Siit leiate

  • Kõik Euroopa Keskpankade Süsteemi/Euroopa Keskpanga õigusaktid, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT) teema ja kuupäeva järgi.
  • Keeled: tekstid 22 keeles.
  • Taustdokumendid: kõik õigusaktid on esitatud koos paranduste, tühistatud redaktsioonide, seonduvate EKP õigusaktide, seonduvate ühenduse õigusaktide ning muu seonduva teabega, näiteks pressiteated.
tagasi üles

Kuidas otsida

Teema järgi

Valige vasakult teema. Vanemad õigusaktid on eespool, välja arvatud EKP arvamuste puhul, kus uuemad on eespool. „Otsi“ funktsioon (vt kujutist allpool) aitab otsida leitud nimekirjast.

Image of the highlight function

Kuupäevade järgi

  1. Viimase seitsme päeva jooksul avaldatud õigusaktid on toodud lingi „Hiljuti avaldatud“ all   kodulehe keskel.
  2. „Kuupäevade järgi“ (viimane jaotis vasakpoolsel valikuribal) kuvab kõik EKP õigusaktid ja arvamused, mis on avaldatud ELT-s või EÜT-s alates 1992. aastast.

Otsimootorit kasutades

Kasutada saab Google’i otsimootorit, klikkides vasakpoolsel valikuribal „Otsi õigusraamistikus”.

Image of the search engine

tagasi üles

Sisukord

Vasakpoolne valikuriba

Õigusraamistikul on üheksa osa, mis vastavad asutamislepingust tulenevatele EKP pädevusvaldkondadele. Lehe struktuuri ülevaate võib leida järgmisest  kataloogist.

Euroopa Keskpanga/Euroopa Rahainstituudi arvamused võib leida teemade järgi (vt vasakpoolne valikuriba kujutisel allpool). Nende avamiseks võib klikkida ka vasakpoolsel valikuribal „EKP arvamused”.

Õigusaktide nimekiri

Ühe teema õigusaktid on kuvatud kuupäevade järgi, alustades vanematest. Muudatused ja konsolideeritud versioonid on samuti nummerdatud kuupäevade järgi: a, b, c, jne. (vt kujutis allpool). Erandina on EKP arvamuste puhul uuemad eespool.

Image of the navigation and a content page

Lisateave

Kohastel juhtudel on lisatud link „Lisateave“ (vt kujutist allpool). Klikkides avaneb uus leht paranduste, tühistatud EKP õigusaktide, märkuste ja taustateabega.

Lehe paremal küljel (vt kujutist allpool) võib leida lingid ühenduse vastu võetud õigusaktidele, seonduvatele EKP õigusaktidele ja muule teabele, näiteks pressiteated.

Image of a page with additional information

tagasi üles