Qafas ġenerali

 1. Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-BĊE dwar il-modalitajiet prattiċi tal-eżerċizzju tar-responsabbiltà demokratika u tas-sorveljanza tal-eżerċizzju tal-kompiti mogħtija lill-BĊE fil-qafas tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku ĠU L 320, 30.11.2013, pġ. 2.
 2. Regolament tal-BĊE tas-16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi qafas għal kooperazzjoni fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku bejn il-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u ma’ awtoritajiet nazzjonali nominati (Regolament Qafas tal-MSU)  (BĊE/2014/17), ĠU L 141, 14.5.2014, pġ. 1.
 3. Rakkomandazzjoni għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2532/98 tat-23 ta’ Novembru 1998 dwar il-poteri tal-BĊE li jimponi sanzjonijiet  (BĊE/2014/19), ĠU C 144, 14.5.2014, pġ. 2.
 4. Id-Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Frar, 2004 li taddotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE (BĊE/2004/2), ĠU L 80, 18.3.2004, pġ. 33.
  1. Deċiżjoni tal-BĊE tat-18 ta' Diċembru 2008 biex tipposponi l-bidu tas-sistema ta' rotazzjoni fil-Kunsill Governattiv tal-BĊE  (BĊE/2008/29), ĠU L 3, 7.1.2009, pġ. 4.Aktar tagħrif
  2. Deċizjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Marzu 2009 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 tad-19 ta’ Frar 2004 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE  (BĊE/2009/5), ĠU L 100, 18.4.2009, pġ. 10.
  3. Deċizjoni tal-BĊE tad-22 ta’ Jannar 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE (BĊE/2014/1), ĠU L 95, 29.3.2014, pġ. 56.
  4. Deċiżjoni (UE) 2015/716 tal-BĊE tat-12 ta' Frar 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE (BĊE/2015/8), ĠU L 114, 5.5.2015, pġ. 11.
  5. Deċiżjoni (UE) 2016/1717 tal-BĊE tal-21 ta' Settembru 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE  (BĊE/2016/27), ĠU L 258, 24.9.2016, pġ. 17.
  6. Deċiżjoni BĊE/2004/2. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  24.9.2016.
 5. Deċiżjoni tal-BĊE tal-14 ta' April 2014 dwar l-istabbiliment ta' Bord Amministrattiv ta' Rieżami u r-Regoli Operattivi tiegħu  (BĊE/2014/16), ĠU L 175, 14.6.2014, pġ. 47.
  1. Deċiżjoni (UE) 2019/1378 tal-BĊE tad-9 ta' Awwissu 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/16 dwar l-istabbiliment ta' Bord Amministrattiv ta' Rieżami u r-Regoli Operattivi tiegħu  (BĊE/2019/27), ĠU L 224, 28.8.2019, pġ. 9.
 6. Deċiżjoni tal-BĊE tal-31 ta' Jannar 2014 dwar il-kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ta' Stati Membri parteċipanti li l-munita tagħhom mhijiex l-euro (BĊE/2014/5), ĠU L 198, 5.7.2014, pġ. 7.
 7. Deċiżjoni tal-BĊE tas-6 ta' Frar 2014 dwar il-ħatra ta' rappreżentanti tal-BĊE fil-Bord Superviżorju  (BĊE/2014/4), ĠU L 196, 3.7.2014, pġ. 38.
 8. Ir-Regoli tal-Proċedura tal-Bord Superviżorju tal-BĊE  ĠU L 182, 21.6.2014, pġ. 56.
  1. Emenda 1/2014 tal-15 ta' Diċembru 2014 għar-Regoli tal-Proċedura tal-Bord Superviżorju tal-BĊE ĠU L 68, 13.3.2015, pġ. 88.
 9. Deċiżjoni tal-BĊE tal-4 ta’ Frar 2014 li tidentifika l-istituzzjonijiet ta’ kreditu li huma suġġetti għal evalwazzjoni komprensiva (BĊE/2014/3), ĠU L 69, 8.3.2014, pġ. 107.
