ECB/2008/29

  1. ECB Lēmums (2008. gada 18. decembris), ar ko atliek rotācijas sistēmas ieviešanu ECB Padomē  (ECB/2008/29), OV L 3, 7.1.2009, 4. lpp..