Visos ECB nuomonės

 1. Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2017/41), Slovėnija, 2017 10 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/40), Kipras, 2017 10 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Nuomonė dėl tarpbankinės tarpuskaitos ir tarpbankinio atsiskaitymo (CON/2017/37), Lenkija, 2017 9 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Nuomonė dėl padengtų obligacijų, kredito duomenų teikimo, makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių bei BPM bendrų procedūrų teisinio reglamentavimo (CON/2017/36), Slovakija, 2017 9 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos pakeitimų (CON/2017/35), Austrija, 2017 8 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Nuomonė dėl įstatymo projekto, kuriuo iš dalies keičiamas Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique pagrindinis statutas dėl Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique valdybos direktorių skaičiaus (CON/2017/34), Belgija, 2017 8 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 7. Nuomonė dėl kredito duomenų teikimo (CON/2017/33), Austrija, 2017 8 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus paskyrimo informavimo institucija ir atitinkamos išimties dėl banko konfidencialios informacijos reikalavimo įtraukimo (CON/2017/32), Kipras, 2017 8 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Nuomonė dėl Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų įstatymo (CON/2017/31), Slovėnija, 2017 8 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Nuomonė dėl sprendimo projekto dėl Hrvatska narodna banka pinigų politikos įgyvendinimo  (CON/2017/30), Kroatija, 2017 8 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Nuomonė dėl papildomo hipotekos paskolų amortizacijos reikalavimo (CON/2017/29), Švedija, 2017 8 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Nuomonė dėl prieigos prie centrinio kreditų registro ir banko sąskaitų duomenų registro (CON/2017/28), Bulgarija, 2017 8 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/27), Bulgarija, 2017 7 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Nuomonė dėl Nacionalinio mokslinių tyrimų, technologijos ir taikomosios veiklos fondo (CON/2017/26), Austrija, 2017 6 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Nuomonė dėl eurų banknotų gamybą vykdančio specialios paskirties subjekto akcijų savininkų teisių (CON/2017/25), Ispanija, 2017 6 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2017/24), Slovėnija, 2017 6 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Nuomonė dėl naujos skolos priemonių kategorijos, naujos makroprudencinės priemonės, naujos atsiskaitymų institucijos įsteigimo ir įskaitymo netaikymo (CON/2017/23), Belgija, 2017 6 8.
 18. 2017 m. birželio 7 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES (CON/2017/22), OL C 236, 2017 7 21, p. 2.Papildoma informacija
 19. Nuomonė dėl makroprudencinių priemonių, skirtų sisteminei rizikai riboti (CON/2017/21), Austrija, 2017 6 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/20), Belgija, 2017 5 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 21. Nuomonė dėl Komisijos, skirtos stebėti alternatyvias ginčų sprendimo procedūras, ir dėl bankų fondų atsargų (CON/2017/19), Ispanija, 2017 5 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/18), Portugalija, 2017 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Nuomonė dėl Sveriges riksbank finansinio nepriklausomumo (CON/2017/17), Švedija, 2017 5 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2017/16), Slovėnija, 2017 5 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Nuomonė dėl Mokėjimo paslaugų, elektroninių pinigų išleidimo paslaugų ir mokėjimo sistemų įstatymo (CON/2017/15), Slovėnija, 2017 4 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių (CON/2017/14), Švedija, 2017 4 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Nuomonė dėl kreditų registre saugomų duomenų apimties išplėtimo (CON/2017/13), Latvija, 2017 4 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Nuomonė dėl Finansinės priežiūros įstatymo dalinio pakeitimo (CON/2017/11), Vokietija, 2017 4 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Nuomonė dėl draudimo nuo potvynių  (CON/2017/12), Airija, 2017 4 7.
 30. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo informacinių technologijų saugumo tikslu (CON/2017/10), Vokietija, 2017 4 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Nuomonė dėl paskolų, susietų su užsienio valiuta (CON/2017/9), Lenkija, 2017 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Nuomonė dėl pareigos priimti mokėjimus grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/8), Danija, 2017 3 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Nuomonė dėl tam tikrų atidėtųjų mokesčių turtą reglamentuojančių nuostatų dalinio pakeitimo Graikijoje (CON/2017/7), Graikija, 2017 3 15.
 34. 2017 m. kovo 8 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo atveju (CON/2017/6), 2017 3 8.Papildoma informacija
 35. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų, mokėjimo schemų, vertybinių popierių depozitoriumų bei tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų teikiamos informacijos ir duomenų (CON/2017/5), Lenkija, 2017 3 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Nuomonė dėl Italijos dalyvavimo keliose Tarptautinio valiutos fondo programose: naujųjų skolinimosi susitarimų pratęsimas, įnašas į Skurdo mažinimo ir augimo fondą ir naujas dvišalis paskolos susitarimas  (CON/2017/4), Italija, 2017 2 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su hipotekos kreditu, pavedimo Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Kipras, 2017 2 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Nuomonė dėl mokėjimo sąskaitų  (CON/2017/2), Kipras, 2017 2 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Nuomonė dėl likvidumo paramos priemonių, prevencinio rekapitalizavimo ir kitų skubių nuostatų, skirtų bankų sektoriui (CON/2017/1), Italija, 2017 2 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Nuomonė dėl Belgijos įstatymo dėl mokėjimo sandorių apdorojimo centrų priežiūros projekto  (CON/2016/61), Belgija, 2016 12 28.
 41. Nuomonė dėl Česká národní banka įgaliojimų vykdyti sandorius finansų rinkoje (CON/2016/60), Čekija, 2016 12 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2016/59), Slovėnija, 2016 12 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Nuomonė dėl su monetomis susijusių viešųjų uždavinių perleidimo De Nederlandsche Bank  (CON/2016/58), Nyderlandai, 2016 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Nuomonė dėl centrinio kreditų registro ir bankų sąskaitų registro veiklos sąnaudų kompensavimo  (CON/2016/57), Bulgarija, 2016 11 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Nuomonė dėl atsargų normų (CON/2016/56), Vengrija, 2016 11 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Nuomonė dėl įstatymo dėl valstybės garantijos, suteiktos skubiai paramai likvidumui padidinti, panaikinimo projekto (CON/2016/55), Belgija, 2016 11 17.
 47. Nuomonė dėl įgaliojimų vertinti konkurenciją hipotekos paskolų rinkoje ir teikti skolintojams patarimus dėl kintamųjų palūkanų normų delegavimo Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2016/54), Airija, 2016 11 17.
 48. Nuomonė dėl Federalinės finansų rinkos stabilizavimo institucijos pareigų pertvarkymo ir EBI gairių dėl patikimos atlygio politikos įgyvendinimo  (CON/2016/53), Vokietija, 2016 10 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2016/52), Kroatija, 2016 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Nuomonė dėl Prancūzijos taupomosios knygelės A kompensavimo formulės pakeitimo (CON/2016/51), Prancūzija, 2016 10 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Nuomonė dėl įstatymo, kuriuo siekiama palengvinti tam tikrų valiutų kainų skirtumų, taikomų su užsienio valiuta susietoms paskoloms, kompensavimą, projekto (CON/2016/50), Lenkija, 2016 10 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB  (CON/2016/49), 2016 10 12.Papildoma informacija
 53. Nuomonė dėl kredito įstaigos po skolos grąžinimo proceso įsigyto nekilnojamojo turto arba įstatinio kapitalo valdymo sąlygų (CON/2016/48), Kipras, 2016 10 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Nuomonė dėl įstatymo dėl Latvijas Banka dalinių pakeitimų, kuriais numatyta sumažinti Latvijas Banka tarybos narių skaičių (CON/2016/47), Latvija, 2016 9 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių akto dalinių pakeitimų  (CON/2016/46), Slovėnija, 2016 9 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens teikiant ataskaitas apie draudimo įmokos mokestį (CON/2016/45), Slovakija, 2016 9 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (CON/2016/44)  (CON/2016/44), 2016 9 12.Papildoma informacija
 58. Nuomonė dėl Finansų priežiūros institucijos atstovo ECB priežiūros valdyboje vaidmens ir dėl priežiūros mokesčių  (CON/2016/43), Suomija, 2016 9 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2016/42), Slovėnija, 2016 8 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Nuomonė dėl Banca d’Italia aplinkraščio dėl kooperatinių bankų pertvarkos įgyvendinimo (CON/2016/41), Italija, 2016 8 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2016/40), Rumunija, 2016 8 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Nuomonė dėl mokėjimo schemų priežiūros (CON/2016/38), Lenkija, 2016 7 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Nuomonė dėl tam tikrų užsienio valiuta indeksuotų arba išreikštų paskolų restruktūrizavimo taisyklių (CON/2016/39), Lenkija, 2016 7 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Nuomonė dėl Europos centrinių bankų sistemos centrinio banko įskaitymo teisių netaikymo įkaitu naudojamiems reikalavimams  (CON/2016/37), Prancūzija, 2016 7 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Nuomonė dėl banknotų ir monetų skaičiavimo, rūšiavimo, pakavimo ir žymėjimo metodų ir procedūros  (CON/2016/36), Lenkija, 2016 7 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Nuomonė dėl prieigos prie bankų sąskaitų centrinio registro suteikimo didesniam subjektų skaičiui  (CON/2016/35), Belgija, 2016 6 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 67. Nuomonė dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto  (CON/2016/34), Graikija, 2016 6 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2016/33), Kroatija, 2016 6 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Nuomonė dėl teisės aktais nustatyto atlyginimo viešojo ir pusiau viešojo sektorių darbuotojams sumažinimo (CON/2016/32), Nyderlandai, 2016 6 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Nuomonė dėl vartojimo kredito (CON/2016/31), Slovėnija, 2016 6 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko)vidaus audito (CON/2016/30), Bulgarija, 2016 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Nuomonė dėl Integruoto duomenų modelio reglamento  (CON/2016/29), Austrija, 2016 5 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Nuomonė dėl bankų pertvarkymo ir likvidavimo (CON/2016/28), Slovėnija, 2016 5 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų  (CON/2016/27), OL C 223, 2016 6 21, p. 3.Papildoma informacija
 75. Nuomonė dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei jų išleidimo į apyvartą (CON/2016/25), Italija, 2016 4 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 siekiant sukurti Europos indėlių garantijų sistemą (CON/2016/26), 2016 4 20.Papildoma informacija
 77. Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2016/24), Slovėnija, 2016 4 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Nuomonė dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (CON/2016/23), Slovėnija, 2016 4 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos vieningo atstovavimo euro zonai Tarptautiniame valiutos fonde palaipsnio užtikrinimo priemonės  (CON/2016/22), OL C 216, 2016 4 6, p. 1.Papildoma informacija
 80. Nuomonė dėl Austrijos įnašo į Tarptautinio valiutos fondo Katastrofų valdymo ir pagalbos fondą (CON/2016/21), Austrija, 2016 4 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Nuomonė dėl perleidžiamiesiems skolos vertybiniams popieriams taikytinų taisyklių  (CON/2016/20), Prancūzija, 2016 3 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Nuomonė dėl hipotekos amortizacijos reikalavimų (CON/2016/18), Švedija, 2016 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų (CON/2016/19), Bulgarija, 2016 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Nuomonė dėl kooperatinių bankų pertvarkos, neveiksnių paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais garantijų sistemos ir alternatyvaus investavimo fondų skolinimo pajėgumų (CON/2016/17), Italija, 2016 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Nuomonė dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimo sandorius sudarančių organizacijų įsteigimo ir veiklos  (CON/2016/16), Kipras, 2016 3 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. 2016 m. kovo 17 d. ECB nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą  (CON/2016/15), 2016 3 17.Papildoma informacija
 87. Nuomonė dėl kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų privalomų reikalavimų (CON/2016/13), Rumunija, 2016 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Nuomonė dėl Banque de France atliekamo Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer įsigijimo nuosavybės teise  (CON/2016/14), Prancūzija, 2016 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Nuomonė dėl pinigų politikos operacijoms tinkamų finansinių priemonių (CON/2016/12), Rumunija, 2016 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. ECB nuomonė dėl: a) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir b) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (CON/2016/11), OL C 219, 2016 6 17, p. 2.Papildoma informacija
 91. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl išimčių prekiautojams biržos prekėmis iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (CON/2016/10), OL C 130, 2016 4 13, p. 1.Papildoma informacija
 92. Nuomonė dėl priemonių, skirtų sklandžiam Central Bank of Cyprus direktorių valdybos ir darbuotojų komiteto veikimui palengvinti  (CON/2016/9), Kipras, 2016 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Nuomonė dėl kredito įstaigų kreditorių hierarchijos (CON/2016/7), Prancūzija, 2016 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Nuomonė dėl atsakingo skolinimo reikalavimų papildomų dalinių pakeitimų  (CON/2016/8), Vengrija, 2016 2 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2016/6), Slovėnija, 2016 2 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2016/5), Kipras, 2016 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Nuomonė dėl Austrijos monetų kalyklos atliekamo monetų keitimo ir išėmimo iš apyvartos nuostatų apsaugojimo (CON/2016/4), Austrija, 2016 1 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2016/3), Graikija, 2016 1 21.
