Általános keretrendszer

 1. Intézményközi megállapodás az Európai Parlament és az EKB között az egységes felügyeleti mechanizmus keretében az EKBra ruházott feladatok végrehajtásával kapcsolatos demokratikus elszámoltatás és felügyelet gyakorlásának szabályairól HL L 320., 2013.11.30., 2. o.
 2. Az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i EKBi rendelet(SSM-keretrendelet)  (EKB/2014/17), HL L 141., 2014.5.14., 1. o.
 3. Az EKB szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2532/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló ajánlás  (EKB/2014/19), HL C 144., 2014.5.14., 2. o.
 4. Az EKB határozata (2004. február 19.) az EKB eljárási szabályzatának elfogadásáról (EKB/2004/2), HL L 80., 2004.3.18., 33. o.Kiegészítő információ
  1. Az EKB határozata (2008. december 18.) a rotációs rendszer az EKB Kormányzótanácsában való bevezetésének elhalasztásáról (EKB/2008/29), HL L 3., 2009.1.7., 4. o.Kiegészítő információ
  2. Az EKB határozata (2009. március 19.) az EKB eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 határozat módosításáról  (EKB/2009/5), HL L 100., 2009.4.18., 10. o.
  3. Az EKB eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló EKB/2004/2 határozat módosításáról szóló 2014. január 22-i EKB határozat  (EKB/2014/1), HL L 95., 2014.3.29., 56. o.
  4. Az EKB eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló EKB/2004/2 határozat módosításáról szóló 2015. február 12-i 2015/716/EU EKBi határozat (EKB/2015/8), HL L 114., 2015.5.5., 11. o.
  5. Az EKB eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló EKB/2004/2 határozat módosításáról szóló, 2016. szeptember 21-i (EU) 2016/1717 EKBi határozat (EKB/2016/27), HL L 258., 2016.9.24., 17. o.
  6. EKB/2004/2 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.9.24.
 5. A felülvizsgálati testület, valamint annak működési szabályzata létrehozásáról szóló 2014. április-i EKBi határozat (EKB/2014/16), HL L 175., 2014.6.14., 47. o.
  1. Az EKB (EU) 2019/1378 határozata (2019. augusztus 9.) a felülvizsgálati testület, valamint annak működési szabályzata létrehozásáról szóló EKB/2014/16 határozat módosításáról (EKB/2019/27), HL L 224., 2019.8.28., 9. o.
 6. A mechanizmusban részt vevő azon tagállamok illetékes hatóságaival folytatott szoros együttműködésről, amelyek pénzneme nem az euro szóló 2014. január 31-EKB határozat  (EKB/2014/5), HL L 198., 2014.7.5., 7. o.
 7. Az EKB képviselőinek a felügyeleti testületbe történő kinevezéséről szóló 2014. február 6-i EKBi határozat (EKB/2014/4), HL L 196., 2014.7.3., 38. o.
 8. Az EKB felügyeleti testületének eljárási szabályzata  HL L 182., 2014.6.21., 56. o.
  1. Az EKB felügyeleti testülete eljárási szabályzatának 2014. december 15-i 1/2014 módosítása HL L 68., 2015.3.13., 88. o.
 9. Az átfogó értékelés alá tartozó hitelintézetek azonosításáról szóló, 2014. február 4-i EKB határozat (EKB/2014/3), HL L 69., 2014.3.8., 107. o.
 10. Az Etikai Bizottság és eljárási szabályzata létrehozásáról szóló 2014. december 17-i EKBi 2015/433/EU határozat (EKB/2014/59), HL L 70., 2015.3.14., 58. o.
 11. a közvetítő testület, valamint annak eljárási szabályzata létrehozásáról szóló 2014. június 2-i 673/2014/EU EKBi rendelet (EKB/2014/26), HL L 179., 2014.6.2., 72. o.
 12. A 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján a felügyelt szervezetek által az illetékes nemzeti hatóságok részére szolgáltatott felügyeleti adatoknak az EKB részére történő rendelkezésre bocsátásról szóló, 2014. július 2-i EKBi határozat (EKB/2014/29), HL L 214., 2014.7.19., 34. o.
  1. Az EKB (EU) 2017/1493 határozata (2017. augusztus 3.) a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján a felügyelt szervezetek által az illetékes nemzeti hatóságok részére szolgáltatott felügyeleti adatoknak az EKB részére történő rendelkezésre bocsátásról szóló EKB/2014/29 határozat módosításáról  (EKB/2017/23), HL L 216., 2017.8.22., 23. o.
  2. (EKB/2014/29) határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. HL L ., 2017.8.22., . o.
 13. Az EKB monetáris politikai és felügyeleti funkciói közötti elkülönítés végrehajtásáról szóló 2014. szeptember 17-i EKBi határozat  (EKB/2014/39), HL L 300., 2014.10.18., 57. o.
 14. Az osztalékfizetési politikákról szóló, 2015. január 28-i EKBi ajánlás (EKB/2015/2), HL C 51., 2015.2.13., 1. o.
 15. Az 575/2013/EU rendelet 26. cikke (2) bekezdésével összhangban az évközi vagy év végi nyereség elsődleges alapvető tőkébe történő, hitelintézetek általi beszámításának engedélyezésére vonatkozó feltételekről szóló (EU) 2015/656 EKBi határozat (2015. február 4.)  (EKB/2015/4), HL L 107., 2015.4.25., 76. o.
