Opći okvir

 1. Međuinstitucionalni sporazum Europskog parlamenta i ESB o praktičnim modalitetima provedbe demokratske odgovornosti i nadzora nad izvršavanjem zadaća dodijeljenih ESB-u u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma SL L 320, 30.11.2013., str. 2.
 2. Uredba ESB od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između ESB i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u)  (ESB/2014/17), SL L 141, 14.5.2014., str. 1.
 3. Preporuka o Uredbi Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2532/98 o ovlastima ESB za izricanje sankcija  (ESB/2014/19), SL C 144, 14.5.2014., str. 2.
 4. Odluka ESB-a od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika ESB (ESB/2004/2), SL L 80, 18.3.2004., str. 33.
  1. Odluka ESB od 18. prosinca 2008. o odgađanju početka sustava rotacije u Upravnom vijeću ESB (ESB/2008/29), SL L 3, 7.1.2009., str. 4.
  2. Odluka ESB od 19. ožujka 2009. o izmjeni Odluke ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika ESB (ESB/2009/5), SL L 100, 18.4.2009., str. 10.
  3. Odluka ESB od 22. siječnja 2014. o izmjeni odluke ESB/2004/2 o donošenju poslovnika ESB (ESB/2014/1), SL L 95, 29.3.2014., str. 56.
  4. Odluka (EU) 2016/1717 ESB od 21. rujna 2016. o izmjeni Odluke ESB/2004/2 o donošenju poslovnika ESB  (ESB/2016/27), SL L 258, 24.9.2016., str. 17.
  5. Odluka ESB/2004/2. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije 24.9.2016.
 5. Odluka ESB o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i o njegovim pravilima postupanja  (ESB/2014/16), SL L 175, 14.6.2014., str. 47.
  1. Odluka (EU) 2019/1378 ESB-a od 9. kolovoza 2019. o izmjeni Odluke ESB/2014/16 o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja (ESB/2019/27), SL L 224, 28.8.2019., str. 9.
 6. Odluka ESB od 31. siječnja 2014. o bliskoj suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima država članica sudionica čija valuta nije euro  (ESB/2014/5), SL L 198, 5.7.2014., str. 7.
 7. Odluka ESB od 6. veljače 2014. o imenovanju predstavnika ESB u Nadzorni odbor  (ESB/2014/4), SL L 196, 3.7.2014., str. 38.
 8. Poslovnik Nadzornog odbora ESB  SL L 182, 21.6.2014., str. 56.
  1. Izmjena 1/2014 Poslovnika Nadzornog odbora ESB od 15. prosinca 2014. SL L 68, 13.3.2015., str. 88.
 9. Odluka ESB od 4. veljače 2014. o određivanju kreditnih institucija koje podliježu sveobuhvatnoj procjeni (ESB/2014/3), SL L 69, 8.3.2014., str. 107.
 10. Odluka (EU) 2015/433 ESB od 17. prosinca 2014. o osnivanju Odbora za etiku i o njegovom poslovniku (ESB/2014/59), SL L 70, 14.3.2015., str. 58.
 11. Uredba (EU) br. 673/2014 ESB od 2. lipnja 2014. o osnivanju Odbora za posredovanje i o njegovom poslovniku (ESB/2014/26), SL L 179, 2.6.2014., str. 72.
 12. Odluka ESB od 2. srpnja 2014. o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 (ESB/2014/29), SL L 214, 19.7.2014., str. 34.
  1. Odluka ESB (EU) 2017/1493 od 3. kolovoza 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/29 o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014  (ESB/2017/23), SL L 216, 22.8.2017., str. 23.
  2. Odluka (ESB/2014/29). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 22.8.2017., str. .
 13. Odluka ESB od 17. rujna 2014. o provedbi odvajanja funkcija monetarne politike od nadzornih funkcija ESB (ESB/2014/39), SL L 300, 18.10.2014., str. 57.
 14. Preporuka ESB od 28. siječnja 2015. o politikama raspodjele dividendi  (ESB/2015/2), SL C 51, 13.2.2015., str. 1.
 15. Odluka (EU) 2015/656 ESB od 4. veljače 2015. o uvjetima pod kojim je kreditnim institucijama dozvoljeno uključiti dobit tekuće godine ostvarenu tijekom poslovne godine ili dobit tekuće godine ostvarenu na kraju poslovne godine u redovni osnovni kapital u skladu s člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013  (ESB/2015/4), SL L 107, 25.4.2015., str. 76.
 16. Odluka (EU) 2015/530 ESB od 11. veljače 2015. o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (ESB/2015/7), SL L 84, 28.3.2015., str. 67.
