Här hittar du

  • Alla rättsakter från ECBS/ECB, som de offentliggjorts i “Europeiska unionens officiella tidning” (EUT), sorterade efter ämnesområde och datum.
  • Flerspråkigt: finns på 22 språk.
  • Fullständigt sammanhang: Varje rättsakt presenteras med rättelser, upphävd lagstiftning, relaterade ECB-akter, relaterad gemenskapslagstiftning som antagits och annan relaterad information, exempelvis pressmeddelanden.
Upp

Hur du söker

Efter ämnesområde

Välj ett ämnesområde till vänster. De äldsta rättsakterna visas överst, utom när det gäller ECB:s yttranden då det senaste visas överst. Med hjälp av funktionen "Markera" (se bilden nedan) kan du söka i förteckningen.

Image of the highlight function

Kronologiskt

  1. Rättsakter som har offentliggjorts under de sju senaste dagarna visas under "Nyligen offentliggjort" i mitten av  Hemsidan.
  2. Under "Rättsliga instrument efter datum" (längst ned i navigeringsrutan till vänster) finns en förteckning över alla rättsakter och ECB-yttranden sedan 1992, sorterade efter publiceringsdatum i EUT.

Med hjälp av sökmotorn

Du kan använda Googles sökmotor för att söka bland Rättsliga instrument genom att klicka på "Sökning i de rättsliga instrumenten" i navigeringsrutan till vänster.

Image of the search engine

Upp

Hur innehållet är uppbyggt

Navigeringsrutan till vänster

Det rättsliga ramverket har nio avdelningar som motsvarar ECB:s behörighetsområden i enlighet med fördraget. En översikt över hela navigeringsträdet finns på  site directory.

Yttranden från ECB/EMI återfinns under respektive rubrik (se till vänster på bilden nedan). Du kan också klicka på "ECB:s samlade yttranden" i navigeringsrutan till vänster för att hitta dem.

Förteckning över rättsakter

Inom ett ämnesområde är akterna förtecknade i kronologisk ordning med den äldsta överst. Ändringar och konsoliderade versioner visas också i kronologisk ordning: a, b, c, osv. (se bilden nedan). Ett undantag från detta är ECB:s yttranden där det senaste visas överst.

Image of the navigation and a content page

Ytterligare information

I förekommande fall finns en länk till "Ytterligare information" (se bilden ovan). Om man klickar där visas en ny sida med alla rättelser, upphävd ECB-lagstiftning, kommentarer och bakgrundsinformation.

Till höger på en sådan sida (se bilden nedan) finns länkar till antagen gemenskapslagstiftning, relaterad ECB-lagstiftning och annan information, t.ex. pressmeddelanden.

Image of a page with additional information

Upp