 16. Az éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényezőkre vonatkozó adatok meghatározására és összegyűjtésére vonatkozó módszertanról és eljárásokról szóló, 2015. február 11-i 2015/530/EU EKBi határozat (EKB/2015/7), HL L 84., 2015.3.28., 67. o.
 17. A pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló, 2015. március 17-i 2015/534/EU EKBi rendelet (EKB/2015/13), HL L 86., 2015.3.26., 13. o.
  1. Az EKB (EU) 2017/1538 rendelete (2017. augusztus 25.) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló (EU) 2015/534 rendelet módosításáról (EKB/2017/25), HL L 240., 2017.9.19., 1. o.
  2. (EU)2015/534 rendelet (EKB/2015/13). Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2017.9.19., . o.
 18. Az illetékes nemzeti hatóságok birtokában lévő EKBi dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2015. március 27-i európai bözponti banki 2015/811/EU határozat (EKB/2015/16), HL L 128., 2015.5.23., 27. o.
 19. Az első díjfizetési időszakra és 2015-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről szóló 2015. április 10-i 2015/727/EU EKBi határozat (EKB/2015/17), HL L 115., 2015.5.6., 36. o.
 20. Az átfogó értékelés alá tartozó hitelintézetek azonosításáról szóló 2015. április 27-i 2015/839/EU EKBi határozat  (EKB/2015/21), 2015.5.6.
 21. Az egységes felügyeleti mechanizmus etikai keretrendszere alapelveinek meghatározásáról szóló 2015. március 12-i 2015/856/EU EKBi iránymutatás  (EKB/2015/12), HL L 135., 2015.6.2., 29. o.
 22. A munkavállalóknak a felügyelt hitelintézet kockázati profiljára gyakorolt jelentős hatásra irányuló vélelem alóli kizárására vonatkozó eljárásáról szóló 2015. november 20-i 2015/2218/EU EKBi határozat (EKB/2015/38), HL L 314., 2015.12.1., 66. o.
 23. Az osztalékfizetési politikákról szóló 2015. december 17-i EKBi ajánlás (EKB/2015/49), HL C 438., 2015.12.30., 1. o.
 24. A nemzeti központi bankok által támogatott EKB által gyűjtött statisztikai adatok bizalmasságának védelmére vonatkozó közös szabályoknak és minimumelőírásoknak a részt vevő tagállamok illetékes nemzeti hatóságaira és a felügyeleti feladatkörében eljáró EKBra történő kiterjesztéséről szóló, 2016. február 5-i (EU) 2016/256 EKBi iránymutatás (EKB/2016/1), HL L 47., 2016.2.25., 16. o.
 25. Az EKB (EU) 2016/445 rendelete (2016. március 14.) az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlásáról (EKB/2016/4), HL L 78., 2016.3.24., 60. o.
 26. A 2016-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről szóló, 2016. április 15-i (EU) 2016/661 EKBi határozat (EKB/2016/7), HL L 114., 2016.4.28., 14. o.
 27. A bizalmas információk bűnügyi nyomozások keretében történő közléséről szóló, 2016. június 30-i (EU) 2016/1162 EKBi határozat (EKB/2016/19), HL L 192., 2016.7.11., 73. o.
 28. Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint a jelentős és kevésbé jelentős intézményeket magában foglaló intézményvédelmi rendszerek monitorozásáról szóló, 2016. november 4-i (EU) 2016/1993 EKBi iránymutatás (EKB/2016/37), HL L 306., 2016.11.15., 32. o.
 29. Az intézményvédelmi rendszereknek az illetékes nemzeti hatóságok által az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti prudenciális célokra történő elismerésével kapcsolatos megközelítésről szóló, 2016. november 4-i (EU) 2016/1994 EKBi iránymutatás (EKB/2016/38), HL L 306., 2016.11.15., 37. o.
 30. Az EKB 2016. december 13-i ajánlása az osztalékfizetési politikákról (EKB/2016/44), HL C 481., 2016.12.23., 1. o.
 31. Az EKB (EU) 2019/976 határozata (2019. május 29.) a közös felügyeleti csoportokban a célkitűzések meghatározására és a visszajelzés megosztására vonatkozó alapelvek megállapításáról és az (EU) 2017/274 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2019/14), HL L 157., 2019.6.14., 61. o.Kiegészítő információ
 32. Az EKB 2017. április 4-i (EU) 2017/697 iránymutatása az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlásáról (EKB/2017/9), HL L 101., 2017.4.13., 156. o.Kiegészítő információ
 33. Az EKB ajánlása (2017. április 4.) az uniós jogszabályokban biztosított egyes választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlására vonatkozó közös előírásokról (EKB/2017/10), HL C 120., 2017.4.13., 2. o.
 34. Az EKB 2017. április 24-i (EU) 2017/760 határozata a 2017-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2017/11), HL  113., 2017.4.28., 52. o.