 10. Deċiżjoni (UE) 2015/433 tal-BĊE tas-17 ta' Diċembru 2014 dwar l-istabbiliment ta' Kumitat għall-Etika u r-Regoli tal-Proċedura tiegħu  (BĊE/2014/59), ĠU L 70, 14.3.2015, pġ. 58.
 11. Regolament (UE) Nru 673/2014 tal-BĊE tat- 2 ta' Ġunju 2014 dwar l-istabbiliment ta' Panel ta' Medjazzjoni u r-Regoli ta' Proċedura Tiegħu (BĊE/2014/26), ĠU L 179, 2.6.2014, pġ. 72.
 12. Deċiżjoni tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2014 dwar l-għoti lill-BĊE ta' dejta superviżorja rrapporata lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti mill-entitajiet taħt superviżjoni skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014  (BĊE/2014/29), ĠU L 214, 19.7.2014, pġ. 34.
  1. Deċiżjoni (UE) 2017/1493 tal-BĊE tat-3 ta' Awwissu 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/29 dwar l-għoti lill-BĊE ta' dejta superviżorja rrapportata lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti mill-entitajiet taħt superviżjoni skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014  (BĊE/2017/23), ĠU L 216, 22.8.2017, pġ. 23.
  2. Deċiżjoni (BĊE/2014/29). Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 22.8.2017, pġ. .
 13. Deċizjoni tal-BĊE tas-17 ta' Settembru 2014 dwar l-implimentazzjoni ta' separazzjoni bejn il-funzjonijiet ta' politika monetarja u ta' superviżjoni tal-BĊE (BĊE/2014/39), ĠU L 300, 18.10.2014, pġ. 57.
 14. Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Jannar 2015 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi  (BĊE/2015/2), ĠU C 51, 13.2.2015, pġ. 1.
 15. Deċiżjoni (UE) 2015/656 tal-BĊE tal-4 ta' Frar 2015 dwar il-kundizzjonijiet li taħthom l-istituzzjonijiet ta' kreditu jitħallew jinkludu profitti interim jew ta' tmiem is-sena f'Kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 skont l-Artikolu 26(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013  (BĊE/2015/4), ĠU L 107, 25.4.2015, pġ. 76.
 16. Deċiżjoni (UE) 2015/530 tal-BĊE tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta' dejta dwar fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2015/7), ĠU L 84, 28.3.2015, pġ. 67.
 17. Regolament (UE) 2015/534 tal-BĊE tas-17 ta' Marzu 2015 dwar ir-rapportar ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja  (BĊE/2015/13), ĠU L 86, 26.3.2015, pġ. 13.
  1. Regolament (UE) 2017/1538 tal-BĊE tal-25 ta’ Awwissu 2017 li jemenda r-Regolament (UE) 2015/534 dwar ir-rapportar ta’ informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2017/25), ĠU L 240, 19.9.2017, pġ. 1.
  2. Regolament (EU) 2015/534 (BĊE/2015/13). Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 19.9.2017, pġ. .
 18. Deċiżjoni (UE) 2015/811 tal-BĊE tas-27 ta' Marzu 2015 dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-BĊE li jkunu fil-pussess tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti  (BĊE/2015/16), ĠU L 128, 23.5.2015, pġ. 27.
 19. Deċiżjoni (UE) 2015/727 tal-BĊE tal-10 ta' April 2015 dwar l-ammont totali ta' tariffi superviżorji annwali għall-ewwel perijodu tariffarju u għall-2015 (BĊE/2015/17), ĠU L 115, 6.5.2015, pġ. 36.
 20. Deċiżjoni (UE) 2015/839 tal-BĊE tas-27 ta' April 2015 li tidentifika l-istituzzjonijiet ta' kreditu li huma suġġetti għal valutazzjoni komprensiva  (BĊE/2015/21), 6.5.2015.
