Aici puteţi găsi

  • Toate actele juridice ale SEBC/BCE, aşa cum au fost publicate în „Jurnalul Oficial al Uniunii Europene” (JO), sortate în funcţie de subiect şi dată.
  • Informaţii în mai multe limbi: în 22 de limbi.
  • Contextul complet: fiecare act juridic este însoţit de eventualele rectificări, de legislaţia abrogată, de actele BCE conexe, de legislaţia comunitară conexă adoptată şi de alte informaţii conexe, precum comunicatele de presă.
sus

Opţiuni de căutare

După subiect

Alegeţi un subiect din partea stângă a paginii. Actele juridice cele mai vechi figurează în capul listei, cu excepţia avizelor BCE, în cazul cărora cele mai noi figurează primele. Funcţia „Evidenţiere” (a se vedea în imaginea de mai jos) vă ajută să căutaţi în listă.

Image of the highlight function

În ordine cronologică

  1. Actele publicate în ultimele şapte zile pot fi găsite la rubrica „Recently published” (Recent publicate) în centrul  Paginii principale.
  2. „Sortare după ani” (a se vedea ultima rubrică la navigarea în partea stângă) listează toate actele juridice şi avizele BCE în funcţie de data publicării în JO începând cu anul 1992.

Utilizând motorul de căutare

Puteţi utiliza motorul de căutare al Google în cadrul rubricii „Cadru juridic” dând click pe „Căutare în rubrica «Cadru juridic»” în bara de navigare din partea stângă.

Image of the search engine

sus

Structura conţinutului

Navigare în partea stângă

„Cadrul juridic” are nouă secţiuni care reflectă domeniile de competenţa BCE conform Tratatului. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra întregului arbore de navigare, a se vedea  directorul site-ului.

Avizele BCE/IME sunt disponibile în cadrul fiecărui subiect (a se vedea partea stângă a imaginii de mai jos). De asemenea, pentru a le accesa puteţi face click pe „Toate avizele BCE” în bara de navigare din partea stângă.

Lista actelor juridice

În cadrul unui subiect, actele sunt listate cronologic, cele mai vechi fiind în capul listei. Modificările şi versiunile consolidate sunt, de asemenea, ordonate cronologic: a, b, c, etc. (a se vedea imaginea de mai jos). Prin excepţie, avizele BCE sunt ordonate astfel încât cele mai noi figurează în capul listei.

Image of the navigation and a content page

Informaţii suplimentare

Dacă este cazul, aveţi la dispoziţie un link către rubrica „Informaţii suplimentare” (a se vedea imaginea de mai sus). Dacă daţi click pe acel link apare o pagină nouă care conţine toate rectificările, legislaţia BCE abrogată, comentariile şi informaţiile de bază.

sus