 35. Az EKB (EU) 2017/933 határozata (2016. november 16.) a felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó jogi eszközök tekintetében a döntéshozatali hatáskörök átruházásának általános keretéről (EKB/2016/40), HL L 141., 2017.6.1., 14. o.
 36. Az EKB (EU) 2017/934 határozata (2016. november 16.) a felügyelt szervezetek jelentőségére vonatkozó határozatok tekintetében történő hatáskör-átruházásról (EKB/2016/41), HL L 141., 2017.6.1., 18. o.
 37. Az EKB (EU) 2017/935 határozata (2016. november 16.) a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatok elfogadásával kapcsolatos hatáskör-átruházásról és a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények értékeléséről (EKB/2016/42), HL L 141., 2017.6.1., 21. o.
 38. Az EKB (EU) 2017/936 határozata (2017. május 23.) a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2017/16), HL L 141., 2017.6.1., 26. o.
  1. Az EKB (EU) 2018/228 határozata (2018. február 13.) a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről szóló (EU) 2017/936 határozat módosításáról (EKB/2018/6), HL L 43., 2018.2.16., 18. o.
  2. (EU) 2017/963 határozat (EKB/2017/16). Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2018.2.16., . o.
 39. Az EKB (EU) 2017/937 határozata (2017. május 23.) a felügyelt szervezetek jelentőségére vonatkozó felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2017/17), HL L 141., 2017.6.1., 28. o.
 40. Az EKB (EU) 2017/1198 határozata (2017. június 27.) a hitelintézetek finanszírozási terveinek az illetékes nemzeti hatóságok által az EKB részére történő jelentéséről (EKB/2017/21), HL L 172., 2017.6.30., 32. o.
 41. Az EKB (EU) 2017/1539 rendelete (2017. augusztus 25.) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló (EU) 2015/534 rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/1538 rendeletnek (EKB/2017/25) a nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetekre történő alkalmazása időpontjának meghatározásáról (EKB/2017/26), HL L 240., 2017.9.19., 212. o.
 42. Az EKB ajánlása (2017. december 28.) az osztalékfizetési politikákról (EKB/2017/44), HL C 8., 2018.1.11., 1. o.
 43. Az EKB (EU) 2018/546 határozata (2018. március 15.) a szavatolótőkéről szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskör átruházásáról (EKB/2018/10), HL L 90., 2018.4.6., 105. o.
 44. Az EKB (EU) 2018/547 határozata (2018. március 27.) a szavatolótőkéről szóló, felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2018/11), HL L 90., 2018.4.6., 110. o.
 45. Az EKB (EU) 2018/667 határozata (2018. április 19.) a 2018-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2018/12), 2018.4.30.
 46. Az EKB (EU) 2018/1845 rendelete (2018. november 21.) az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti mérlegelési jogkörnek a késedelmes hitelkötelezettség lényegességének értékeléséhez használt küszöb tekintetében való gyakorlásáról  (EKB/2018/26), HL L 299., 2018.11.26., 55. o.
 47. Az EKB ajánlása (2019. január 7.) az osztalékfizetési politikákról (EKB/2019/1), HL C 11., 2019.1.11., 1. o.
 48. Az EKB (EU) 2019/322 határozata (2019. január 31.) a nemzeti jogban biztosított felügyeleti hatáskörök tekintetében a határozathozatali hatáskör átruházásáról (EKB/2019/4), HL L 55., 2019.2.25., 7. o.
 49. Az EKB (EU) 2019/323 határozata (2019. február 12.) a nemzeti jogban biztosított felügyeleti hatáskörök tekintetében felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2019/5), HL L 55., 2019.2.25., 16. o.
 50. Az EKB (EU) 2019/685 határozata (2019. április 18.) a 2019-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2019/10), HL L 115., 2019.5.2., 16. o.
 51. Az EKB (EU) 2019/1376 határozata (2019. július 23.) a passzportálásról, a befolyásoló részesedések megszerzéséről és a hitelintézetek engedélyezésének visszavonásáról szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskör átruházásáról (EKB/2019/23), HL L 224., 2019.8.28., 1. o.
 52. Az EKB (EU) 2019/1377 határozata (2019. július 31.) a passzportálásra, a befolyásoló részesedések megszerzésére és a hitelintézetek engedélyezésének visszavonására vonatkozó, felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2019/26), HL L 224., 2019.8.28., 6. o.
 53. A felügyeleti díjakról szóló 2014. október 22-i 1163/2014/EU EKBi rendelet  (EKB/2014/41), HL L 311., 2014.10.31., 23. o.
  1. Az EKB (EU) 2019/2155 rendelete (2019. december 5.) a felügyeleti díjakról szóló 1163/2014/EU rendelet módosításáról (EKB/2019/37), HL L 327., 2019.12.17., 70. o.Kiegészítő információ
 54. Az EKB (EU) 2019/2158 határozata (2019. december 5.) az éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényezőkre vonatkozó adatok meghatározására és összegyűjtésére vonatkozó módszertanról és eljárásokról (EKB/2019/38), HL L 327., 2019.12.17., 99. o.Kiegészítő információ