Menu

Čia rasite

  • Visus ECBS ir ECB teisės aktus, kaip paskelbta „Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“ (OL), surūšiuotus pagal temą ir laiką.
  • Daugelį kalbų: prieinama 22 kalbomis.
  • Visą kontekstą: su kiekvienu teisės aktu kartu pateikiami klaidų ištaisymai, panaikinti teisės aktai, susiję ECB aktai, susiję priimti Bendrijos teisės aktai ir kita susijusi informacija, pvz. pranešimai spaudai.
į viršų

Kaip ieškoti

Pagal temą

Kairėje pasirinkite temą. Anksčiausiai paskelbti teisės aktai yra pradžioje, išskyrus ECB nuomones – pirmiausia pateikiama naujausia nuomonė. Funkcija „pažymėti“ (žr. paveikslėlį toliau) padės jums atlikti paiešką sąraše.

Image of the highlight function

Pagal chronologinę tvarką

  1. Per paskutines septynias dienas paskelbti aktai pateikiami  Pradžios tinklalapio centre po antrašte „Neseniai paskelbta“.
  2. „Viskas pagal datą“ (žr. paskutinį elementą kairėje naršymo juostoje) pateikia visus teisės aktus ir ECB nuomones nuo 1992 m. pagal paskelbimo OL datą.

Naudojantis paieškos sistema

„Teisinėje sistemoje“ galite naudoti Google paieškos sistemą, kairėje naršymo juostoje spustelėdami „Paieška teisės aktų bazėje“.

Image of the search engine

į viršų

Turinio struktūra

Kairė naršymo juosta

„Teisinėje sistemoje“ yra devyni skyriai, kurie atspindi ECB kompetencijos sritis pagal Sutartį. Norėdami apžvelgti visą naršymo medį, žiūrėkite  svetainės katalogą.

ECB ir EPI nuomonės suskirstytos pagal temą (žr. į toliau pateikto paveikslėlio kairę pusę). Norėdami pamatyti ECB nuomones, kairėje naršymo juostoje taip pat galite spustelėti „Visos ECB nuomonės“.

Teisės aktų sąrašas

Pagal temas aktai pateikiami chronologiškai, anksčiausiai paskelbti yra pradžioje. Daliniai pakeitimai bei suvestinės redakcijos taip pat numeruojamos chronologine tvarka: a, b, c ir t. t. (žr. paveikslėlį toliau). ECB nuomonės – išimtis: naujausios pateikiamos pradžioje.

Image of the navigation and a content page

Papildoma informacija

Jei taikytina, nurodomas saitas „Papildoma informacija“ (žr. pirmiau pateiktą paveikslėlį). Spustelėjus atsidaro naujas tinklalapis, kuriame yra visi klaidų ištaisymai, panaikinti ECB teisės aktai, pastabos ir aiškinamoji informacija.

Dešinėje to puslapio pusėje (žr. toliau pateiktą paveikslėlį) jūs rasite nuorodas į priimtus Bendrijos teisės aktus, susijusius ECB teisės aktus ir kitą susijusią informaciją, pvz. pranešimus spaudai.

Image of a page with additional information

į viršų