 99. Nuomonė dėl grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos priežiūros ir administracinių priemonių ir sankcijų taikymo (CON/2016/2), Lietuva, 2016 1 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Nuomonė dėl mokesčio tam tikroms finansų įstaigoms  (CON/2016/1), Lenkija, 2016 1 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Nuomonė dėl mokėjimų balanso ir tarptautinių paslaugų teikimo atskaitomybės (CON/2015/58), Austrija, 2015 12 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Nuomonė dėl tam tikrų Banka Slovenije institucinės sistemos pakeitimų (CON/2015/57), Slovėnija, 2015 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Nuomonė dėl hipoteka užtikrintų skolinių įsipareigojimų įvykdymo perkeliant teises į nekilnojamąjį turtą (CON/2015/56), Rumunija, 2015 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Nuomonė dėl žyminio mokesčio, taikomo grynųjų pinigų išėmimui iš bankomatų  (CON/2015/55), Airija, 2015 12 10.
 105. Nuomonė dėl vartojimo kredito (CON/2015/54), Čekija, 2015 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Nuomonė dėl būsto taupomųjų bankų teisinės sistemos  (CON/2015/53), Vokietija, 2015 12 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemų  (CON/2015/52), Nyderlandai, 2015 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Nuomonė dėl eurų banknotų gamybos (CON/2015/51), Portugalija, 2015 11 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Nuomonė dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės išsaugojimo  (CON/2015/50), Belgija, 2015 11 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 110. Nuomonė dėl sklandaus mokėjimų srautų (oland.„betalingsverkeer“) valdymo priežiūros  (CON/2015/49), Nyderlandai, 2015 11 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo bei dėl indėlių garantijų ir kompensavimo sistemų  (CON/2015/48), Liuksemburgas, 2015 11 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Nuomonė dėl priemonių, papildančių Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentą (CON/2015/47), Austrija, 2015 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Nuomonė dėl banko sąskaitų registro (CON/2015/46), Bulgarija, 2015 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Nuomonė dėl kreditą įgyjančių bendrovių reglamentavimo (CON/2015/45), Kipras, 2015 11 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų nuostatų (CON/2015/44), Airija, 2015 11 11.
 116. Nuomonė dėl krizinių situacijų finansų rinkoje sprendimo ir dėl specialaus mokesčio pasirinktoms finansų įstaigoms (CON/2015/43), Slovakija, 2015 11 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Nuomonė dėl įstaigų pertvarkymo institucinės sistemos (CON/2015/42), Belgija, 2015 11 4.
 118. Nuomonė dėl Banca d'Italia statuto dalinių pakeitimų (CON/2015/41), Italija, 2015 10 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2015/40), Airija, 2015 10 29.
 120. Nuomonė dėl atsargų normų (CON/2015/39), Vengrija, 2015 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo sąlygų preliminaraus vertinimo (CON/2015/38), Vengrija, 2015 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Nuomonė dėl finansinės nuomos ir finansinės nuomos bendrovių veiklos reguliavimo (CON/2015/37), Kipras, 2015 10 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo  (CON/2015/35), Italija, 2015 10 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Nuomonė dėl banko sąskaitų centrinio registro (CON/2015/36), Čekija, 2015 10 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Nuomonė dėl Finansinių priemonių rinkos įstatymo projekto (CON/2015/34), Slovėnija, 2015 9 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Nuomonė dėl Lietuvos banko paskyrimo pertvarkymo institucija (CON/2015/33), Lietuva, 2015 9 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 127. Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo (CON/2015/32), Kroatija, 2015 9 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Nuomonė dėl bankų pertvarkymo (CON/2015/31), Vokietija, 2015 9 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Nuomonė dėl tam tikrų finansiniam stabilumui svarbių duomenų teikimo  (CON/2015/30), Austrija, 2015 9 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Nuomonė dėl banknotų ir monetų apyvartos  (CON/2015/29), Čekija, 2015 8 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Nuomonė dėl konstitucinio įstatymo ir įstatymo dėl Česká národní banka pakeitimų (CON/2015/28), Čekija, 2015 8 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Nuomonė dėl duomenų teikimo Oesterreichische Nationalbank pagal integruotą duomenų modelį  (CON/2015/27), Austrija, 2015 8 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Nuomonė dėl įstatymo dėl specialių būsto paskolų užsienio valiuta restruktūrizavimo sąlygų projekto (CON/2015/26), Lenkija, 2015 8 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2015/25), Graikija, 2015 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Nuomonė dėl įstatymo dėl Graikijos statistikos sistemos ir Graikijos statistikos tarnybos dalinių pakeitimų (CON/2015/24), Graikija, 2015 7 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Nuomonė dėl naujos taupomųjų bankų teisinės sistemos (CON/2015/23), Portugalija, 2015 7 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Nuomonė dėl vartotojų apsaugos finansų rinkoje (CON/2015/21), Slovakija, 2015 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Nuomonė dėl gaivinimo ir pertvarkymo finansų rinkoje (CON/2015/22), Čekija, 2015 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2015/20), Malta, 2015 6 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2015/19), Ispanija, 2015 6 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį (CON/2015/18), OL C 209, 2015 6 25, p. 3.
 142. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos ir pertvarkymo finansų rinkose teisinės sistemos (CON/2015/17), Lenkija, 2015 5 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Nuomonė dėl Slovėnijos bankų turto valdymo įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų (CON/2015/16), Slovėnija, 2015 5 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Nuomonė dėl Vengrijos kredito įstaigų balansų turto dalies atvirų pozicijų reguliavimo (CON/2015/15), Vengrija, 2015 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Nuomonė dėl draudimo parduoti pagrindinę rezidenciją aukcione (CON/2015/14), Graikija, 2015 4 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Nuomonė dėl kooperatinių bankų (banche popolari) reformos (CON/2015/13), Italija, 2015 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Nuomonė dėl kredito tarpininkų teisinės sistemos (CON/2015/12), Portugalija, 2015 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Nuomonė dėl padengtų obligacijų ir hipotekinių bankų teisinės sistemos (CON/2015/11), Lenkija, 2015 3 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 (CON/2015/10), OL C 175, 2015 5 29, p. 2.Papildoma informacija
 150. Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski teisinės sistemos (CON/2015/9), Lenkija, 2015 3 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Nuomonė dėl Banka Slovenije ir jo sprendimų priėmimo organų narių nepriklausomumo (CON/2015/8), Slovėnija, 2015 3 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Nuomonė dėl makroprudencinės politikos strategijos (CON/2015/7), Lietuva, 2015 2 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 153. Nuomonė dėl Eesti Pank statuto dalinių pakeitimų (CON/2015/6), Estija, 2015 2 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Nuomonė dėl oficialiosios statistikos organizavimo naujo teisinio reglamentavimo Lietuvoje (CON/2015/5), Lietuva, 2015 2 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 155. Nuomonė dėl Europos sisteminės rizikos valdybos misijos ir struktūros peržiūros (CON/2015/4), OL C 192, 2015 6 10, p. 1.
 156. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens atliekant pertvarkymą finansų rinkoje (CON/2015/3), Slovakija, 2015 1 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Nuomonė dėl pertvarkymo kolegijos (CON/2015/2), Belgija, 2015 1 21.
 158. Nuomonė dėl prašymų veikti kaip bendrovėms, kurių veikla palaipsniui mažinama (run-off) (CON/2015/1), Austrija, 2015 1 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Nuomonė dėl Rumunijos įnašo į Tarptautinio valiutos fondo Skurdo mažinimo ir augimo fondą (CON/2014/92), Rumunija, 2014 12 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Nuomonė dėl dokumentų paskelbimo ir pensijų rezervo panaudojimo (CON/2014/91), Austrija, 2014 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Nuomonė dėl informacijos atskleidimo, jei bankas pertvarkomas arba panaikinama jo licencija (CON/2014/90), Bulgarija, 2014 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Nuomonė dėl konfidencialios informacijos atskleidimo nacionalinio parlamento prašymu (CON/2014/89), Airija, 2014 12 19.
 163. Nuomonė dėl kredito reikalavimų (CON/2014/88), Estija, 2014 12 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Nuomonė dėl paskolų užsienio valiuta perskaičiavimo (CON/2014/87), Vengrija, 2014 12 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Nuomonė dėl įstatymo dėl banko indėlių garantijų dalinių pakeitimų (CON/2014/86), Bulgarija, 2014 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Nuomonė dėl vartojimo paskolų sutarčių bendrųjų sąlygų  (CON/2014/85), Vengrija, 2014 12 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos, kuriuo Komisijai suteikiami deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai priimti tam tikras priemones (CON/2014/84), OL C 31, 2015 1 30, p. 3.
 168. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl struktūrinių priemonių ES kredito įstaigų atsparumui didinti  (CON/2014/83), OL C 137, 2015 4 27, p. 2.Papildoma informacija
 169. Nuomonė dėl specialios paskirties subjekto vykdomos eurų banknotų gamybos (CON/2014/82), Ispanija, 2014 11 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Nuomonė dėl nematerialiųjų vertybinių popierių (CON/2014/81), Slovėnija, 2014 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo (CON/2014/80), Vengrija, 2014 11 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Nuomonė dėl bankų įstatymo (CON/2014/79), Slovėnija, 2014 11 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Nuomonė dėl kooperatinių bankų teisinės sistemos (CON/2014/78), Lenkija, 2014 10 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Nuomonė dėl finansų įstaigoms suteiktos konkrečios mokesčio lengvatos (CON/2014/77), Vengrija, 2014 10 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Nuomonė dėl vartojimo paskolų sutartims taikomų konkrečių atsiskaitymo taisyklių (CON/2014/76), Vengrija, 2014 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Nuomonė dėl federalinių paskolų vidutinio svertinio pelningumo nustatymo ir išorės auditorių paskyrimo (CON/2014/75), Austrija, 2014 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Nuomonė dėl finansinio skaidrumo, mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų Danijoje (CON/2014/74), Danija, 2014 10 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Nuomonė dėl Banca d’Italia sprendimus priimančių organų nariams bei vadovams taikomų interesų konflikto taisyklių (CON/2014/73), Italija, 2014 10 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Nuomonė dėl konkrečioms vartojimo paskolų sutartims taikomų papildomų taisyklių (CON/2014/72), Vengrija, 2014 10 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Nuomonė dėl vartojimo kredito sutarčių bendros kredito kainos metinės normos skelbimo (CON/2014/71), Estija, 2014 10 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Nuomonė dėl bankinės veiklos atskyrimo ir reguliavimo (CON/2014/70), Prancūzija, 2014 9 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Nuomonė dėl Europos bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos įgyvendinimo (CON/2014/67), Vokietija, 2014 9 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Nuomonė dėl kredito nuosavybės verslo reguliavimo  (CON/2014/69), Airija, 2014 9 12.
 184. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimo įvedant eurą (CON/2014/68), Lietuva, 2014 9 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 185. Nuomonė dėl atidėtųjų mokesčių turto (CON/2014/66), Portugalija, 2014 9 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2014/65), Lietuva, 2014 8 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 187. Nuomonė dėl su savitarpio asociacijomis susietų taupomųjų bankų (CON/2014/64), Portugalija, 2014 8 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo  (CON/2014/62), Vengrija, 2014 8 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Nuomonė dėl bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos keitimo (CON/2014/63), Lietuva, 2014 8 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 190. Nuomonė dėl Hypo Group Alpe Adria reorganizavimo ir likvidavimo priemonių (CON/2014/61), Austrija, 2014 7 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Nuomonė dėl naujų bendrų priemonių pagal Aukščiausiojo teismo sprendimą dėl vartojimo paskolų sutarčių (CON/2014/59), Vengrija, 2014 7 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti  (CON/2014/58), OL C 352, 2014 10 7, p. 4.Papildoma informacija
 193. Nuomonė dėl kredito ir kitų įstaigų pertvarkymo (CON/2014/60), Kipras, 2014 7 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Nuomonė dėl Centrinio kredito registro (CON/2014/57), Portugalija, 2014 7 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Nuomonė dėl įgaliojimų išleisti monetas (CON/2014/56), Kipras, 2014 7 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Nuomonė dėl eurų ir forintų banknotų ir monetų atkūrimo Vengrijoje (CON/2014/55), Vengrija, 2014 7 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Nuomonė dėl konsultavimąsi su Europos Centriniu Banku reglamentuojančių taisyklių (CON/2014/54), Slovakija, 2014 7 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų patvirtinimo (CON/2014/53), Malta, 2014 7 10.