 21. Linja Gwida (UE) 2015/856 tal-Bank Centrali Ewropew tat-12 ta' Marzu 2015 li tistabbilixxi l-prinċipji ta' Qafas tal-Etika għall-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku  (BĊE/2015/12), ĠU L 135, 2.6.2015, pġ. 29.
 22. Deċiżjoni (UE) 2015/2218 tal-BĊE tal-20 ta' Novembru 2015 dwar il-proċedura biex jiġu esklużi membri tal-persunal mis-suppożizzjoni li kellhom impatt materjali fuq il-profil tar-riskju ta' istituzzjoni tal-kreditu taħt superviżjoni (BĊE/2015/38), ĠU L 314, 1.12.2015, pġ. 66.
 23. Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Diċembru 2015 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi  (BĊE/2015/49), ĠU C 438, 30.12.2015, pġ. 1.
 24. Linja Gwida (UE) 2016/256 tal-BĊE tal-5 ta' Frar 2016 dwar l-estensjoni tar-regoli komuni u l-istandards minimi għall-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tal-informazzjoni statistika miġbura mill-BĊE megħjun mill-banek ċentrali nazzjonali għall-awtorità nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri parteċipanti u għall-BĊE fil-funzjonijiet superviżorji tiegħu (BĊE/2016/1), ĠU L 47, 25.2.2016, pġ. 16.
 25. Regolament (UE) 2016/445 tal-BĊE tal-14 ta' Marzu 2016 dwar il-mod kif jiġu eżerċitati l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet disponibbli fil-liġi tal-Unjoni (BĊE/2016/4), ĠU L 78, 24.3.2016, pġ. 60.
 26. Deċiżjoni (UE) 2016/661 tal-BĊE tal-15 ta' April 2016 fuq l-ammont totali ta' drittijiet superviżorji annwali għall-2016  (BĊE/2016/7), ĠU L 114, 28.4.2016, pġ. 14.
 27. Deċiżjoni (UE) 2016/1162 tal-BĊE tat-30 ta' Ġunju 2016 dwar l-iżvelar ta' informazzjoni kunfidenzjali fil-kuntest ta' investigazzjonijiet kriminali  (BĊE/2016/19), ĠU L 192, 11.7.2016, pġ. 73.
 28. Linja Gwida (UE) 2016/1993 tal-BĊE tal-4 ta' Novembru 2016 li tistabbilixxi l-prinċipji għall-koordinazzjoni tal-valutazzjoni bis-saħħa tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u l-monitoraġġ ta' skemi ta' protezzjoni istituzzjonali inklużi istituzzjonijiet sinifikanti u inqas sinifikanti (BĊE/2016/37), ĠU L 306, 15.11.2016, pġ. 32.
 29. Linja Gwida (UE) 2016/1994 tal-BĊE tal-4 ta' Novembru 2016 dwar l-approċċ għar-rikonoxximent ta' skemi ta' protezzjoni istituzzjonali għal skopijiet prudenzjali mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti bis-saħħa tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (BĊE/2016/38), ĠU L 306, 15.11.2016, pġ. 37.
 30. Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-13 ta’ Diċembru 2016 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi (BĊE/2016/44), ĠU C 481, 23.12.2016, pġ. 1.
 31. Deċiżjoni (UE) 2019/976 tal-BĊE tad-29 ta' Mejju 2019 li tistabbilixxi l-prinċipji għad-definizzjoni ta' objettivi u l-kondiviżjoni ta' feedback fi ħdan it-timijiet superviżorji konġunti u li tħassar id-Deċiżjoni (UE) 2017/274 (BĊE/2019/14), ĠU L 157, 14.6.2019, pġ. 61.Aktar tagħrif
 32. Linja Gwida (UE) 2017/697 tal-BĊE tal-4 ta' April 2017 dwar il-mod kif jiġu eżerċitati l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet disponibbli fil-liġi tal-Unjoni Ewropea mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-rigward ta' istituzzjonijiet inqas sinifikanti (BĊE/2017/9), ĠU L 101, 13.4.2017, pġ. 156.Aktar tagħrif
 33. Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-4 ta' April 2017 dwar speċifikazzjonijiet komuni għall-eżerċitar ta' xi opzjonijiet u diskrezzjonijiet disponibbli fid-dritt tal-Unjoni minn awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-rigward ta' istituzzjoni inqas sinifikanti (BĊE/2017/10), ĠU C 120, 13.4.2017, pġ. 2.