 17. Uredba (EU) 2015/534 ESB od 17. ožujka 2015. o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima  (ESB/2015/13), SL L 86, 26.3.2015., str. 13.
  1. Uredba (EU) 2017/1538 ESB od 25. kolovoza 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2017/25), SL L 240, 19.9.2017., str. 1.
  2. Uredba (EU) 2015/534 (ESB/2015/13). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 19.9.2017., str. .
 18. Odluka (EU) 2015/811 ESB оd 27. ožujka 2015. o javnom pristupu dokumentima ESB koji su u posjedu nacionalnih nadležnih tijela (ESB/2015/16), SL L 128, 23.5.2015., str. 27.
 19. Odluka (EU) 2015/727 ESB od 10. travnja 2015. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za prvo razdoblje za koje se plaća naknada i za 2015. (ESB/2015/17), SL L 115, 6.5.2015., str. 36.
 20. Odluka ESB-a оd 27. travnja 2015. o određivanju kreditnih institucija koje podliježu sveobuhvatnoj procjeni  (ESB/2015/21), 6.5.2015.
 21. Smjernica (EU) 2015/856 ESB оd 12. ožujka 2015. o utvrđivanju načela etičkog okvira jedinstvenog nadzornog mehanizma  (ESB/2015/12), SL L 135, 2.6.2015., str. 29.
 22. Odluka (EU) 2015/2218 ESB od 20. studenoga 2015. o postupku otklanjanja pretpostavke o značajnom utjecaju zaposlenika na profil rizičnosti nadzirane kreditne institucije (ESB/2015/38), SL L 314, 1.12.2015., str. 66.
 23. Preporuka ESB od 17. prosinca 2015. o politikama raspodjele dividendi  (ESB/2015/49), SL C 438, 30.12.2015., str. 1.
 24. Smjernica (EU) 2016/256 ESB od 5. veljače 2016. o proširenju zajedničkih pravila i minimalnih standarda za zaštitu povjerljivosti statističkih podataka koje ESB-a prikuplja uz pomoć nacionalnih središnjih banaka na nacionalna nadležna tijela država članica sudionica i Europsku središnju banku u okviru njezinih nadzornih funkcija  (ESB/2016/1), SL L 47, 25.2.2016., str. 16.
 25. Uredba ESB (EU) 2016/445 od 14. ožujka 2016. o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije  (ESB/2016/4), SL L 78, 24.3.2016., str. 60.
 26. Odluka (EU) 2016/661 ESB od 15. travnja 2016. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2016. (ESB/2016/7), SL L 114, 28.4.2016., str. 14.
 27. Odluka (EU) 2016/1162 ESB od 30. lipnja 2016. o otkrivanju povjerljivih informacija u okviru kaznenih istraga (ESB/2016/19), SL L 192, 11.7.2016., str. 73.
 28. Smjernica (EU) 2016/1993 ESB od 4. studenoga 2016. o utvrđivanju načela za koordinaciju procjene u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i praćenje institucionalnih sustava zaštite uključujući značajne i manje značajne institucije (ESB/2016/37), SL L 306, 15.11.2016., str. 32.
 29. Smjernica (EU) 2016/1994 ESB od 4. studenoga 2016. o pristupu za priznavanje institucionalnih sustava zaštite za bonitetne svrhe od strane nacionalnih nadležnih tijela u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (ESB/2016/38), SL L 306, 15.11.2016., str. 37.
 30. Preporuka ESB od 13. prosinca 2016. o politikama raspodjele dividendi (ESB/2016/44), SL C 481, 23.12.2016., str. 1.
 31. Odluka (EU) 2019/976 ESB od 29. svibnja 2019. o utvrđivanju načela za određivanje ciljeva i davanju povratnih informacija u zajedničkim nadzornim timovima i stavljanju Odluke (EU) 2017/274 izvan snage (ESB/2019/14), SL L 157, 14.6.2019., str. 61.
 32. Smjernica (EU) 2017/697 ESB od 4. travnja 2017. o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava dostupnih prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije (ESB/2017/9), SL L 101, 13.4.2017., str. 156.
 33. Preporuka ESB od 4. travnja 2017. o zajedničkim specifikacijama za uporabu nekih mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije  (ESB/2017/10), SL C 120, 13.4.2017., str. 2.
 34. Odluka (EU) 2017/760 ESB od 24. travnja 2017. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2017 (ESB/2017/11), SL  113, 28.4.2017., str. 52.
 35. Odluka (EU) 2017/933 ESB оd 16. studenoga 2016. o općem okviru za prenošenje ovlasti za donošenje odluka za pravne instrumente povezane s nadzornim zadaćama (ESB/2016/40), SL L 141, 1.6.2017., str. 14.
