Menu

EKB/2008/29

  1. Az EKB határozata (2008. december 18.) a rotációs rendszer az EKB Kormányzótanácsában való bevezetésének elhalasztásáról (EKB/2008/29), HL L 3., 2009.1.7., 4. o.