Menu

ECB/2017/9

  1. ECB:s riktlinje (EU) 2017/697 av den 4 april 2017 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut  (ECB/2017/9), EUT L 101, 13.4.2017, s. 156.

    Ytterligare information

    1. Rättelse av ECB:s riktlinje (EU) 2017/697 av den 4 april 2017 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut, EUT L 60, 2.3.2018, s. 56.