 199. Nuomonė dėl kredito įstaigų teisinės sistemos (CON/2014/52), Lenkija, 2014 7 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl euro įvedimo Lietuvoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98, ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl Lietuvai taikytino euro perskaičiavimo kurso iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 (CON/2014/50), OL C 244, 2014 7 26, p. 1.
 201. Nuomonė dėl Banque de France valdytojo ir valdytojo pavaduotojų kadencijos trukmės ir jiems taikomos amžiaus ribos (CON/2014/51), Prancūzija, 2014 7 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Nuomonė dėl banknotų ir monetų apdorojimo, platinimo bei apsaugos nuo padirbinėjimo Vengrijoje (CON/2014/48), Vengrija, 2014 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Nuomonė dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų mokėjimų statistikos srityje (CON/2014/47), Lenkija, 2014 6 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Nuomonė dėl sisteminės rizikos komiteto (CON/2014/46), Liuksemburgas, 2014 6 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenų teikimo ir skaidrumo  (CON/2014/49), OL C 336, 2014 9 26, p. 5.Papildoma informacija
 206. Nuomonė dėl paskolas vartotojams teikiančių nebankinių finansų įstaigų (CON/2014/45), Bulgarija, 2014 6 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Nuomonė dėl priemonių pagal BPM reglamentą (CON/2014/43), Austrija, 2014 6 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Nuomonė dėl atsakingo skolinimo reikalavimų (CON/2014/44), Vengrija, 2014 6 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Nuomonė dėl atlyginimo už privalomųjų atsargų laikymą (CON/2014/42), Lietuva, 2014 6 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 210. Nuomonė dėl kredito įstaigų trumpalaikio likvidumo reikalavimų  (CON/2014/41), Vengrija, 2014 6 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Nuomonė dėl kredito įstaigų organizacinės struktūros, priežiūros ir mokumo (CON/2014/40), Ispanija, 2014 5 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Nuomonė dėl galimybės visuomenei susipažinti su konkrečia informacija, susijusia su tam tikrų bankų blogosiomis paskolomis (CON/2014/39), Slovėnija, 2014 5 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Nuomonė dėl Banca d’Italia darbuotojų ir sprendimus priimančių organų narių atlyginimų bei jo iš naujo įvertintų akcijų apmokestinimo  (CON/2014/38), Italija, 2014 5 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Nuomonė dėl mokėjimų ir įplaukų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2014/37), Rumunija, 2014 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl pinigų rinkos fondų  (CON/2014/36), OL C 255, 2014 8 6, p. 3.Papildoma informacija
 216. Nuomonė dėl pensijų apribojimų (CON/2014/35), Austrija, 2014 5 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir finansų bendrovių teisinės sistemos (CON/2014/34), Portugalija, 2014 5 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Nuomonė dėl mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros (CON/2014/33), Lietuva, 2014 5 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 219. Nuomonė dėl tam tikrų banknotų ir monetų teisėtos mokėjimo priemonės statuso panaikinimo (CON/2014/32), Švedija, 2014 5 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Nuomonė dėl krizių finansų rinkose sprendimo  (CON/2014/31), Suomija, 2014 5 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Nuomonė dėl viešųjų finansų (CON/2014/30), Lietuva, 2014 4 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų rekapitalizavimo per Graikijos finansinio stabilumo fondą teisinės sistemos (CON/2014/29), Graikija, 2014 4 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Nuomonė dėl finansų rinkos dalyvių naudojamų kredito reitingų stebėjimo (CON/2014/28), Lietuva, 2014 4 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 224. Nuomonė dėl valiutos keityklų operatorių (CON/2014/27), Lietuva, 2014 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 225. Nuomonė dėl operacijų, atliekamų su Vyriausybės vertybiniais popieriais (CON/2014/26), Rumunija, 2014 4 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Nuomonė dėl Banka Slovenije nepriklausomumo (CON/2014/25), Slovėnija, 2014 4 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Nuomonė dėl krizių valdymo (CON/2014/24), Lietuva, 2014 4 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 228. Nuomonė dėl bankų grupių kredito ir šalies rizikos vertinimo (CON/2014/23), Austrija, 2014 3 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Nuomonė dėl Banco de España vyresniųjų pareigūnų interesų konflikto taisyklių (CON/2014/22), Ispanija, 2014 3 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Nuomonė dėl finansinės, makroprudencinės ir mokėjimo sistemų priežiūros (CON/2014/21), Estija, 2014 3 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Nuomonė dėl kredito pervedimų ir tiesioginio debeto eurais priežiūros (CON/2014/20), Rumunija, 2014 3 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Nuomonė dėl kredito įstaigų užsienio valiutos pozicijų ir terminų neatitikimo (CON/2014/15), Vengrija, 2014 2 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Nuomonė dėl Banca d’Italia valdymo pakeitimų (CON/2014/19), Italija, 2014 2 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Nuomonė dėl finansų sistemos makroprudencinės priežiūros (CON/2014/18), Lenkija, 2014 2 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Nuomonė dėl kredito įstaigų statuso ir priežiūros (CON/2014/17), Belgija, 2014 2 14.
 236. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių (CON/2014/16), Belgija, 2014 2 13.
 237. Nuomonė dėl euro įvedimo Lietuvoje (CON/2014/14), Lietuva, 2014 2 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 238. Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių sąskaitų užsienio valiuta (CON/2014/13), Belgija, 2014 2 12.
 239. Nuomonė dėl įstatymuose numatyto atlyginimo sumažinimo viešojo ir pusiau viešojo sektoriaus vadovaujantiesiems pareigūnams (CON/2014/12), Nyderlandai, 2014 2 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Nuomonė dėl duomenų, reikalingų nustatant pinigų politiką, perdavimo (CON/2014/11), Lenkija, 2014 2 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. 2014 m. vasario 5 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2013/36/ES ir 2009/110/EB ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (CON/2014/9), 2014 2 5.Papildoma informacija
 242. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas  (CON/2014/10), OL C 193, 2014 2 5, p. 2.Papildoma informacija
 243. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Vengrija, 2014 1 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Nuomonė dėl valstybės tarnautojams mokamo darbo užmokesčio atostogų dėl ligos metu (CON/2014/7), Airija, 2014 1 28.
 245. Nuomonė dėl mokėjimų eurais apvalinimo (CON/2014/6), Belgija, 2014 1 23.
 246. Nuomonė dėl pasiūlyto reglamento dėl perėjimo prie SEPA termino nukėlimo  (CON/2014/3), OL C 80, 2014 3 19, p. 1.Papildoma informacija
 247. Nuomonė dėl visuomenės prieigos prie informacijos apie pareigūnų turtą (CON/2014/5), Slovėnija, 2014 1 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2014/4), Lietuva, 2014 1 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 249. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2014/1), OL C 244, 2014 7 26, p. 3.
 250. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (CON/2014/2), OL C 113, 2014 4 15, p. 1.Papildoma informacija
 251. Nuomonė dėl Banca d’Italia kapitalo padidinimo (CON/2013/96), Italija, 2013 12 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Nuomonė dėl padengtų obligacijų (CON/2013/94), Rumunija, 2013 12 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Nuomonė dėl vertybinių popierių maklerių darbuotojų kintamo atlyginimo (CON/2013/95), Danija, 2013 12 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Nuomonė dėl kredito registro (CON/2013/93), Latvija, 2013 12 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Nuomonė dėl viešųjų išlaidų įšaldymo Banca d'Italia atžvilgiu  (CON/2013/92), Italija, 2013 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Nuomonė dėl Estijos viešųjų finansų (CON/2013/91), Estija, 2013 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Nuomonė dėl Liuksemburgo viešųjų finansų (CON/2013/90), Liuksemburgas, 2013 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Nuomonė dėl banknotų apdorojimo ir platinimo bei apsaugos nuo padirbinėjimo Vengrijoje (CON/2013/89), Vengrija, 2013 12 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank priežiūros uždaviniams vykdyti reikalingų duomenų atskaitomybės įsipareigojimų (CON/2013/88), Vengrija, 2013 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo priemonių (CON/2013/86), Slovėnija, 2013 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo (CON/2013/87), Portugalija, 2013 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Nuomonė dėl mokėjimo priemonių ir mokėjimo sistemų (CON/2013/84), Prancūzija, 2013 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Nuomonė dėl Finansų priežiūros institucijos valdymo (CON/2013/83), Danija, 2013 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Nuomonė dėl Lietuvos banko turto teisinio statuso ir jo valstybinio audito masto  (CON/2013/85), Lietuva, 2013 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 265. Nuomonė dėl kredito įstaigų prudencinės priežiūros ir makroprudencinės priežiūros (CON/2013/82), Suomija, 2013 12 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Nuomonė dėl kooperatinių kredito įstaigų licencijavimo, reguliavimo ir priežiūros (CON/2013/81), Kipras, 2013 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Nuomonė dėl stabilizavimo priemonių ir indėlių garantijų fondo (CON/2013/80), Rumunija, 2013 11 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Nuomonė dėl kredito įstaigų privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2013/79), Lietuva, 2013 11 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 269. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus sprendimų priėmimo įgaliojimų pakeitimų (CON/2013/78), Kipras, 2013 11 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitos perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis (CON/2013/77), OL C 51, 2014 2 22, p. 3.Papildoma informacija
 271. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu, ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (CON/2013/76), OL C 109, 2014 4 11, p. 2.Papildoma informacija
 272. Nuomonė dėl bendrovių finansinio restruktūrizavimo (CON/2013/75), Slovėnija, 2013 11 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Nuomonė dėl valstybės turto valdymo perdavimo Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Rumunija, 2013 10 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Nuomonė dėl bankų reorganizavimo priemonių (CON/2013/73), Slovėnija, 2013 10 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės pasiūlymo (CON/2013/72), OL C 14, 2013 10 16, p. 5.Papildoma informacija
 276. Nuomonė dėl integruotos Vengrijos priežiūros sistemos (CON/2013/71), Vengrija, 2013 10 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Nuomonė dėl Finansinio stabilumo valdybos įsteigimo ir nacionalinių institucijų įgaliojimų makrolygio rizikos ribojimo srityje  (CON/2013/70), Slovėnija, 2013 9 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. ECB nuomonė dėl Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2013/69), Malta, 2013 9 13.
 279. Nuomonė dėl naujų Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statistikos uždavinių (CON/2013/68), Belgija, 2013 8 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 280. Nuomonė dėl Banco de Portugal makroprudencinių įgaliojimų  (CON/2013/66), Portugalija, 2013 8 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų tvarkymo ir pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2013/65), Latvija, 2013 8 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Nuomonė dėl banknotų ir monetų keitimo principų ir procedūros (CON/2013/64), Lenkija, 2013 8 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Nuomonė dėl kredito unijų (CON/2013/63), Lietuva, 2013 8 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 284. Nuomonė dėl Banka Slovenije mokėjimo paslaugų teikimo biudžeto naudotojams (CON/2013/62), Slovėnija, 2013 8 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Nuomonė dėl Banco de España autonomijos personalo klausimais ir dėl valdytojo kadencijos pabaigos (CON/2013/61), Ispanija, 2013 8 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Nuomonė dėl priemonių, skirtų bankų stabilumui stiprinti (CON/2013/67), Slovėnija, 2013 8 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Nuomonė dėl įkaito pateikimo Danmarks Nationalbank per automatinį užtikrinimą nuostatos (CON/2013/60), Danija, 2013 8 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Nuomonė dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (CON/2013/59), Belgija, 2013 8 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 289. Nuomonė dėl finansinių ataskaitų registro (CON/2013/58), Slovakija, 2013 8 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Nuomonė dėl specialiojo kredito įstaigų likvidavimo  (CON/2013/57), Graikija, 2013 8 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Nuomonė dėl naujos integruotos Vengrijos priežiūros sistemos (CON/2013/56), Vengrija, 2013 7 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Nuomonė dėl ilgalaikio skolinimo skatinimo priemonių (CON/2013/55), Belgija, 2013 7 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 293. Nuomonė dėl nacionalinės finansų sistemos makroprudencinės priežiūros (CON/2013/54), Kipras, 2013 7 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank finansinio nepriklausomumo  (CON/2013/53), Švedija, 2013 7 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Nuomonė dėl kooperatyvinių kredito įstaigų priežiūros (CON/2013/51), Kipras, 2013 7 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Nuomonė dėl taupomųjų bankų ir bankų fondų (CON/2013/52), Ispanija, 2013 7 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Nuomonė dėl stabilizavimo priemonių (CON/2013/50), Rumunija, 2013 7 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Nuomonė dėl kredito įstaigų, kurios nėra EEE, filialų (CON/2013/49), Airija, 2013 7 9.
