Menu

Keelepoliitika EKP arvamuste osas

EKP arvamused
  • ühenduse õigusaktide eelnõude kohta: kõikides keeltes koos õigusakti eelnõuga kõikides keeltes
  • riikide õigusaktide eelnõude kohta: inglise keeles ja keeles, milles EKPga konsulteeriti, koos õigusakti eelnõuga originaalkeeles
  • liikmesriigi taotlusel enne 2001: üldjuhul inglise keeles
tagasi algusse