Menu

Sisältö

  • Kaikki EKPJ:n/EKP:n säädökset, jotka on julkaistu Euroopan yhteisöjen/unionin virallisessa lehdessä (EYVL/EUVL), aihepiireittäin ja aikajärjestyksessä.
  • Monikielinen: säädöksiä on 22 eri kielellä.
  • Säädösten yhteydessä on niihin tehtyjä korjauksia, niihin liittyvää kumottua ja voimassa olevaa EKP:n ja Euroopan yhteisön lainsäädäntöä sekä muuta niihin liittyvää tietoa, kuten lehdistötiedotteita.
Sivun alkuun

Haku

Aihepiireittäin

Valitse aihepiiri sivun vasemman laidan valikosta. Vanhimmat säädökset ovat yleensä sivun ylälaidassa. EKP:n lausunnoista annetaan kuitenkin ensimmäiseksi uusin. Lihavointitoiminnon avulla (ks. kuva alla) voi tehdä hakuja sivulla.

Image of the highlight function

Aikajärjestyksessä

  1. Viikon sisällä julkaistu lainsäädäntö löytyy aina  etusivulta (kohdasta "Recently published" eli tuoreimmat julkaisut).
  2. Vasemman laidan valikon alareunasta (”Kaikki aikajärjestyksessä”) pääsee sivuille, joilta löytyvät virallisessa lehdessä julkaistut EKP:n lausunnot aikajärjestyksessä vuodesta 1992.

Hakukoneen avulla

Voit käyttää säädöskokoelmassa Googlen hakukonetta, johon pääsee sivun vasemman laidan valikosta (kohta ”Haku säädöskokoelmasta”).

Image of the search engine

Sivun alkuun

Rakenne

Valikko sivun vasemmassa laidassa

Säädöskokoelma on jaettu yhdeksään osaan perustamissopimuksessa määrättyjen EKP:n tehtävien mukaan. Englanninkieliseen sivustorakenteeseen voi tutustua sivulla  site directory.

Jokainen osa sisältää aihepiiriin kuuluvat EKP:n/EMIn lausunnot (vrt. ympäröity kohta alla olevan kuvan vasemmassa laidassa). Lausuntoihin voi tutustua myös valitsemalla sivun vasemman laidan valikosta kohdan ”Kaikki EKP:n lausunnot”.

Kunkin aihepiirin säädökset

Kuhunkin aihepiiriin kuuluvat säädökset on listattu aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Myös muutokset ja konsolidoidut toisinnot ovat aikajärjestyksessä, kuten alla olevasta kuvasta näkyy (a, b, c, d, e). Ainoan poikkeuksen tekevät EKP:n lausunnot, jotka listataan uusimmasta vanhimpaan.

Image of the navigation and a content page

Lisätietoja

Joistakin säädöksistä on tarjolla lisätietoja. Linkistä ”Lisätietoja” (ks. yllä oleva kuva) pääsee sivulle, jolla luetellaan kaikki säädökseen tehdyt korjaukset ja siihen liittyvä kumottu EKP:n lainsäädäntö. Lisätiedoissa voi myös olla huomautuksia ja taustatietoja.

Lisätietosivun oikeassa laidassa (ks. alla oleva kuva) on yleensä linkkejä yhteisön ja EKP:n lainsäädäntöön sekä aiheeseen liittyvään muuhun materiaaliin, kuten lehdistötiedotteisiin.

Image of a page with additional information

Sivun alkuun