 299. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl euro įvedimo Latvijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98, ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl Latvijai taikytino euro perskaičiavimo kurso iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98  (CON/2013/48), OL C 204, 2013 7 18, p. 1.Papildoma informacija
 300. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimo įvedant eurą (CON/2013/47), Latvija, 2013 7 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų reformų (CON/2013/46), Airija, 2013 6 28.
 302. Nuomonė dėl Lietuvos banko makroprudencinių įgaliojimų (CON/2013/45), Lietuva, 2013 6 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 303. Nuomonė dėl specialaus mokesčio kredito įstaigoms (CON/2013/44), Kipras, 2013 6 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Nuomonė dėl apsaugos nuo vagysčių įranga neutralizuotų eurų banknotų traktavimo (CON/2013/43), Belgija, 2013 6 12.
 305. Nuomonė dėl gaivinimo ir pertvarkymo planų (CON/2013/42), Belgija, 2013 6 10.
 306. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus valdymo pakeitimų (CON/2013/41), Kipras, 2013 6 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Nuomonė dėl nacionalinės finansų sistemos makroprudencinės priežiūros (CON/2013/39), Rumunija, 2013 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank naujų priežiūros uždavinių (CON/2013/40), Vengrija, 2013 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Nuomonė dėl Graikijos finansinio stabilumo fondo (CON/2013/38), Graikija, 2013 5 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR, pasiūlymo  (CON/2013/37), OL C 179, 2013 6 25, p. 9.Papildoma informacija
 311. Nuomonė dėl kredito įstaigų statuso ir finansavimo bendrovių sukūrimo (CON/2013/36), Prancūzija, 2013 5 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (CON/2013/35), OL C 176, 2013 6 21, p. 11.Papildoma informacija
 313. Nuomonė dėl susitarimų dėl skolos su pernelyg įsiskolinusiais fiziniais asmenimis (CON/2013/34), Graikija, 2013 5 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Nuomonė dėl hipotekinio skolininko apsaugos (CON/2013/33), Ispanija, 2013 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Nuomonė dėl direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui pasiūlymo ir dėl reglamento dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, pasiūlymo (CON/2013/32), OL C 166, 2013 6 12, p. 2.Papildoma informacija
 316. Nuomonė dėl Banca Naţională a României institucinio vaidmens ir nepriklausomumo stiprinimo (CON/2013/31), Rumunija, 2013 5 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Nuomonė dėl makroprudencinės politikos (CON/2013/30), Malta, 2013 4 30.
 318. Nuomonė dėl vartojimo kreditų registro (CON/2013/29), Prancūzija, 2013 4 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Nuomonė dėl apsaugos nuo rizikos ir bankinės veiklos atskyrimo (CON/2013/28), Vokietija, 2013 4 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Nuomonė dėl valstybės garantijų sistemos ir valstybės garantijų Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), Belgija, 2013 4 15.
 321. Nuomonė dėl krizių planavimo ir ankstyvo įsikišimo kredito įstaigoms (CON/2013/26), Austrija, 2013 4 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Nuomonė dėl Indėlių garantijų fondo (CON/2013/25), Ispanija, 2013 4 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Nuomonė dėl finansinio užtikrinimo susitarimų (CON/2013/24), Malta, 2013 4 5.
 324. Nuomonė dėl specialių įkeitimo sandorių (CON/2013/23), Slovakija, 2013 4 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Nuomonė dėl mokėjimų balanso atskaitomybės (CON/2013/22), Austrija, 2013 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo priemonių (CON/2013/21), Slovėnija, 2013 3 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Nuomonė dėl nenaudojamų indėlių sąskaitų kredito įstaigose (CON/2013/20), Graikija, 2013 3 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo (CON/2013/19), Portugalija, 2013 3 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2013/18), Belgija, 2013 3 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 330. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo (CON/2013/17), Graikija, 2013 3 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank įnašų į Tarptautinio valiutos fondo Skurdo mažinimo ir augimo fondą ir dėl Tarptautinio valiutos fondo ir Oesterreichische Nationalbank dvišalio paskolos susitarimo (CON/2013/16), Austrija, 2013 3 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Nuomonė dėl Bank of Greece pelno paskirstymo  (CON/2013/15), Graikija, 2013 2 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos (CON/2013/14), Lenkija, 2013 2 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Nuomonė dėl metinio finansinio stabilumo įnašo apskaičiavimo dalinio pakeitimo (CON/2013/13), Belgija, 2013 2 18.
 335. Nuomonė dėl galimybės iždui priimti indėlius ir administruoti vertybinių popierių sąskaitas (CON/2013/12), Vengrija, 2013 2 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo išmokant atlyginimus (CON/2013/11), Suomija, 2013 2 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Nuomonė dėl kredito ir kitų įstaigų problemų sprendimo sistemos (CON/2013/10), Kipras, 2013 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2013/9), Danija, 2013 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Nuomonė dėl valstybės garantijos, skirtos tam tikriems Dexia SA patronuojamųjų įmonių įsipareigojimams (CON/2013/8), Prancūzija, 2013 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Nuomonė dėl kredito pervedimo ir tiesioginio debeto sandorių (CON/2013/7), Italija, 2013 1 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Nuomonė dėl naujų Banca Naţională a României įgaliojimų dėl valstybės skolos ir valstybės kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (CON/2013/6), Rumunija, 2013 1 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Nuomonė dėl kredito unijų (CON/2013/5), Lenkija, 2013 1 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. 2013 m. sausio 11 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, susijusios su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis (CON/2013/4), OL C 96, 2013 4 4, p. 18.
 344. Nuomonė dėl ankstyvo įsikišimo, restruktūrizavimo ir kredito įstaigų problemų sprendimo (CON/2013/3), Ispanija, 2013 1 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma finansinės paramos teikimo valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, priemonė (CON/2013/2), OL C 96, 2013 4 4, p. 11.Papildoma informacija
 346. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos (CON/2013/1), Lenkija, 2013 1 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Nuomonė dėl naujų kreditų registro priemonių Airijoje (CON/2012/111), Airija, 2012 12 21.
 348. Nuomonė dėl kredito įstaigų privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2012/110), Lietuva, 2012 12 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 349. Nuomonė dėl Banca Monte dei Paschi di Siena kapitalo apsaugos priemonių sukūrimo  (CON/2012/109), Italija, 2012 12 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Nuomonė dėl turto valdymo bendrovių (CON/2012/108), Ispanija, 2012 12 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Nuomonė dėl dažnų trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorių (CON/2012/107), Vokietija, 2012 12 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Nuomonė dėl bankų ir finansinio stabilumo (CON/2012/106), Prancūzija, 2012 12 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų  (CON/2012/103), OL C 70, 2013 3 9, p. 2.Papildoma informacija
 354. Nuomonė dėl Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje įgyvendinimo  (CON/2012/105), Lietuva, 2012 12 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 355. Nuomonė dėl finansų srities teisės aktų (CON/2012/104), Danija, 2012 12 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Nuomonė dėl tam tikrų paskolų suteikimo sąlygų (CON/2012/102), Rumunija, 2012 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Nuomonė dėl bankų įstatymo (CON/2012/101), Slovėnija, 2012 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikriems Dexia SA dukterinių įmonių įsipareigojimams (CON/2012/100), Belgija, 2012 11 30.
 359. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema  (CON/2012/99), OL C 39, 2013 2 12, p. 1.Papildoma informacija
 360. Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tinkamiems įsipareigojimams išplėtimo (CON/2012/98), Airija, 2012 11 29.
 361. Nuomonė dėl įvairių techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektų, kuriuos Komisijai pateikė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, kad šie būtų priimti Komisijos deleguotaisiais ir įgyvendinimo reglamentais, kuriais papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų  (CON/2012/95), OL C 60, 2013 3 1, p. 1.
 362. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/2012/97), Latvija, 2012 11 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, ir pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos (CON/2012/96), OL C 30, 2013 2 1, p. 6.Papildoma informacija
 364. Nuomonė dėl Finansinių sandorių mokesčio įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2012/94), Vengrija, 2012 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Nuomonė dėl finansinių paslaugų mokesčio ir dėl banko balanso vertės mokesčio  (CON/2012/93), Slovėnija, 2012 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Nuomonė dėl padengtų obligacijų (Pfandbriefe) (CON/2012/92), Vokietija, 2012 11 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Nuomonė dėl bankams skirto stabilizavimo fondo  (CON/2012/91), Lenkija, 2012 11 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo sistemos dalinių pakeitimų  (CON/2012/90), Graikija, 2012 11 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų bei Banco de España statuto dalinių pakeitimų (CON/2012/89), Ispanija, 2012 11 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Nuomonė dėl finansų rinkos stabilizavimo (CON/2012/88), Vokietija, 2012 11 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Nuomonė dėl bendros valiutos rašybos (CON/2012/87), Latvija, 2012 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Nuomonė dėl Banco de Portugal darbuotojų atlyginimo ir biudžeto (CON/2012/86), Portugalija, 2012 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (CON/2012/84), OL C 374, 2012 12 4, p. 2.Papildoma informacija
 374. Nuomonė dėl vyriausybės garantijų kredito įstaigoms (CON/2012/85), Kipras, 2012 11 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2012/83), Slovakija, 2012 10 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Nuomonė dėl grynųjų pinigų tikrinimo (CON/2012/82), Vokietija, 2012 10 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Nuomonė dėl pelno paskirstymo tarp Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ir Belgijos valstybės (CON/2012/81), Belgija, 2012 10 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 378. Nuomonė dėl Latvijas Banka įstatymo dalinių pakeitimų  (CON/2012/80), Latvija, 2012 10 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Nuomonė dėl fiskalinių taisyklių ir dėl biudžetinių organizacijų bankų sąskaitų tvarkymo ir mokėjimų vykdymo (CON/2012/79), Bulgarija, 2012 10 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Nuomonė dėl atviros rinkos operacijų ir nuolatinių galimybių (CON/2012/78), Rumunija, 2012 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl suderintų vartotojų kainų indeksų pagal pastovius mokesčių tarifus nustatymo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2214/96 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų: SVKI subindeksų perdavimas ir platinimas, ir dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl savininkų užimtų būstų kainų indeksų nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų įgyvendinimo taisyklės, pasiūlymo (CON/2012/77), OL C 73, 2013 3 13, p. 5.
 382. Nuomonė dėl informacijos laisvės  (CON/2012/76), Airija, 2012 10 19.
 383. Nuomonė dėl Europos finansinės pagalbos (CON/2012/75), Ispanija, 2012 10 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Nuomonė dėl naujų kredito registro priemonių Airijoje (CON/2012/74), Airija, 2012 10 5.
 385. Nuomonė dėl euro įvedimui reikalingų pasirengimų ir teisės aktų pakeitimų (CON/2012/73), Latvija, 2012 10 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Nuomonė dėl mokėjimų paslaugų konsoliduotos teisinės sistemos  (CON/2012/72), Lenkija, 2012 9 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo (CON/2012/71), Slovėnija, 2012 9 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Nuomonė dėl su fizinių asmenų bankrotu susijusių priemonių (CON/2012/70), Airija, 2012 9 14.
 389. Nuomonė dėl Banque centrale du Luxembourg kapitalo padidinimo (CON/2012/69), Liuksemburgas, 2012 9 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Nuomonė dėl kredito unijų (CON/2012/68), Airija, 2012 9 4.
 391. Nuomonė dėl atskaitomybės reikalavimų tarptautiniams paslaugų sandoriams  (CON/2012/67), Austrija, 2012 8 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Nuomonė dėl užsienio prekybos atskaitomybės reikalavimų  (CON/2012/66), Vokietija, 2012 8 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Nuomonė dėl Austrijos kvotos padidinimo Tarptautiniame valiutos fonde  (CON/2012/65), Austrija, 2012 8 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Nuomonė dėl Banca Monte dei Paschi di Siena rekapitalizavimo  (CON/2012/64), Italija, 2012 8 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Nuomonė dėl stabilizuojančios biudžeto politikos ir valstybės iždo atsargų sunkmečiui sąskaitos Lietuvos banke atidarymo (CON/2012/63), Lietuva, 2012 8 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 396. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl vertybinių popierių atsiskaitymo gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CON/2012/62), OL C 310, 2012 10 13, p. 12.
