Menu

ECB/2008/29

  1. Besluit van de ECB van 18 december 2008 betreffende het uitstel van de start van het toerbeurtensysteem in de raad van bestuur van de ECB  (ECB/2008/29), PB L 3 van 7.1.2009, blz. 4.