Hier vindt u

  • Alle rechtshandelingen van het ESCB/de ECB, zoals in het “Publicatieblad van de Europese Unie”(PB) gepubliceerd, naar thema en datum.
  • Meertalig: beschikbaar in 22 talen.
  • Volledige context: alle rechtshandelingen worden met rectificaties, ingetrokken wetgeving, verband houdende ECB handelingen, verband houdende communautaire wetgeving en andere verband houdende informatie, zoals persberichten weergegeven.
Terug naar boven

Hoe zoeken

Per thema

Kies een thema van de linkerzijde. De oudste rechtshandelingen bevinden zich bovenaan, behoudens voor ECB-adviezen waarvoor de meest recente adviezen het eerst vermeld worden. De “markerings”-functie (zie de afbeelding hieronder) helpt u de lijst te doorzoeken.

Image of the highlight function

Chronologisch

  1. Gedurende de laatste zeven dagen gepubliceerde handelingen worden onder “recentelijk gepubliceerd” geplaatst in het midden van de  Homepage.
  2. “Alles naar datum” (zie het laatste thema in het menu aan de linkerzijde) somt alle rechtshandelingen en ECB-adviezen vanaf 1992 op naar datum van de publicatie in het PB.

Door de zoekmotor te gebruiken

U kunt binnen het juridische kader de zoekmotor van Google gebruiken door op “Zoek in het juridische kader” te klikken aan de linkerkant van het menu.

Image of the search engine

Terug naar boven

Inhoudsstructuur

Menu aan de linkerkant

Het juridische kader bestaat uit negen hoofdstukken die de krachtens het Verdrag onder de bevoegdheid van de ECB vallende gebieden weergeven. Voor een overzicht van het volledige menu, zie de  “inhoudsopgave van de site”.

Binnen elk thema zijn ECB/EMI-adviezen beschikbaar (zie de linkerkant van de onderstaande afbeelding). U heeft ook toegang tot “Alle ECB-adviezen” door deze aan te klikken aan de linkerkant van het menu.

Lijst van rechtshandelingen

Binnen een thema werden de handelingen chronologisch opgenomen met de oudste bovenaan. Wijzigingen en geconsolideerde versies worden ook chronologisch opgesomd. a, b, c, etc. (zie de afbeelding hieronder). Bij wijze van uitzondering worden ECB-adviezen gesorteerd met de meest recente bovenaan.

Image of the navigation and a content page

Aanvullende informatie

Indien toepasselijk wordt een link naar “extra informatie”aangeboden (zie de afbeelding hierboven). Door erop te klikken wordt een nieuwe pagina met alle rectificaties, ingetrokken ECB-wetgeving, opmerkingen en achtergrondinformatie getoond.

Aan de rechterzijde van een dergelijke pagina (zie afbeelding hieronder) vindt u links naar aangenomen communautaire wetgeving, verband houdende ECB-wetgeving en andere verband houdende informatie, bijvoorbeeld persberichten.

Image of a page with additional information

Terug naar boven