 397. Nuomonė dėl draudimo ir pensijų draudimo priežiūros reformos  (CON/2012/61), Italija, 2012 7 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Nuomonė dėl valstybės garantijų (CON/2012/60), Ispanija, 2012 7 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Nuomonė dėl finansinių sandorių mokesčio (CON/2012/59), Vengrija, 2012 7 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Nuomonė dėl bankų stabilizavimo fondo (CON/2012/58), Lenkija, 2012 7 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Nuomonė dėl Slovėnijos valstybės kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės (CON/2012/57), Slovėnija, 2012 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2012/56), OL C 218, 2012 7 24, p. 3.Papildoma informacija
 403. Nuomonė dėl finansų priežiūros stiprinimo ir finansų stabilumo komiteto įsteigimo (CON/2012/55), Vokietija, 2012 7 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Nuomonė dėl tam tikrų senų banknotų, kurie nebebus teisėta mokėjimo priemonė (CON/2012/54), Švedija, 2012 7 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Nuomonė dėl naujų priemonių, stiprinančių priežiūrą ir finansinio reglamentavimo vykdymą (CON/2012/52), Airija, 2012 7 16.
 406. Nuomonė dėl bankų mokesčių ir įmokų į indėlių garantijų sistemą  (CON/2012/53), Slovakija, 2012 7 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Nuomonė dėl nuo 2002 m. iki 2007 m. Central Bank of Cyprus įstatymų  (CON/2012/51), Kipras, 2012 7 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Nuomonė dėl Cyprus Popular Bank rekapitalizavimo (CON/2012/50), Kipras, 2012 7 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Vengrija, 2012 6 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Nuomonė dėl bankų rekapitalizavimo  (CON/2012/48), Slovėnija, 2012 6 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Nuomonė dėl vėluojančių mokėjimų prevencijos  (CON/2012/47), Slovėnija, 2012 6 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Nuomonė dėl nekilnojamojo turto reorganizavimo ir pardavimo finansų sektoriuje (CON/2012/46), Ispanija, 2012 6 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Nuomonė dėl Vengrijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde padidinimo (CON/2012/45), Vengrija, 2012 6 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Nuomonė dėl Česká národní banka įstatymo (CON/2012/44), Čekija, 2012 5 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymo (CON/2012/43), Vengrija, 2012 5 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Nuomonė dėl Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros, projekto (CON/2012/42), OL C 47, 2013 2 19, p. 1.
 417. Nuomonė dėl pagrindinių sandorių šalių veiklos teisinio pagrindo nustatymo (CON/2012/41), Lenkija, 2012 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Nuomonė dėl susitarimų dėl skolos su pernelyg įsiskolinusiais fiziniais asmenimis (CON/2012/40), Graikija, 2012 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo ir problemų sprendimo priemonių Graikijoje  (CON/2012/39), Graikija, 2012 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Nuomonė dėl mažmeninių mokėjimo paslaugų ir sistemų priežiūros (CON/2012/38), Italija, 2012 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2012/37), Danija, 2012 5 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Nuomonė dėl apsaugos nuo pinigų padirbinėjimo ir apyvartoje esančių pinigų kokybės (CON/2012/34), Vokietija, 2012 5 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Nuomonė dėl su priežiūra susijusių veiklos išlaidų (CON/2012/35), Belgija, 2012 5 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 424. Nuomonė dėl atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2012/36), Lietuva, 2012 5 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 425. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2012/33), Ispanija, 2012 5 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. 2012 m. balandžio 25 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų  (CON/2012/32), OL C 175, 2012 6 19, p. 11.
 427. Nuomonė dėl indėlių garantijų fondo ir bankų problemų sprendimo tvarkos (CON/2012/30), Danija, 2012 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto (CON/2012/31), Graikija, 2012 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Nuomonė dėl valstybės fondo valstybės pensijų sistemos stabilumui užtikrinti (CON/2012/29), Bulgarija, 2012 4 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2012/26), Vengrija, 2012 4 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Nuomonė dėl hipotekos užsienio valiuta ir paskolos sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės (CON/2012/27), Vengrija, 2012 4 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Nuomonė dėl Belgijos padengtų obligacijų ir dėl priemonių, skirtų palengvinti kredito reikalavimų mobilizavimą (CON/2012/28), Belgija, 2012 4 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 433. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo ir problemų sprendimo priemonių Graikijoje  (CON/2012/25), Graikija, 2012 4 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų, ir pasiūlymo dėl direktyvos, kuria dėl per didelio kliovimosi kredito reitingais iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų  (CON/2012/24), OL C 167, 2012 6 13, p. 2.Papildoma informacija
 435. Nuomonė dėl su rekapitalizavimu susijusių įgyvendinimo priemonių (CON/2012/23), Portugalija, 2012 3 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2012/22), Slovėnija, 2012 3 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Nuomonė dėl i) pasiūlymo dėl direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB; ii) pasiūlymo dėl reglamento dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ERIR) dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų; iii) pasiūlymo dėl direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka; ir iv) pasiūlymo dėl reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka)  (CON/2012/21), OL C 161, 2012 6 7, p. 3.Papildoma informacija
 438. Nuomonė dėl Italijos dalyvavimo Tarptautinio valiutos fondo programose sprendžiant finansinę krizę (CON/2012/20), Italija, 2012 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Nuomonė dėl Latvijas Banka valdančiosios tarybos narių skyrimo (CON/2012/19), Latvija, 2012 3 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Nuomonė dėl euro zonos ekonomikos valdysenos stiprinimo (CON/2012/18), OL C 141, 2012 5 17, p. 7.Papildoma informacija
 441. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“)  (CON/2012/17), OL C 137, 2012 5 12, p. 7.Papildoma informacija
 442. Nuomonė dėl minimalių privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2012/16), Latvija, 2012 2 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Nuomonė dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl eurų monetų autentiškumo nustatymo (CON/2012/15), Graikija, 2012 2 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Dėl Graikijos kredito įstaigų rekapitalizavimo ir problemų sprendimo priemonių (CON/2012/14), Graikija, 2012 2 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Nuomonė dėl valstybės garantijų (CON/2012/13), Ispanija, 2012 2 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Nuomonė dėl Graikijos valstybės išleistiems arba garantuotiems vertybiniams popieriams taikomų taisyklių  (CON/2012/12), Graikija, 2012 2 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Nuomonė dėl Ispanijos finansų sektoriaus reorganizavimo (CON/2012/11), Ispanija, 2012 2 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Nuomonė dėl Banca d’Italia laikomose sąskaitose esančių iždo lėšų tvarkymo ir kitų sandorio šalių parinkimo atitinkamoms operacijoms (CON/2012/9), Italija, 2012 2 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyva 2007/14/EB (CON/2012/10), OL C 93, 2012 3 30, p. 2.Papildoma informacija
 450. Nuomonė dėl nematerialiųjų vertybinių popierių sandorių stebėsenos sistemos (CON/2012/8), Graikija, 2012 2 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų režimo (CON/2012/7), Rumunija, 2012 2 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Nuomonė dėl viešojo sektoriaus pensijų reformų (CON/2012/6), Airija, 2012 1 26.
 453. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros ir dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (CON/2012/5), OL C 105, 2012 4 11, p. 1.Papildoma informacija
 454. Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių  (CON/2012/3), Liuksemburgas, 2012 1 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Nuomonė dėl finansų rinkos stabilizavimo priemonių (CON/2012/2), Vokietija, 2012 1 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Nuomonė dėl Italijos bankų įsipareigojimų garantijų sistemos ir liros banknotų keitimosi (CON/2012/4), Italija, 2012 1 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Nuomonė dėl viešojo sektoriaus tarnautojų atlyginimų (CON/2012/1), Kipras, 2012 1 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų problemų sprendimo tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2011/107), Graikija, 2011 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank nepriklausomumo (CON/2011/106), Vengrija, 2011 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Vengrija, 2011 12 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Nuomonė dėl problemų sprendimo fondo įsteigimo ir finansavimo bei dėl įmokų į indėlių draudimo sistemą apskaičiavimo (CON/2011/103), Belgija, 2011 12 12.
 462. Nuomonė dėl eurų monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų eurų monetų tvarkymo bei administracinių priemonių ir baudų taikymo (CON/2011/105), Malta, 2011 12 9.
 463. Nuomonė dėl Rumunijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde padidėjimo apmokėjimo (CON/2011/102), Rumunija, 2011 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Nuomonė dėl vertybinių popierių rinkų teisės aktų (CON/2011/101), Suomija, 2011 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2011/100), OL C 364, 2011 12 14, p. 7.Papildoma informacija
 466. Nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo taisyklių pakoreguotų dalinių pakeitimų (CON/2011/99), Lietuva, 2011 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 467. Nuomonė dėl teisės aktų, reguliuojančių banko sąskaitos numerių centrinio registro finansavimą (CON/2011/98), Belgija, 2011 12 7.
 468. Nuomonė dėl fiskalinės atsakomybės (CON/2011/96), Slovakija, 2011 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Nuomonė dėl atstovavimo Tarptautiniame valiutos fonde ir kvotų apmokėjimo (CON/2011/97), Estija, 2011 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Nuomonė dėl valstybės atliekamos kredito įstaigų rekapitalizacijos (CON/2011/95), Portugalija, 2011 11 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Nuomonė dėl apsaugos nuo klastojimo ir dėl apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės palaikymo  (CON/2011/94), Italija, 2011 11 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Nuomonė dėl finansinių krizių valdymo ir nepriklausomo finansinio stabilumo fondo įsteigimo  (CON/2011/93), Kipras, 2011 11 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Nuomonė dėl apsaugos nuo klastojimo ir dėl apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės palaikymo (CON/2011/92), Vokietija, 2011 11 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2011/91), Lietuva, 2011 11 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 475. Nuomonė dėl Banco de Portugal mokėjimo dėl Tarptautiniame valiutos fonde padidėjusios Portugalijos kvotos  (CON/2011/89), Portugalija, 2011 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Dėl nuostolių garantavimo, susijusio su išplėsta kompensavimo schema (CON/2011/90), Danija, 2011 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tinkamiems įsipareigojimams pratęsimo (CON/2011/88), Airija, 2011 11 7.
 478. Nuomonė dėl hipotekos užsienio valiuta ir paskolos sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės (CON/2011/87), Vengrija, 2011 11 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Nuomonė dėl stabilizavimo priemonių ir laikinų bankų (CON/2011/86), Rumunija, 2011 10 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikroms paskoloms, suteiktoms Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Prancūzija, 2011 10 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Nuomonė dėl gaivinimo ir problemų sprendimo priemonių kredito įstaigoms  (CON/2011/84), Airija, 2011 10 21.
 482. Nuomonė dėl ankstyvo įsikišimo priemonių ir kredito bei finansinių institucijų, kurių priežiūrą vykdo Banco de Portugal, problemų sprendimo bei likvidavimo taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2011/83), Portugalija, 2011 10 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikroms paskoloms, suteiktoms Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Liuksemburgas, 2011 10 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Nuomonė dėl Slovėnijoje įkeitimui ir savivaldybių obligacijoms taikomų taisyklių pakeitimų (CON/2011/81), Slovėnija, 2011 10 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Nuomonė dėl finansinių ataskaitų registro (CON/2011/80), Slovakija, 2011 10 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikroms paskoloms, suteiktoms Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Belgija, 2011 10 13.
 487. Nuomonė dėl sankcijų, susijusių su euro apsauga nuo padirbinėjimo (CON/2011/78), Slovėnija, 2011 10 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB Vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2011/77), OL C 301, 2011 10 12, p. 2.Papildoma informacija
 489. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos reformos (CON/2011/76), Nyderlandai, 2011 10 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų (CON/2011/75), Čekija, 2011 9 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Nuomonė dėl statistikos ir Banca Naţională a României valdomų tarpbankinių pinigų ir vyriausybės vertybinių popierių rinkų bei užsienio valiutos kurso ir privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2011/73), Rumunija, 2011 9 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Nuomonė dėl skolinimo fiziniams asmenims (CON/2011/74), Rumunija, 2011 9 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų problemų sprendimo tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2011/72), Graikija, 2011 9 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Nuomonė dėl tarpininkų, kuriems leidžiama valdyti užsienio valiuta arba apskaitos vienetais denominuotų nematerialių vertybinių popierių sąskaitas, kategorijų (CON/2011/71), Belgija, 2011 9 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 495. Nuomonė dėl įgaliojimų dirbti bankų priežiūros valdybose  (CON/2011/70), Slovėnija, 2011 9 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Nuomonė dėl naujų finansų reglamentavimo priemonių, stiprinančių priežiūrą ir vykdymą  (CON/2011/69), Airija, 2011 9 9.
