Menu

EKP/2008/29

  1. EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, EKP:n neuvoston vuorottelujärjestelmän aloittamisen lykkäämisestä  (EKP/2008/29), EUVL L 3, 7.1.2009, s. 4.