 34. Deċiżjoni (UE) 2017/760 tal-BĊE tal-24 ta’ April 2017 dwar l-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali għall-2017 (BĊE/2017/11), ĠU  113, 28.4.2017, pġ. 52.
 35. Deċiżjoni (UE) 2017/933 tal-BĊE tas-16 ta' Novembru 2016 dwar qafas ġenerali għad-delega ta' setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet għal strumenti legali relatati ma' kompiti superviżorji (BĊE/2016/40)  (BĊE/2016/40), ĠU L 141, 1.6.2017, pġ. 14.
 36. Deċiżjoni (UE) 2017/934 tal-BĊE tas-16 ta' Novembru 2016 dwar id-delega ta' deċiżjonijiet dwar is-sinifikat ta' entitajiet taħt superviżjoni (BĊE/2016/41)  (BĊE/2016/41), ĠU L 141, 1.6.2017, pġ. 18.
 37. Deċiżjoni (UE) 2017/935 tal-BĊE tas-16 ta' Novembru 2016 dwar id-delega tas-setgħa li jiġu adottati deċiżjonijiet ta' kompetenza u idoneità u il-valutazzjoni ta' rekwiżiti ta' kompetenza u idoneità (BĊE/2016/42)  (BĊE/2016/42), ĠU L 141, 1.6.2017, pġ. 21.
 38. Deċiżjoni (UE) 2017/936 tal-BĊE tat-23 ta' Mejju 2017 li tinnomina kapijiet ta' unità ta' xogħol biex jadottaw deċiżjonijiet dwar kompetenza u idoneità (BĊE/2017/16), ĠU L 141, 1.6.2017, pġ. 26.
  1. Deċiżjoni (UE) 2018/228 tal-BĊE tat-13 ta' Frar 2018 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2017/936 li tinnomina kapijiet ta' unità ta' xogħol biex jadottaw deċiżjonijiet ta' kompetenza u idoneità  (BĊE/2018/6), ĠU L 43, 16.2.2018, pġ. 18.
  2. Deċiżjoni (UE) 2017/963 (BĊE/2017/16). Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 16.2.2018, pġ. .
 39. Deċiżjoni (UE) 2017/937 tal-BĊE tat-23 ta' Mejju 2017 li tinnomina kapijiet ta' unità ta' ħidma biex jadottaw deċiżjonijiet iddelegati dwar is-sinifikat ta' entitajiet taħt superviżjoni (BĊE/2017/17), ĠU L 141, 1.6.2017, pġ. 28.
 40. Deċiżjoni (UE) 2017/1198 tal-BĊE tas-27 ta' Ġunju 2017 dwar ir-rapportar ta' pjanijiet ta' finanzjament ta' istituzzjonijiet ta' kreditu minn awtoritajiet kompetenti nazzjonali lill-BĊE  (BĊE/2017/21), ĠU L 172, 30.6.2017, pġ. 32.
 41. Regolament (UE) 2017/1539 tal-BĊE tal-25 ta’ Awwissu 2017 li jistabbilixxi d-data ta’ applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/1538 li jemenda r-Regolament (UE) 2015/534 dwar ir-rapportar ta’ informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2017/25) għal entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni li huma soġġetti għal oqfsa ta’ kontabilità nazzjonali  (BĊE/2017/26), ĠU L 240, 19.9.2017, pġ. 212.