 497. Nuomonė dėl Italijos atlikto Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutarties dalinio pakeitimo ratifikavimo ir kvotos padidinimo (CON/2011/68), Italija, 2011 9 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Nuomonė dėl kredito įstaigų atsakingo skolinimo nuostatų  (CON/2011/67), Lietuva, 2011 8 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 499. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl eurų monetų leidimo ir dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų  (CON/2011/65), OL C 273, 2011 9 16, p. 2.
 500. Nuomonė dėl Slovakijoje veiklą vykdančioms finansinėms institucijoms taikomo specialaus mokesčio  (CON/2011/66), Slovakija, 2011 8 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Nuomonė dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl grynųjų pinigų apyvartos kokybės išlaikymo (CON/2011/64), Belgija, 2011 8 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 502. Nuomonė dėl bendrųjų sąskaitų įtvirtinimo kliringo ir atsiskaitymo sistemų teisės nuostatose  (CON/2011/63), Lenkija, 2011 8 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų bei kliringo ir atsiskaitymo sistemų teisinio pagrindo dalinių pakeitimų  (CON/2011/62), Lenkija, 2011 8 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Nuomonė dėl Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2011/61), Slovėnija, 2011 8 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Nuomonė dėl krizės valdymo priemonių sunkumų patiriančioms finansinėms institucijoms (CON/2011/60), Nyderlandai, 2011 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Nuomonė dėl pakartotinio pinigų išleidimo į apyvartą ir nacionalinės bei užsienio teisėtų atsiskaitymo priemonių apsaugos nuo padirbinėjimo  (CON/2011/59), Vengrija, 2011 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės  (CON/2011/58), OL C 240, 2011 8 18, p. 3.
 508. Nuomonė dėl užsienio kredito įstaigų filialų transformavimo į patronuojamąsias įmones (CON/2011/57), Lenkija, 2011 7 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų tarp Europos Sąjungos ir Prancūzijos Respublikos, susijusio su tolesniu euro naudojimu Sen Bartelemi, pastarojo statusui pasikeitus Europos Sąjungos atžvilgiu  (CON/2011/56), OL C 213, 2011 7 20, p. 21.Papildoma informacija
 510. Nuomonė dėl su TARGET2-Securities susijusių teisės aktų derinimo ir Banka Slovenije įgaliojimų skirti sankcijas investicinių paslaugų srityje (CON/2011/55), Slovėnija, 2011 6 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Nuomonė dėl tarptautinių sandorių (CON/2011/54), Ispanija, 2011 6 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Nuomonė dėl Vengrijos valstybės kontrolės, kiek tai susiję su jos atliekamu Magyar Nemzeti Bank auditu  (CON/2011/53), Vengrija, 2011 6 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Nuomonė dėl nacionalinių priežiūros institucijų keitimosi informacija ir bendradarbiavimo įsipareigojimų (CON/2011/52), Bulgarija, 2011 6 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Nuomonė dėl banknotų ir monetų apyvartos  (CON/2011/51), Čekija, 2011 6 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Nuomonė dėl Centrinio depozitoriumo kapitalo ir valdymo struktūros (CON/2011/50), Bulgarija, 2011 6 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens atliekant finansų sistemos priežiūrą ir dėl vartojimo kredito  (CON/2011/49), Slovakija, 2011 6 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko skyrimo (CON/2011/48), OL C 182, 2011 6 23, p. 6.
 518. Nuomonė dėl naujo teisės akto dėl kreditų registro (CON/2011/47), Latvija, 2011 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos Lietuvoje (CON/2011/46), Lietuva, 2011 5 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 520. Nuomonė dėl kompensavimo schemos nustatymo krizę patiriančioms bankininkystės sektoriaus institucijoms (CON/2011/45), Danija, 2011 5 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje  (CON/2011/44), OL C 203, 2011 7 9, p. 3.Papildoma informacija
 522. Nuomonė dėl įvairių Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta įstatymo dalinių pakeitimų  (CON/2011/43), Malta, 2011 5 18.
 523. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų (CON/2011/42), OL C 159, 2011 5 28, p. 10.Papildoma informacija
 524. Nuomonė dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo susitarimų teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/2011/41), Belgija, 2011 4 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 525. Nuomonė dėl finansinio turto registro taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2011/40), Slovėnija, 2011 4 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Nuomonė dėl gaivinimo ir problemų sprendimo priemonių kredito įstaigoms (CON/2011/39), Airija, 2011 4 26.
 527. Nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank valdymo struktūros dalinių pakeitimų  (CON/2011/38), Austrija, 2011 4 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank ir Finansų rinkų valdžios institucijos valdymo stiprinimo (CON/2011/37), Nyderlandai, 2011 4 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų (CON/2011/36), Graikija, 2011 4 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Nuomonė dėl atsiskaitymų grynaisiais sistemų atsiskaitymų rizikos valdymo tvarkos  (CON/2011/35), Rumunija, 2011 4 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Nuomonė dėl paskolos ir konsignacijos fondo teisinės sistemos ir Graikijos ekonomikos likvidumo didinimo schemos dalinių pakeitimų susiklosčius tarptautinei finansų krizei (CON/2011/34), Graikija, 2011 4 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Nuomonė dėl Konstitucijos projekto nuostatų, susijusių su Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Vengrija, 2011 4 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai  (CON/2011/32), OL C 155, 2011 5 25, p. 1.Papildoma informacija
 534. Nuomonė dėl visai banko balanso vertei taikytino mokesčio  (CON/2011/31), Slovėnija, 2011 4 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Nuomonė dėl banko sąskaitų numerių centrinio registro finansavimo (CON/2011/30), Belgija, 2011 4 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 536. Nuomonė dėl specialaus bankų mokesčio ir dėl savarankiško finansinio stabilumo fondo įsteigimo (CON/2011/29), Kipras, 2011 4 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique kaip protestų dėl atsisakymo akceptuoti (apmokėti) centrinio depozitoriumo funkcijos panaikinimo (CON/2011/28), Belgija, 2011 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 538. Nuomonė dėl teisės aktų dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo susitarimų pakeitimų (CON/2011/26), Rumunija, 2011 3 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Nuomonė dėl teisės aktų, susijusių su padengtomis obligacijomis (CON/2011/27), Kipras, 2011 3 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Nuomonė dėl mokėjimų vėlavimo prevencijos  (CON/2011/25), Slovėnija, 2011 3 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Nuomonė dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, projekto  (CON/2011/24), OL C 140, 2011 5 11, p. 8.Papildoma informacija
 542. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų  (CON/2011/23), Lenkija, 2011 3 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Nuomonė dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų su Prancūzijos Respublika, veikiančia Prancūzijos Sen Bartelemi užjūrio bendrijos naudai, derybų tvarkos (CON/2011/22), OL C 213, 2011 7 20, p. 16.
 544. Nuomonė dėl Centrinio įstaigų kreditų registro (CON/2011/20), Belgija, 2011 3 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 545. Nuomonė dėl eurų banknotų pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2011/19), Prancūzija, 2011 3 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (kodifikuota redakcija)  (CON/2011/18), OL C 114, 2011 4 12, p. 1.Papildoma informacija
 547. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų  (CON/2011/17), OL C 91, 2011 3 23, p. 1.
 548. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB Vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2011/16), OL C 74, 2011 3 8, p. 1.Papildoma informacija
 549. Nuomonė dėl indėlių garantijų fondo teisinio pagrindo dalinių pakeitimų (CON/2011/15), Rumunija, 2011 2 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Nuomonė dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo įstatymų dalinių pakeitimų  (CON/2011/14), Lietuva, 2011 2 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 551. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų (CON/2011/12), OL C 99, 2011 3 31, p. 1.Papildoma informacija
 552. Nuomonė dėl ekonomikos valdysenos reformos Europos Sąjungoje (CON/2011/13), OL C 150, 2011 5 20, p. 1.
 553. Nuomonė dėl kredito unijų įtraukimo į valstybės iždo paramą finansinėms institucijoms (CON/2011/11), Lenkija, 2011 2 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Nuomonė dėl Lenkijos Konstitucijos pakeitimų dėl euro įvedimo (CON/2011/9), Lenkija, 2011 2 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Nuomonė dėl Italijos dalyvavimo Tarptautinio valiutos fondo programose sprendžiant finansinę krizę (CON/2011/10), Italija, 2011 2 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Nuomonė dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų su Monako Kunigaikštyste persvarstymo tvarkos  (CON/2011/8), OL C 60, 2011 2 25, p. 1.
 557. Nuomonė dėl nacionalinių pinigų politikos operacijų taisyklių dalinių pakeitimų, siekiant jas labiau suderinti su Eurosistemos taisyklėmis (CON/2011/7), Lietuva, 2011 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 558. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 98/78/EB, 2002/87/EB ir 2006/48/EB nuostatos dėl finansiniam konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomos priežiūros  (CON/2011/6), OL C 62, 2011 2 26, p. 1.Papildoma informacija
 559. Nuomonė dėl finansinių priežiūros struktūrų plėtros principų įgyvendinimo Belgijoje  (CON/2011/5), Belgija, 2011 1 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 560. Nuomonė dėl uždarųjų investicinių fondų, kurie leidžia viešai neplatinamus investavimo sertifikatus  (CON/2011/4), Lenkija, 2011 1 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Nuomonė dėl Bankų įstatymo pakeitimų (CON/2011/3), Slovėnija, 2011 1 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Nuomonė dėl Kipro vertybinių popierių biržos įgaliojimų skirti sankcijas (CON/2011/2), Kipras, 2011 1 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (CON/2011/1), OL C 57, 2011 2 23, p. 1.Papildoma informacija
 564. Nuomonė dėl valstybės biudžeto paramos ir rekapitalizavimo priemonių išplėtimo finansinėms institucijoms atsižvelgiant į Europos Komisijos sprendimą (CON/2010/95), Lenkija, 2010 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Nuomonė dėl Vengrijos finansinės priežiūros institucijos ir jos pirmininko teisėkūros įgaliojimų (CON/2010/94), Vengrija, 2010 12 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Nuomonė dėl vyriausybės garantijų išplėtimo bankams ir kitoms įstaigoms ir valstybės kapitalo restruktūrizavimo schemos pratęsimo  (CON/2010/93), Švedija, 2010 12 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Nuomonė dėl kredito įstaigų kritinės padėties stabilizavimo (CON/2010/92), Airija, 2010 12 17.
 568. Nuomonė dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2010/90), Malta, 2010 12 13.
 569. Nuomonė dėl Pinigų politikos tarybos narių paskyrimo ir atleidimo bei Magyar Nemzeti Bank priežiūros valdybos narių atlyginimo (CON/2010/91), Vengrija, 2010 12 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Nuomonė dėl kai kurių naujų nuostatų dėl grynųjų pinigų apyvartos (CON/2010/89), Slovakija, 2010 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Nuomonė dėl Banque de France kapitalo ir statute numatytų atsargų padidinimo  (CON/2010/88), Prancūzija, 2010 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Nuomonė dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio jų išleidimo į apyvartą ir dėl sankcijų už eurų banknotų ir monetų neapsaugojimą nuo padirbinėjimo (CON/2010/87), Graikija, 2010 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Nuomonė dėl kredito įstaigų laikinai turimų akcijų vykdant finansinę įmonių restruktūrizaciją arba įmonių gelbėjimo operacijas (CON/2010/86), Rumunija, 2010 12 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Nuomonė dėl Susitarimo dėl finansinių pašto paslaugų ratifikavimo arba įgyvendinimo (CON/2010/85), 2010 12 1.
 575. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų sistemos (CON/2010/84), Estija, 2010 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (CON/2010/82), OL C 337, 2010 12 14, p. 1.
