Menu

ЕЦБ/2008/29

  1. Решение на ЕЦБ от 18 декември 2008 година за отлагане началото на ротационната система в Управителния съвет на ЕЦБ  (ЕЦБ/2008/29), OВ L 3, 7.1.2009 г., стр. 4..