 42. Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Diċembru 2017 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi  (BĊE/2017/44), ĠU C 8, 11.1.2018, pġ. 1.
 43. Deċiżjoni (UE) 2018/546 tal-BĊE tal-15 ta' Marzu 2018 dwar id-delega tas-setgħa għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet fuq fondi proprji  (BĊE/2018/10), ĠU L 90, 6.4.2018, pġ. 105.
 44. Deċiżjoni (UE) 2018/547 tal-BĊE tas-27 ta' Marzu 2018 li tinnomina kapitajiet ta' unitajiet ta' xogħol għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet fuq fondi proprji  (BĊE/2018/11), ĠU L 90, 6.4.2018, pġ. 110.
 45. Deċiżjoni (UE) 2018/667 tal-BĊE tad-19 ta’ April 2018 dwar l-ammont totali ta’ tariffi superviżorji għall-2018 (BĊE/2018/12), 30.4.2018.
 46. Regolament (UE) 2018/1845 tal-BĊE tal-21 ta' Novembru 2018 dwar l-eżerċitar tad-diskrezzjoni taħt l-Artikolu 178(2)(d) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tal-limitu għall-valutazzjoni tal-materjalità tal-obbligi ta' krediti li jkunu dovuti  (BĊE/2018/26), ĠU L 299, 26.11.2018, pġ. 55.
 47. Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-7 ta’ Jannar 2019 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi  (BĊE/2019/1), ĠU C 11, 11.1.2019, pġ. 1.
 48. Deċiżjoni (UE) 2019/322 tal-BĊE tal-31 ta' Jannar 2019 dwar id-delegazzjoni tas-setgħa ta' adozzjoni ta' deċiżjonijiet dwar is-setgħat superviżorji mogħtija taħt id-dritt nazzjonali (BĊE/2019/4), ĠU L 55, 25.2.2019, pġ. 7.
 49. Deċiżjoni (UE) 2019/323 tal-BĊE tat-12 ta' Frar 2019 li tinnomina kapijiet ta' unitajiet ta' xogħol għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati fuq poteri superviżorji mogħtija taħt id-dritt nazzjonali (BĊE/2019/5), ĠU L 55, 25.2.2019, pġ. 16.
 50. Deċiżjoni (UE) 2019/685 tal-BĊE tat-18 ta' April 2019 fuq l-ammont totali ta' drittijiet superviżorji annwali għall-2019  (BĊE/2019/10), ĠU L 115, 2.5.2019, pġ. 16.
 51. Deċiżjoni (UE) 2019/1376 tal-BĊE tat-23 ta' Lulju 2019 dwar id-delega tas-setgħa li jiġu adottati deċiżjonijiet dwar l-ippassaportar, l-akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u l-irtirar ta' liċenzji ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (BĊE/2019/23), ĠU L 224, 28.8.2019, pġ. 1.
 52. Deċiżjoni (UE) 2019/1377 tal-BĊE tal-31 ta' Lulju 2019 li tinnomina kapijiet ta' unitajiet ta' xogħol għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati dwar l-ippassaportar, l-akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u l-irtirar ta' liċenzji ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (BĊE/2019/26), ĠU L 224, 28.8.2019, pġ. 6.
 53. Regolament tal-BĊE tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar it-tariffi superviżorji  (BĊE/2014/41), ĠU L 311, 31.10.2014, pġ. 23.
  1. Regolament (UE) 2019/2155 tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1163/2014 dwar it-tariffi superviżorji  (BĊE/2019/37), ĠU L 327, 17.12.2019, pġ. 70.Aktar tagħrif
  2. Regolament (UE) Nru 2014/1163 (BĊE/2014/41). Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 17.12.2019.
 54. Deċiżjoni (UE) 2019/2158 tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2019 dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta’ data dwar il-fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2019/38), ĠU L 327, 17.12.2019, pġ. 99.Aktar tagħrif