o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (CON/2018/26), SL C 251, 18.7.2018., str. 2.
 34. Mišljenje o administrativnim sankcijama i kaznenim djelima povezanim s dostavom lažnih ili obmanjujućih podataka središnjoj banci Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irska, 11.5.2018.
 35. Mišljenje o identifikaciji i nadzoru kritične infrastrukture za potrebe sigurnosti informacijske tehnologije (CON/2018/22), Estonija, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Mišljenje o konverziji kredita u švicarskim francima (CON/2018/21), Slovenija, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Mišljenje o Prijedlogu uredbe o osnivanju Europskog monetarnog fonda (CON/2018/20), SL C 220, 25.6.2018., str. 2.
 38. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata (CON/2018/19), SL C 255, 20.7.2018., str. 2.
 39. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) o izmjeni Uredbe br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (CON/2018/12), SL C 120, 6.4.2018., str. 2.
 40. Mišljenje o dodatnim makrobonitetnim alatima za kredite osigurane stambenim nekretninama (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Mišljenje o ovisnosti kreditnih institucija o sredstvima financijskih društava (CON/2018/7), Mađarska, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Mišljenje o izvorima financiranja Malteškog tijela nadležnog za financijske usluge i o upravljanju tim tijelom (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
 43. Mišljenje o tržištima financijskih intrumenata  (CON/2018/3), Slovenija, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Mišljenje ESB o ograničavanju broja središnjih kreditnih unija (CON/2017/54), Litva, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Mišljenje o transakcijama s povezanim strankama (CON/2017/50), Bugarska, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Mišljenje o potpori za imatelje stambenih kredita koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji i potpori za dobrovoljno restrukturiranje stambenih kredita denominiranih ili indeksiranih u stranoj valuti (CON/2017/48), Poljska, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Mišljenje o reviziji okvira Unije za upravljanje kriznim situacijama (CON/2017/47), SL C 34, 31.1.2018., str. 17.
 48. Mišljenje o izmjenama okvira Unije za kapitalne zahtjeve kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2017/46), SL C 34, 31.1.2018., str. 5.
 49. Mišljenje o izmjenama nadzornog sustava financijskog tržišta (CON/2017/35), Austrija, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Mišljenje o novoj kategoriji dužničkih instrumenata, novom makrobonitetnom alatu, stvaranju nove kategorije institucija namire i isključenju prava prijeboja (CON/2017/23), Belgija, 8.6.2017.
 51. Mišljenje ESB od 7. lipnja 2017. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama povećanja učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU (CON/2017/22), SL C 236, 21.7.2017., str. 2.
 52. Mišljenje o makrobonitetnim mjerama kojima se ograničavaju sistemski rizici (CON/2017/21), Austrija, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Mišljenje o Povjerenstvu za praćenje postupaka alternativnog rješavanja sporova i pričuvnim sredstvima bankarskih fondova (CON/2017/19), Španjolska, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Mišljenje o određenim izmjenana pravnog okvira za odgođenu poreznu imovinu u Grčkoj (CON/2017/7), Grčka, 15.3.2017.
 55. Mišljenje o dodjeli ovlasti središnjoj banci Central Bank of Ireland da procjeni tržišno natjecanje u pogledu hipotekarnih kredita i davanju uputa zajmodavcima o promjenjivim kamatnim stopama  (CON/2016/54), Irska, 17.11.2016.
 56. Mišljenje o upravljanju nekretninama ili temeljnim kapitalom stečenim od strane kreditne institucije nakon postupka podmirenja duga (CON/2016/48), Cipar, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Mišljenje o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 radi uspostave Europskog sustava osiguranja depozita  (CON/2016/26), SL C 252, 12.7.2016., str. 1.
 58. Mišljenje o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (CON/2016/23), Slovenija, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Mišljenje o reformi zadružnih banaka, sustavu osiguranja za sekuritizaciju loših kredita i sposobnošću kreditiranja alternativnih investicijskih fondova (CON/2016/17), Italija, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Mišljenje ESB od 11. ožujka 2016. o (a) prijedlogu Uredbe o utvrđivanju zajedničkih pravila o sekuritizaciji i uspostavi europskog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju i (b) prijedlogu Uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (CON/2016/11), SL C 219, 17.6.2016., str. 2.
 61. Mišljenje o porezu za određene financijske institucije (CON/2016/1), Poljska, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Mišljenje o određenim izmjenama institucionalnog okvira Banke Slovenije (CON/2015/57), Slovenija, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Mišljenje o otpustu dugova osiguranih hipotekom putem prijenosa prava vlasništva na nekretninama (CON/2015/56), Rumunjska, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Mišljenje o pravnom okviru za stambene štedionice (CON/2015/53), Njemačka, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i o sustavima jamstava i sustavima za naknadu štete (CON/2015/48), Luksemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Mišljenje o uređenju leasinga i djelatnosti leasing društava (CON/2015/37), Cipar, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Mišljenje o sanaciji banaka (CON/2015/31), Njemačka, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Mišljenje o nacrtu zakona o posebnim uvjetima o restrukturiranju stambenih kredita nominiranih u stranoj valuti (CON/2015/26), Poljska, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Mišljenje o pravnom okviru za štedne banke (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/19), Španjolska, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Mišljenje o izmjenama pravnog okvira koji uređuje slovensko društvo za upravljanje imovinom banaka  (CON/2015/16), Slovenija, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Mišljenje o reguliranju otvorenih pozicija u imovini u bilancama kreditnih institucija (CON/2015/15), Mađarska, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Mišljenje o zabrani dražbi za nekretnine koje služe za trajno stanovanje (CON/2015/14), Grčka, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Mišljenje o reformi kreditnih zadruga (banche popolari) (CON/2015/13), Italija, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Mišljenje o preispitivanju misije i organizacije Europskog odbora za sistemske rizike (CON/2015/4), SL C 192, 10.6.2015., str. 1.
 77. Mišljenje o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u sanaciji na financijskom tržištu  (CON/2015/3), Slovačka, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Mišljenje o sanacijskom kolegiju  (CON/2015/2), Belgija, 21.1.2015.
 79. Mišljenje o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2014/80), Mađarska, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Mišljenje o zakonodavstvu na području bankarstva  (CON/2014/79), Slovenija, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Mišljenje o financijskoj transparentnosti, platnim uslugama i elektroničkom novcu (CON/2014/74), Danska, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Mišljenje o provedbi Direktive o oporavku i sanaciji banaka (CON/2014/67), Njemačka, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Mišljenje o odgođenoj poreznoj imovini (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Mišljenje o mjerama koje prate Uredbu o SSM-u (CON/2014/43), Austrija, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Mišljenje o organizaciji, nadzoru i solventnosti kreditnih institucija (CON/2014/40), Španjolska, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language