 36. Odluka (EU) 2017/934 ESB оd 16. studenoga 2016. o prenošenju odluka o značaju nadziranih subjekata (ESB/2016/41), SL L 141, 1.6.2017., str. 18.
 37. Odluka (EU) 2017/935 ESB оd 16. studenoga 2016. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o sposobnosti i primjerenosti te procjeni zahtjeva za sposobnost i primjerenost (ESB/2016/42), SL L 141, 1.6.2017., str. 21.
 38. Odluka (EU) 2017/936 ESB od 23. svibnja 2017. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sposobnosti i primjerenosti (ESB/2017/16), SL L 141, 1.6.2017., str. 26.
  1. Odluka (EU) 2018/228 ESB od 13. veljače 2018. o izmjeni Odluke (EU) 2017/936 o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sposobnosti i primjerenosti  (ESB/2018/6), SL L 43, 16.2.2018., str. 18.
  2. Odluka (EU) 2017/963 (ESB/2017/16). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 16.2.2018., str. .
 39. Odluka (EU) 2017/937 ESB od 23. svibnja 2017. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o značaju nadziranih subjekata (ESB/2017/17), SL L 141, 1.6.2017., str. 28.
 40. Odluka (EU) 2017/1198 ESB od 27. lipnja 2017. o podnošenju izvješća nacionalnih nadležnih tijela o planovima financiranja kreditnih institucija Europskoj središnjoj banci  (ESB/2017/21), SL L 172, 30.6.2017., str. 32.
 41. Uredba (EU) 2017/1539 ESB od 25. kolovoza 2017. o utvrđivanju datuma primjene Uredbe (EU) 2017/1538 o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2017/25) na manje značajne nadzirane subjekte koji su podvrgnuti nacionalnim računovodstvenim okvirima (ESB/2017/26), SL L 240, 19.9.2017., str. 212.
 42. Preporuka ESB od 28. prosinca 2017. o politikama raspodjele dividendi (ESB/2017/44), SL C 8, 11.1.2018., str. 1.
 43. Odluka (EU) 2018/546 ESB od 15. ožujka 2018. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o regulatornom kapitalu  (ESB/2018/10), SL L 90, 6.4.2018., str. 105.
 44. Odluka (EU) 2018/547 ESB od 27. ožujka 2018. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o regulatornom kapitalu (ESB/2018/11), SL L 90, 6.4.2018., str. 110.
 45. Odluka (EU) 2018/667 ESB od 19. travnja 2018. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2018. (ESB/2018/12), 30.4.2018.
 46. Uredba (EU) 2018/1845 ESB od 21. studenoga 2018. o izvršavanju diskrecijskog prava na temelju članka 178. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 u vezi s pragom za procjenu značajnosti dospjelih kreditnih obveza  (ESB/2018/26), SL L 299, 26.11.2018., str. 55.
 47. Preporuka ESB od 7. siječnja 2019. o politikama raspodjele dividendi  (ESB/2019/1), SL C 11, 11.1.2019., str. 1.
 48. Odluka (EU) 2019/322 ESB od 31. siječnja 2019. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka u vezi s nadzornim ovlastima dodijeljenim nacionalnim pravom (ESB/2019/4), SL L 55, 25.2.2019., str. 7.
 49. Odluka (EU) 2019/323 ESB оd 12. veljače 2019. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka u vezi s nadzornim ovlastima dodijeljenim nacionalnim pravom (ESB/2019/5), SL L 55, 25.2.2019., str. 16.
 50. Odluka (EU) 2019/685 ESB od 18. travnja 2019. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2019.  (ESB/2019/10), SL L 115, 2.5.2019., str. 16.
 51. Odluka (EU) 2019/1376 ESB od 23. srpnja 2019. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2019/23), SL L 224, 28.8.2019., str. 1.
 52. Odluka (EU) 2019/1377 ESB od 31. srpnja 2019. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2019/26), SL L 224, 28.8.2019., str. 6.
 53. Uredba (EU) br. 1163/2014 ESB od 22. listopada 2014. o naknadama za nadzor (ESB/2014/41), SL L 311, 31.10.2014., str. 23.
  1. Uredba (EU) 2019/2155 ESB od 5. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1163/2014 o naknadama za nadzor  (ESB/2019/37), SL L 327, 17.12.2019., str. 70.
  2. Uredba ESB (EU) 2014/1163 (ECB/2014/41). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 17.12.2019.
 54. Odluka (EU) 2019/2158 ESB od 5. prosinca 2019. o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor  (ESB/2019/38), SL L 327, 17.12.2019., str. 99.