 577. Nuomonė dėl bankų restruktūrizavimo (CON/2010/83), Vokietija, 2010 11 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Nuomonė dėl namų statybos kredito bendrovių (CON/2010/81), Lenkija, 2010 11 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Nuomonė dėl Banco de Portugal darbuotojų darbo užmokesčio ir biudžeto (CON/2010/80), Portugalija, 2010 11 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2010/79), Bulgarija, 2010 11 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Nuomonė dėl teisės aktų dėl susitarimų dėl finansinio įkaito dalinių pakeitimų, susijusių su kredito reikalavimais (CON/2010/78), Liuksemburgas, 2010 11 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Nuomonė dėl pinigų politikos operacijų taisyklių dalinių pakeitimų, siekiant jas labiau suderinti su Eurosistemos taisyklėmis (CON/2010/77), Latvija, 2010 11 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Nuomonė dėl Konstitucijos pataisų ir dėl Teisėkūros įstatymo, kiek tai susiję su Magyar Nemzeti Bank įgaliojimais teisės aktų leidybos srityje (CON/2010/76), Vengrija, 2010 11 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tam tikriems įsipareigojimams pratęsimo (CON/2010/75), Airija, 2010 11 2.
 585. Nuomonė dėl naujų skolinimosi susitarimų su Tarptautiniu valiutos fondu padidinimo (CON/2010/74), Austrija, 2010 10 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Nuomonė dėl teisės aktų, sudarančių galimybę kredito įstaigoms išleisti padengtas obligacijas (CON/2010/73), Kipras, 2010 10 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Nuomonė dėl dviejų pasiūlymų dėl reglamentų dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (CON/2010/72), OL C 278, 2010 10 15, p. 1.
 588. Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kai kuriems kredito įstaigų įsipareigojimams išplėtimo (CON/2010/71), Airija, 2010 9 16.
 589. Nuomonė dėl Bank Gospodarstwa Krajowego veiklos teisinio pagrindo dalinių pakeitimų (CON/2010/70), Lenkija, 2010 9 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Nuomonė dėl papildomų priemonių biudžeto balansui atstatyti (CON/2010/69), Rumunija, 2010 8 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Nuomonė dėl atsargų reikalavimų kredito įstaigoms (CON/2010/68), Vengrija, 2010 8 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 nuostatų dėl SVKI svorių kokybei taikomų būtinųjų reikalavimų įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2454/97 (CON/2010/67), OL C 252, 2010 9 18, p. 1.
 593. Nuomonė dėl oficialios statistikos teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/2010/66), Rumunija, 2010 8 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Nuomonė dėl indėlių garantijų schemos teisinės sistemos dalinių pakeitimų  (CON/2010/64), Lenkija, 2010 8 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (CON/2010/65), OL C 223, 2010 8 18, p. 1.
 596. Nuomonė dėl įgyvendinimo taisyklių dėl kompensacinių schemų institucijose ir draudimo bendrovėse (CON/2010/63), Vokietija, 2010 8 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Nuomonė dėl įvairių teisės aktų dėl finansinių netolygumų sumažinimo dalinių pakeitimų (CON/2010/62), Vengrija, 2010 8 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Nuomonė dėl tam tikrų Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) valdančiosiso tarybos įgaliojimų  (CON/2010/61), Bulgarija, 2010 8 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų sistemos (CON/2010/60), Estija, 2010 8 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Nuomonė dėl Deutsche Bundesbank valstybės tarnautojų karjeros (CON/2010/59), Vokietija, 2010 7 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Nuomonė dėl viešųjų išlaidų ribojimo, kiek tai susiję su Banca d’Italia (CON/2010/58), Italija, 2010 7 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Nuomonė dėl rizikos ribojimo priežiūros uždavinių perdavimo Austrijos finansų rinkos priežiūros institucijai (CON/2010/57), Austrija, 2010 7 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymo pakeitimų, kuriais sumažinami atlyginimai (CON/2010/56), Vengrija, 2010 7 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Nuomonė dėl Banka Slovenije, kaip mokėjimų paslaugos teikėjo biudžeto asignavimų gavėjams, teikiamos informacijos ir kitų pareigų (CON/2010/55), Slovėnija, 2010 7 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Nuomonė dėl Finansinio stabilumo fondo įsteigimo (CON/2010/54), Graikija, 2010 7 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Nuomonė dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo apribojimų (CON/2010/53), Vokietija, 2010 7 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo Estijoje ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 dėl Estijai taikytino euro perskaičiavimo kurso (CON/2010/52), OL C 190, 2010 7 14, p. 1.
 608. Nuomonė dėl Banca Naţională a României darbuotojų atlyginimų (CON/2010/51), Rumunija, 2010 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Nuomonė dėl valstybės garantijų bankams ir kitoms įstaigoms bei valstybės rekapitalizavimo schemos pratęsimo (CON/2010/50), Švedija, 2010 6 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Nuomonė dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland restruktūrizavimo (CON/2010/48), Airija, 2010 6 17.
 611. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank teisės rinkti informaciją iš Švedijos vertybinių popierių emitentų (CON/2010/49), Švedija, 2010 6 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Nuomonė dėl Padengtų obligacijų (Pfandbriefe) įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2010/47), Vokietija, 2010 6 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Nuomonė dėl kai kurių bankų įstatymo nuostatų dalinių pakeitimų (CON/2010/46), Slovėnija, 2010 6 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Nuomonė dėl finansinio stabilumo režimo dalinių pakeitimų (CON/2010/45), Danija, 2010 5 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Dėl statistikos, tarptautinių grynųjų pinigų judėjimų ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įgaliojimų (CON/2010/43), Bulgarija, 2010 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 616. Nuomonė dėl kai kurių su Banque de France susijusių nuostatų (CON/2010/44), Prancūzija, 2010 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Nuomonė dėl Lietuvos banko turto teisinio statuso, valdybos narių kadencijos ir atlyginimų, užsienio valstybių centrinių bankų užsienio atsargų apsaugos ir Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų (CON/2010/42), Lietuva, 2010 5 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 618. Nuomonė dėl įstaigų ir draudimo bendrovių kompensacijų sistemų (CON/2010/41), Vokietija, 2010 5 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Nuomonė dėl Tarptautinio valiutos fondo ir Oesterreichische Nationalbank dvišalės paskolos (CON/2010/40), Austrija, 2010 5 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 620. Nuomonė dėl teisių ir pareigų, susijusių su viešosios skolos išleidimu, paskirstymu ir grąžinimu, perdavimo (CON/2010/39), Kipras, 2010 5 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 621. Nuomonė dėl naujų monetų ir banknotų nominalų (CON/2010/38), Švedija, 2010 5 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Nuomonė dėl taisyklių, apsaugančių Narodowy Bank Polski pirmininko instituto nepertraukiamumą, dalinio pakeitimo  (CON/2010/37), Lenkija, 2010 5 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Nuomonė dėl įstatymo apmokestinimo teisingumui atkurti ir mokesčių vengimo problemai spręsti projekto (CON/2010/36), Graikija, 2010 4 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Nuomonė dėl papildomų finansinio stabilumo priemonių Estijoje (CON/2010/35), Estija, 2010 4 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Dėl susitarimų dėl skolos su pernelyg įsiskolinusiais fiziniais asmenimis (CON/2010/34), Graikija, 2010 4 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Nuomonė dėl privataus draudimo priežiūros, privataus gyvybės draudimo garantijų fondo įsteigimo ir kitų nuostatų (CON/2010/33), Graikija, 2010 4 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Nuomonė dėl taisyklių, reglamentuojančių Narodowy Bank Polski užsienio valiutos kurso rizikos atidėjinius, dalinio pakeitimo (CON/2010/32), Lenkija, 2010 4 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Nuomonė dėl Kredito įstaigų ir finansų įmonių įstatymo dalinių pakeitimų, kuriais nustatomos papildomos finansų rinkos stabilizavimo priemonės (CON/2010/31), Vengrija, 2010 4 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 629. Nuomonė dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland restruktūrizavimo (CON/2010/30), Airija, 2010 4 7.
 630. Nuomonė dėl valstybės garantijų bankams ir kitoms įstaigoms pratęsimo (CON/2010/29), Švedija, 2010 4 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 479/2009 nuostatos dėl statistinių duomenų kokybės atsižvelgiant į perviršinio deficito procedūrą  (CON/2010/28), OL C 103, 2010 4 22, p. 1.Papildoma informacija
 632. Nuomonė dėl naujo teisinio pagrindo, reglamentuojančio vientisumą ir korupcijos prevenciją, kiek jis taikomas Banka Slovenije ir jo sprendimų priėmimo organams (CON/2010/27), Slovėnija, 2010 3 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Nuomonė dėl Valstybės kapitalo investicijų į indėlių bankus įstatymo projekto (CON/2010/26), Suomija, 2010 3 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Nuomonė dėl nepriklausomumo, konfidencialumo ir piniginio finansavimo draudimo (CON/2010/25), Bulgarija, 2010 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Nuomonė dėl Danmarks Nationalbank įstatymo dalinio pakeitimo, susijusio su įgaliojimu rinkti informaciją statistikai rengti (CON/2010/24), Danija, 2010 3 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 636. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvas 1998/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų, pasiūlymo (CON/2010/23), OL C 87, 2010 4 1, p. 1.
 637. Nuomonė dėl Austrijos įnašo į TVF Skurdo mažinimo ir augimo fondą (CON/2010/22), Austrija, 2010 3 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Nuomonė dėl ekonomikos likvidumo didinimo teisinio pagrindo dalinių pakeitimų reaguojant į tarptautinės finansų krizės poveikį (CON/2010/21), Graikija, 2010 3 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 639. Nuomonė dėl Eesti Pank įstatymo ir statuto dalinių pakeitimų (CON/2010/20), Estija, 2010 3 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko pavaduotojo skyrimo (CON/2010/19), OL C 58, 2010 3 10, p. 3.Papildoma informacija
 641. Nuomonė dėl septynių dienų indėlio galimybės įvedimo (CON/2010/18), Latvija, 2010 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Nuomonė dėl pasirengimo euro įvedimui (CON/2010/16), Estija, 2010 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Nuomonė dėl Graikijos statistikos sistemos ir nepriklausomos statistikos institucijos įsteigimo (CON/2010/17), Graikija, 2010 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Nuomonė dėl Airijos ir Tarptautinio valiutos fondo dvišalio skolinimosi susitarimo (CON/2010/15), Airija, 2010 2 9.
 645. Nuomonė dėl bankų skolinimo verslui paramos priemonių (CON/2010/14), Lenkija, 2010 1 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 646. Nuomonė dėl specialios administravimo procedūros, kurią įtampą patiriančioms kredito įstaigoms inicijavo Banca Naţională a României (CON/2010/12), Rumunija, 2010 1 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank uždavinių, susijusių su Vengrijos naryste Tarptautiniame valiutos fonde (CON/2010/13), Vengrija, 2010 1 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 648. Nuomonė dėl valstybės kapitalo restruktūrizavimo schemos antrojo pratęsimo (CON/2010/11), Švedija, 2010 1 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank uždavinių, Vengrijos finansų priežiūros institucijos struktūros ir teisinio statuso bei Finansų stabilumo tarybos įsteigimo (CON/2010/10), Vengrija, 2010 1 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 650. Nuomonė dėl indėlių bankų konsolidavimo (CON/2010/9), Suomija, 2010 1 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 651. Nuomonė dėl verslo ir profesionalių skolų kredito įstaigoms restruktūrizavimo ir dėl kredito biurų duomenų apdorojimo (CON/2010/8), Graikija, 2010 1 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 652. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB, pasiūlymo (CON/2010/6), OL C 19, 2010 1 26, p. 1.Papildoma informacija
 653. Nuomonė dėl bankų ir finansų sektoriaus įmonėms taikomų atsigavimo priemonių, dėl finansų sektoriaus ir finansų paslaugų priežiūros ir dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statuto (CON/2010/7), Belgija, 2010 1 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 654. Nuomonė dėl trijų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų, kuriais įsteigiamos Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, pasiūlymų  (CON/2010/5), OL C 13, 2010 1 20, p. 1.Papildoma informacija
 655. Nuomonė dėl bankų ir draudimo licencijavimo ir priežiūros institucijų sujungimo (CON/2010/4), Prancūzija, 2010 1 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 656. Nuomonė dėl tam tikrų bankininkystės ir finansų reguliavimo priemonių  (CON/2010/3), Prancūzija, 2010 1 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 657. Nuomonė dėl nacionalinės statistikos rengimo naujojo teisinio reglamentavimo (CON/2010/2), Estija, 2010 1 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 658. Nuomonė dėl forinto ir euro banknotų ir forinto ir euro monetų atkūrimo Vengrijoje (CON/2010/1), Vengrija, 2010 1 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 659. Nuomonė dėl Banka Slovenije įgaliojimų, susijusių su Slovėnijos naryste Tarptautiniame valiutos fonde (CON/2009/100), Slovėnija, 2009 12 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 660. Nuomonė dėl Austrijos valstybės garantijų tarpbankinei rinkai išplėtimo (CON/2009/99), Austrija, 2009 12 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 661. Nuomonė dėl bendrųjų sąlygų ir veiklos bei techninių reikalavimų, taikomų Vengrijos mokėjimų sistemos kliringo paslaugos teikėjams (CON/2009/98), Vengrija, 2009 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 662. Nuomonė dėl pranešimo apie užsienio prekybą reikalavimų  (CON/2009/97), Vokietija, 2009 11 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 663. Nuomonė dėl Tarybos reglamento dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo pasiūlymo (CON/2009/95), OL C 284, 2009 11 25, p. 6.Papildoma informacija
 664. Nuomonė dėl Banco de España, kitų valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams arba Europos centriniam bankui suteikto įkaito realizavimo šiems bankams vykdant savo uždavinius (CON/2009/96), Ispanija, 2009 11 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 665. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotinam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (CON/2009/94), OL C 291, 2009 11 12, p. 1.Papildoma informacija
 666. Nuomonė dėl finansinio stabilumo stiprinimo priemonių taikymo sąlygų ir procedūrų (CON/2009/93), Lietuva, 2009 11 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 667. Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tam tikriems įsipareigojimams pratęsimo (CON/2009/92), Airija, 2009 11 9.
 668. Nuomonė dėl rekomendacijų dėl Tarybos sprendimų dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su Vatikano Miesto Valstybe ir dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su San Marino Respublika  (CON/2009/91), OL C 284, 2009 11 25, p. 1.Papildoma informacija
 669. Dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique turto sulaikymo teisės reitingo (CON/2009/90), Belgija, 2009 11 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 670. Nuomonė dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland valdybos sudėties ir narystės Irish Financial Services Regulatory Authority  (CON/2009/89), Airija, 2009 11 4.
 671. Nuomonė dėl tam tikrų keistinų banknotų pateikimo termino pratęsimo (CON/2009/87), Vengrija, 2009 10 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 672. Nuomonė dėl priemonių, pagerinančių likvidumą ir padidinačių kredito įstaigų konkurencingumą (CON/2009/86), Austrija, 2009 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 673. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska nepriklausomumo (CON/2009/85), Slovakija, 2009 10 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 674. 2009 m. spalio 26 d. ECB nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimo pasiūlymo ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos centriniam bankui pavedamos konkrečios užduotys, susijusios Europos sisteminės rizikos valdybos veikla, pasiūlymo (CON/2009/88), OL C 270, 2009 11 11, p. 1.
 675. Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank atliekamos kliringo ir atsiskaitymo paslaugų priežiūros (CON/2009/84), Nyderlandai, 2009 10 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 676. Nuomonė dėl valstybės iždo paramos finansų įstaigoms pratęsimo  (CON/2009/82), Lenkija, 2009 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 677. Nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo (CON/2009/83), Lietuva, 2009 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 678. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/…/EB dalinio keitimo  (CON/2009/81), OL C 272, 2009 11 13, p. 1.Papildoma informacija
 679. Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank dalyvavimo Bonaire, Sint Eustatius ir Saba pinigų sistemoje (CON/2009/80), Nyderlandai, 2009 10 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 680. Nuomonė dėl vyriausybės garantijų išplėtimo bankams ir kitoms įstaigoms (CON/2009/79), Švedija, 2009 10 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 681. Nuomonė dėl specialių vyriausybės obligacijų kredito įstaigoms emisijos (CON/2009/78), Kipras, 2009 10 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 682. Nuomonė dėl Tarybos reglamento dėl euro įvedimo (Kodifikuota redakcija) pasiūlymo (CON/2009/76), OL C 246, 2009 10 14, p. 1.
 683. Nuomonė dėl valstybinio audito Lietuvos banke (CON/2009/77), Lietuva, 2009 9 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 684. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų (CON/2009/75), Slovakija, 2009 9 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 685. Noumonė dėl Banque de France valdytojo skyrimo procedūros (CON/2009/74), Prancūzija, 2009 9 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 686. Nuomonė dėl kredito įstaigų įsipareigojimams taikomos valstybės garantijos pratęsimo (CON/2009/73), Belgija, 2009 9 23.
 687. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų (CON/2009/72), Rumunija, 2009 9 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 688. Nuomonė dėl su vartojimo kreditu susijusių Česká národní banka priežiūros uždavinių (CON/2009/71), Čekija, 2009 9 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 689. Nuomonė dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos nuostatų, susijusių su Banco de España (CON/2009/70), Ispanija, 2009 9 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 690. Nuomonė dėl atlyginimo už Banca d'Italia laikomą iždo prieinamumo sąskaitą (CON/2009/69), Italija, 2009 9 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 691. Nuomonė dėl Nacionalinės turto valdymo agentūros įsteigimo (CON/2009/68), Airija, 2009 8 31.
 692. Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski teisės prekiauti vertybiniais popieriais išplėtimo (CON/2009/67), Lenkija, 2009 8 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 693. Nuomonė dėl banko problemų sprendimo priemonių stiprinimo (CON/2009/65), Latvija, 2009 8 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 694. Nuomonė dėl kliringo operacijų teisinio pagrindo dalinio pakeitimo (CON/2009/66), Suomija, 2009 8 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 695. Nuomonė dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie pareigūnų turtą (CON/2009/64), Slovėnija, 2009 7 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 696. Nuomonė dėl įstatymo nuostatos dėl Banca d'Italia aukso atsargų apmokestinimo pakeitimo projekto (CON/2009/63), Italija, 2009 7 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 697. Nuomonė dėl banko restruktūrizavimo ir kredito įstaigų nuosavų lėšų sustiprinimo (CON/2009/62), Ispanija, 2009 7 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 698. Nuomonė dėl oficialaus lito kurso keitimo tvarkos (CON/2009/61), Lietuva, 2009 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 699. Nuomonė dėl kolektyvinių taupymo ir kredito unijų teisinio pagrindo (CON/2009/60), Lenkija, 2009 7 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 700. Nuomonė dėl valstybės rekapitalizavimo sistemos (CON/2009/58), Švedija, 2009 7 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 701. Nuomonė dėl Banca d'Italia aukso atsargų apmokestinimo (CON/2009/59), Italija, 2009 7 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 702. Nuomonė dėl finansinės nuomos ir lizingo bendrovių veiklos reguliavimo (CON/2009/57), Kipras, 2009 6 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 703. Nuomonė dėl finansinės paramos priemonių kredito įstaigoms pakeitimų  (CON/2009/56), Airija, 2009 6 25.
 704. Nuomonė dėl taisyklių, reglamentuojančių centrinį vertybinių popierių depozitoriumą, pakeitimų (CON/2009/55), Lenkija, 2009 6 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 705. Nuomonė dėl tolesnių finansų rinkos stabilizavimo priemonių (CON/2009/54), Vokietija, 2009 6 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 706. Dėl Latvijas Banka pelno paskirstymo (CON/2009/53), Latvija, 2009 6 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 707. Nuomonė dėl banknotų ir monetų apyvartos (CON/2009/52), Čekija, 2009 6 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 708. Nuomonė dėl priemonių indėlių garantijų sistemos veiksmingumui padidinti (CON/2009/51), Rumunija, 2009 6 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 709. Nuomonė dėl naujų priemonių, stiprinančių finansinę priežiūrą (CON/2009/50), Vokietija, 2009 6 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 710. Nuomonė dėl neramumų finansų rinkose mažinimo priemonių (CON/2009/49), Slovakija, 2009 5 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 711. Nuomonė dėl Banca Naţională a României korekcinių įgaliojimų sunkioje padėtyje esančių kredito įstaigų atžvilgiu stiprinimo (CON/2009/48), Rumunija, 2009 5 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 712. Nuomonė dėl priemonių dėl viešojo sektoriaus atlyginimų centrinio banko nepriklausomumo požiūriu (CON/2009/47), Latvija, 2009 5 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 713. Nuomonė dėl Banque Centrale du Luxembourg priežiūros funkcijos išplėtimo Mokėjimo paslaugų, elektroninių pinigų įstaigų ir atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose įstatymo projektu (CON/2009/46), Liuksemburgas, 2009 5 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 714. Nuomonė dėl teisinių santykių, taikomų Deutsche Bundesbank darbuotojams (CON/2009/45), Vokietija, 2009 5 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 715. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank teisinio pagrindo suderinimo su naujomis administracinėmis taisyklėmis (CON/2009/44), Vengrija, 2009 5 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 716. Nuomonė dėl korespondentinės bankininkystės paslaugų liberalizavimo mokėjimams nacionaline valiuta ir dėl susijusių statistinės atskaitomybės reikalavimų (CON/2009/43), Rumunija, 2009 5 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 717. Nuomonė dėl oficialiosios statistikos organizavimo ir veikimo Rumunijoje (CON/2009/42), Rumunija, 2009 5 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 718. Nuomonė dėl Banco de Portugal apmokamos padidintos Portugalijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde (CON/2009/41), Portugalija, 2009 4 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 719. Nuomonė dėl mokėjimo įstaigų priežiūros, kurią atliks Lietuvos bankas (CON/2009/40), Lietuva, 2009 4 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 720. Nuomonė dėl priemonių ekonomikos likvidumui padidinti (CON/2009/39), Graikija, 2009 4 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 721. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų (CON/2009/38), OL C 93, 2009 4 22, p. 3.Papildoma informacija
 722. Nuomonė dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, dalinių pakeitimų (CON/2009/37), OL C 106, 2009 5 8, p. 1.Papildoma informacija
 723. Nuomonė dėl siūlomo Ispanijos kvotos TVF padidinimo, kurį turėtų apmokėti Banco de España (CON/2009/35), Ispanija, 2009 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 724. Nuomonė dėl mokėjimų paslaugų ir sistemų (CON/2009/36), Kipras, 2009 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 725. Nuomonė dėl kai kurių Bankų įstatymo pakeitimų, susijusių su finansinių rinkų krize (CON/2009/34), Čekija, 2009 4 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 726. Nuomonė dėl Italijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde padidinimo (CON/2009/33), Italija, 2009 4 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 727. Nuomonė dėl naujų finansinio stabilumo stiprinimo priemonių (CON/2009/32), Lietuva, 2009 4 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 728. Nuomonė dėl valstybės garantijų teikimo bankams ir kitoms įstaigoms (CON/2009/30), Švedija, 2009 3 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 729. Nuomonė dėl Indėlių garantijų sistemos įstatymo dalinių pakeitimų, susijusių su įstatymo taikymo apimtimi ir mokėjimais (CON/2009/31), Latvija, 2009 3 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 730. Nuomonė dėl valstybės garantijų finansiniam stabilumui palaikyti procedūrinių taisyklių (CON/2009/28), Vengrija, 2009 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 731. Nuomonė dėl priemonių, kurių galima imtis finansų krizės metu, apimties išplėtimo (CON/2009/29), Belgija, 2009 3 25.
 732. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų ir sistemų (CON/2009/27), Slovėnija, 2009 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 733. Nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo taisyklių pakeitimo neramumų finansų srityje kontekste (CON/2009/26), Lietuva, 2009 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 734. Nuomonė dėl valstybės garantijos, kuria siekiama išvengti likvidumo nutekėjimo, dalinio pakeitimo (CON/2009/25), Belgija, 2009 3 19.
 735. Nuomonė dėl tolesnio finansų rinkos stabilizavimo priemonių (CON/2009/24), Vokietija, 2009 3 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 736. Nuomonė dėl Banca d'Italia laikomos iždo prieinamumo sąskaitos valdymo (CON/2009/23), Italija, 2009 3 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 737. Nuomonė dėl vertybinių popierių biržos, centrinio depozitoriumo ir centrinio vertybinių popierių registro (CON/2009/21), Kipras, 2009 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 738. Nuomonė dėl valstybinio banko "Bank Gospodarstwa Krajowego" teisinio pagrindo dalinių pakeitimų, padidinančių jo vaidmenį vyriausybės programose (CON/2009/22), Lenkija, 2009 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 739. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemų taikymo išplėtimo (CON/2009/20), Kipras, 2009 3 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 740. Nuomonė dėl tam tikrų finansų įstaigų rekapitalizacijos ir nacionalizavimo  (CON/2009/19), Lenkija, 2009 3 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 741. Nuomonė dėl finansų sistemos stabilizavimo priemonių (CON/2009/18), Estija, 2009 3 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 742. Nuomonė dėl Bankininkystės direktyvos ir Kapitalo pakankamumo direktyvos nuostatų dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo dalinio pakeitimo  (CON/2009/17), OL C 93, 2009 4 22, p. 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (21) +